1. K: Mitä energia on ja mistä se on saanut alkunsa? V: Tuntemamme energia on median, Absoluutin ylläpitämiä energiaeroja, jotka syntyvät, kun täydellinen energia jakautuu osasiin. Median tiivistymät ja harventumat ovat energian olomuotoja. Media purkautuu liike-energiana ajassa ja tilassa ensin alkuräjähdyksenä ja sitten jatkuvana energian lisäyksenä, mikä laajentaa avaruutta aikaan ja tilaan niin kauan kuin täydellistä energiaa riittää. Jokainen sykli lisää median laajuutta. Hiukkasteorian ongelmana on, ettei se pysty selittämään, mistä hiukkaset koostuvat ja miten ne muodostuvat!

  2. K: Onko maailmankaikkeus syntynyt sattumalta vai jonkin älyllisen voiman luomana? Miten se voi olla niin suuri? V: Kaiken takana täytyy olla ikuinen potentiaali, Viisas Tietoisuus, alku ja loppu, joka on vallannut tyhjyydeltä ajan ja tilan, ikuisen äärettömyyden. Meille se on antanut tietoisuuden. Maailmankaikkeus näyttäytyy meille tiivistyneen materiakehon omaaville käsittämättömän suurena, vaikka se on vielä rajallinen. Koko Kaikkeus voi sisältää lukemattomia erilaisia ’äärettömyyksiä’. Tietoisuuden laajentuminen on rajaton ja ajaton. Sattumaan uskominen on taikauskoa, kaikella on tarkoitus ja ikuinen edellyttää täydelliseksi tulemista.

  3. K: Miten ihmiskunta on saanut alkunsa? Voiko tunnettuihin luomiskuvauksiin luottaa? Onko Darwinin evoluutioteoria oikeassa? Onko maapallo todella 4,5 miljardia vuotta vanha? V: Steinerin kuvaukset ensimmäisistä lämpövirtauksista tuntuvat oikeilta ja ne olisivat alkaneet pian alkuräjähdyksen tapahduttua. Luomiskertomukset ovat hyvin pelkistettyjä ja niitä on vaikea yhdistää tunnettuihin kosmologisiin ja maapallon geologisiin tapahtumiin. Darwinin evoluutioteoria on oikea, mutta yksipuolinen sivuuttaen henkisen evoluution. Maapallo on hyvinkin 4,5 miljardia vuotta vanha tuntemassamme materiatason aikaskaalassa.

  4. K: Miten ihminen on saanut ymmärryksen ja tietoisuuden omasta olemassaolostaan? V: Ihmisellä on minähenki, Jumalan suuren Tietoisuuden hitunen, joka on yhteydessä pienimpäänkin energiahiukkaseen Absoluutin välityksellä, mutta vasta valaistumisen saavuttanut yksilöllisyys voi olla itse tietoisesti yhteydessä suureen kokonaisuuteen.

  5. K: Onko ihmiskunnan olemassaololla jokin tarkoitus? Mikä se voisi olla? V: Ilman muuta - laajentaa suurta Tietoisuutta täyttämällä tyhjyyttä ajan ja tilan tapahtumilla, tunteilla ja ajatuksilla, jotka jalostavat energiaa. Tähdet luovat elämän tarvitsemia energian olomuotoja, Mustat Aukot kokoavat kypsän ja kehityksessään kesken jääneen aineksen ja muuntavat värähtelyiksi, jotka vielä jatkavat täydelliseksi harmoniseksi energiaksi.

  6. K: Onko yksittäisellä pienellä ihmisellä tulevaisuutta? Voiko hän kasvaa suuremmaksi ja merkittävämmäksi Kaikkeuden kansalaiseksi? V: Minähengen saanut ihminen on ja pysyy ikuisesti Jumalan Tietoisuuden osana. Juuri nyt on henkisen kehittymisen aika. Ihmisellä on potentiaali kasvaa aina äärettömän suureksi kokonaishengeksi.

  7. K: Mikä on henkisen ja hengellisen välinen ero? Miksi on niin monia erilaisia uskontoja, jotka kaikki väittävät olevansa oikeassa? V: Henkistä on kaikki, hengellistä vain uskovan toiveet tuonpuoleisesta. Henkienergia meitä kasvattaa, liikuttaa ja ajatteluttaa. Hengellinen on passiivista toiveajattelua, henkinen on toimintaa suurten tavoitteiden saavuttamiseksi ja itsensä kehittämiseksi Kaikkeuden kansalaiseksi.

  8. K: Onko ihmisellä sielu ja minkälainen se on? Miten on hengen laita? V: Ihmisen sielu on ’materian kääntöpuoli’, ajatuksia ja tunteita eli ymmärryksemme, kasvava henkinen tietoisuus. Se aloittaa astraalin alkeista, oppii ymmärtämään esineitä ja materiamaailman ilmiöitä ja kipuaa abstraktioiden kautta parhaimmillaan mentaalin viisauteen. (Minä)henki on tietoisuuden siemen, Jumalan lahjoittama 'kipinä', Yliminän Sielu(je)n suunnitelma, kehittyvä taivaallinen osamme, joka laajenee sielun tuottamista kokemusenergioista ja siirtää sekä säilyttää kaiken tarpeellisen elämästä toiseen.

