HARMONINEN KAIKKEUS

HUT - Kaiken Teoria ?

NYT SE ON LOPULLINEN 300-SIVUINEN JULKAISTAVA KIRJA.

Tässä linkki edelliseen 230-sivuiseen versioon.

Se mikä ilmenee tietoisuutena, on kaiken alku ja loppu. Sen lisäksi TÄYDELLINEN on ikuista, SE syrjäyttää tyhjyyden ja edellyttää myös kaiken epätäydellisen kokemista.

Jumala on Alkupotentiaali, Ääretön ja Ikuinen Viisaus ja kaiken täydellistyneen kokonaishenki, Jumalan Poika on täydellistyvän osan maailmanhenki ja ihminen pieni osanen Pojassa.

Ns Absoluutti muodostaa kaikelle joustavan median, joka sisältää jännitteen kohti täydellisyyttä. Se muodostaa luonnonvoimat, pimeän energian ja pimeän aineen eli henkienergian.

Vapaa tahto on johtanut meidät ihmiset kaaokseen, missä Totuus on hajonnut pieniksi pirstaleiksi. Meidän on luotava järjestys ja koottava Totuus, samalla kasvamme täydellisiksi yksilöiksi, Kaikkeuden kansalaisiksi.

Jumalan Tietoisuudesta olemme syntyneet ja Rakkaudella Se meitä myös kutsuu takaisin. Käytettävissä oleva aika ja useat maalliset elämät ovat Armoa, jotta voimme kypsyä Rakkauden kohteesta sen lähteeksi.