  9. K: Onko jälleensyntymää tai sielunvaellusta? V: Ehdottomasti, mutta sielun perusta, astraalinen osa, uusiutuu joka elämää varten, minähenki on varsinainen ’vaeltaja’. Uusi sielu saa mukaansa edellisten elämien opit, muottiensa mukaisen kehittyneisyyden, Karman veloista johtuvat persoonallisuuden piirteet ja joutuu valittuun perimään sekä sopiviin olosuhteisiin, jotta sielunsuunnitelma toteutuisi.

 10. K: Onko ihmisellä vapaa tahto? V: Kyllä, mutta ihmisen omat ja läheisten persoonalliset ominaisuudet sekä ympäristön olosuhteet rajaavat sitä voimakkaasti. Ajan ja tilan ulkopuolella oleva suuri Tietoisuus tietää jo tulevat valintamme, mutta silti ne ovat meidän omiamme. Suuri Tietoisuus haluaa kokea kaiken mahdollisen, siksi persoonallisuudet ja olosuhteet ohjaavat jokaiselle ihmiselle erilaiset kokemukset ikävätkin äärisellaiset mukaanlukien. Mutta suuri Tietoisuus antaa kaikille riittävät voimat niistä selvitä. Oikeudenmukaisuus ei välttämättä tapahdu yhden elämän aikana, mutta lopputulos on kaikilla sama - täydellinen ajattomuus ja rajattomuus. Armoa on, että aika riittää kaikkeen.

 11. K: Mikä on Totuus? V: Totuutta on kaikki, minkä tietoisuus voi kokea, tuntea tai ajatella. Epätäydellisyydessä Totuus on pirstaloitunut äärettömän moneen osaseen ja sen löytäminen merkitsee pirstaleiden asettamista oikeaan järjestykseen, tasapainoiseen harmoniaan, voimien ja vaikutusten symmetriaan; so. täydelliseen olomuotoon suureksi kokonaisuudeksi. Muinaiset viisaat tunsivat vielä Totuuden, mutta vapaa tahto edellytti sen verhoamista suurimmalta osalta ihmisiä. Totuutta on suorastaan vainottu ja siksi sitä alettiin kutsua peitenimillä, kuten Gralin malja. Monissa vanhoissa tarinoissa ja runoissa, esim. Kalevalassa, on vanhaa viisautta esitelty opetukseksi, mutta siten peitellysti, että kuvatut henkilöt edustavat yhden ihmisen eri olemuspuolia, jotka kamppailevat ihmisen tahdon herruudesta. Alempi minä, ego tai mieli johtaa ihmisen tuhoon ellei korkeampi henkiminä saa sitä ohjaukseensa.

 12. Voiko tämä HUT-teoria olla totta? Sitä voi pitää ihmiskunnan nykyisen kehitysvaiheen tietämyksen mahdollistamana hyvänä likiarvona. Se sopii liian hyvin kaikkeen ihmiskunnan keräämään tietoon ollakseen kokonaan väärässä. Aina voi ja pitääkin kehittää ja etsiä vielä parempaa kokonaisuutta. Tuo etsiminen ja ymmärryksen kehittäminen juuri laajentaa tietoisuuttamme ja se on elämämme päätarkoitus. Koko Totuus paljastuu vasta, kun olemme täydellisiä tietoisuuksia, suuren Tietoisuuden osasia, kuten pisarat meressä. Nyt olemme osana virtaa, joka aikanaan laskee äärettömän suureen mereen.

Moni ajattelee tämän lyhyen esittelyn jälkeen, että mahtaa tämän kirjoittaja olla hakoteillä. Jokainen huolehtii omasta maailmankuvastaan ja sen tyydyttävyydestä. Minä olen tähän enemmän kuin tyytyväinen, ei siksi, että en tuntisi maailmamme valtanäkemyksiä, eikä siksi, että HUT on minun kehittämä, mikä ei edes pidä paikkaansa. Ilman ihmiskunnan keräämää viisautta en olisi onnistunut löytämään näitä oivalluksia ja ehjää hienoa kokonaisuutta. Pikemminkin ihmettelen mielessäni, miten suurin osa ihmiskunnan älykkäistä yksilöistä tyytyy kahteen äärimmäisyyteen. Toisaalta usko sattumaan kaiken luojana, jolloin maailmankaikkeudessa ei ole oikeudenmukaisuutta, eikä ihmisen elämällä mielekästä tarkoitusta. Toisaalta taas usko johonkin tuntemattomaan pelastukseen ilman kehitystä täydelliseksi. On huomattava, ettei Raamattu kiellä jälleensyntymistä. Sen teki paavi Anastasias vasta vuonna 500. Isä meidän rukouksesta on myös poistettu lause: "Kasvata meidät niin täydellisiksi kuin sinä olet täydellinen." Tämä kaikki vain siksi, että kirkko instituutiona oli etusijalla. Ihmisen tai ihmiskunnan etu tuli vasta sen jälkeen ja Jumalan tahtokin taidettiin silloin sivuuttaa. Jokainen tulkoot uskollaan onnelliseksi, mutta kannattaa tutustua mahdollisimman moneen vaihtoehtoon!