Kristallinkirkkaana tavoitteena on ollut luoda niin täydellinen maailmankuva, että se selittää tyydyttävästi kaikki ELÄMÄn ilmiöt, niin luonnontieteelliset, historialliset, psykologiset, uskonnolliset kuin sosiaalisetkin; fysiikan, kemian ja biologian lait; metafysiikan, okkultismin ja henkimaailman esoteeriset omituisuudet, kuin myös vähäisetkin myytit, tarut ja uskomukset. Myös löytää silta materialistisen ja henkisen maailman välille. Kuulostaa mahdottomalta kuin ikiliikkuja, mutta ainoa este onkin vain meidän ennakkoluulomme, konservatiivisuutemme ja henkinen laiskuutemme etsiä Totuutta.

    Toinen tavoite on, että mahdollisimman moni ihminen saisi uuden kipinän ajatella näitä liian vaikeiksi koettuja asioita ja kasvaisi henkisesti uudelle harmonisemmalle tasolle. Mitä useampi meistä alkaa ajatella ’korkeampia’ arvoja, sitä parempi kotipallomme energiataseesta tulee. Tätä on yhtä helppo kuin vaikea todistaa niin totuudeksi kuin valheeksikin. Absoluuttinen Totuus on vain Täydellisyydessä. Luonto ja kaikki mitä havaitsemme ja koemme ovat parhaat todisteet suhteellisen totuuden oikeutuksesta. Parempi on vaikka kulkea virsta väärään kuin jäädä paikoilleen. Saa tätä lukea myös pilke silmäkulmassa mukavana fantasiana! Kannattaa muistaa, että fyysisesti olemme sitä, mitä syömme ja juomme, henkisesti olemme sitä, mitä luemme, tunnemme ja ajattelemme.

    Sir Francis Bacon on sanonut: ”Älä lue siksi, että voisit väittää vastaan ja hämmentää, että voisit uskoa ja pitää itsestään selvänä tai löytää puhumisen tai keskustelun aihetta. Lue jotta osaisit punnita ja harkita".

    Itse olen tavallinen kengän tallaaja ja perunan purija, lähtöisin työläisperheestä, teknisen korkeakoulututkinnon suorittanut Vuoriteollisuudessa lähinnä geotieteistä malminetsintägeofyysikoksi. Fyysikko nimityksen ansaitseminen edellytti hyvää perehtymistä teoreettiseen fysiikkaan ja matematiikkaan. Geofyysikko tarvitsee sitä ehkä fysiikan vaikeinta aluetta eli kenttäteoriaa. Tein sitten vempaimien, tiedonkäsittelyn ja tulkinnan parissa töitä suuressa suomalaisessa metalliyhtiössä 31 vuotta. Hyvin nuorena kiinnostuin tähtitieteestä (kosmologiasta), pian myös UFOista ja paranormaaleista ilmiöistä. Pidän kuntoani yllä joogalla, hiihdolla ja hölkällä, joka kesäisin on enempi suunnistusta, usein verraten omaa tasoani ikäisiini. Pinnallisen itämaisten uskontojen, teosofian ja antroposofian selvittelyn jälkeen palasin onnellisena kristinuskoon, joka nyt on muuttunut omaksi uusgnostilaisuutta ja antroposofiaa sivuavaksi metafyysiseksi HUT-teoriaksi vahvojen lukuelämysten kautta (kuten Steiner ja Urantia-kirja). Olen ollut enemmän skeptikko kuin uskovainen. Mikään okkultismin tai henkisyyden Mestari en suinkaan ole. Mestarit eivät tarvitse teorioita, He tietävät Kaiken! Kirkollisia kiveen hakattuja, mutta perustelemattomia oppeja olen alkanut vieroksua. Ne perustuvat tunteen tiehen, joka yksinään suorastaan halveksii Totuutta.

    Mielikuvitukseni ja intuitioni tuntuvat olevan vahvimmat puoleni, kuten Einstein on sanonut: "Tietoakin tärkeämpi on (ennakkoluuloton) mielikuvitus!" Tarkastelen kyllä kaikkia asioita ensin tieteellisestä näkökulmasta mahdollisimman pitkälle, mutta ennakkoluulot ovat minulle vieraita. Ylitän kevyesti ja mielelläni kaikki ihmisjärjen kehittämät raja-aidat. Huomioin myös filosofiset ja uskonnolliset näkemykset mahdollisimman laaja-alaisesti sitoutumatta mihinkään oppirakennelmaan. Filosofiset tai teologiset päämäärättömät termeillä ja käsitteillä saivartelut jätän omaan arvoonsa. Myös urheilusta haluan löytää parhaat puolet henkisen kasvun vauhdittajana. Suunnistus on suosikkini. Se on myös hauskaa, kuten Tahko Pihkala totesikin aikoinaan: ”Kuinka näin hauskaa asiaa ei ole vielä julistettu synniksi?”

    Hurskas tavoitteeni on ollut etsiä avoimesti Totuuden siemeniä. Jokainen niin materiaalisen maailman kuin esoteerisiakin tutkimuksia käsittelevä kirjoitus antaa virikkeitä, joiden herättämiä ajatuksia on vertailtava ja yhdisteltävä omiin kokemuksiin peilaten koko ajan elävän elämän ’tosiasioihin’. Oma sisäinen tietäjä (Minähenki tai Yliminä) auttaa meitä sitten intuition ja mielikuvituksen keinoin rakentamaan rationaalisen kokonaisuuden, sellaisen Maailmankuvan, jota on vaikea järkiperustein kiistää. Peräänantamaton vertikaaliajattelu, vilpitön, nöyrä ja ennakkoluuloton päättely, tutkimusmatkailu ja salapoliisintyö on erinomaisen antoisaa, ja sen tulokset saavat henkisen tietoisuutemme eli sielumme kukoistamaan.

    Uskon tiedostamattani saaneeni käyttää henkimaailman tietorekistereitä (Akasha-arkisto, jotkut puhuvat ’nollakentästä’ tai Kaikkeuden Muistista), jotka ovat täydellisiä tiedon lähteitä ja avoimia kaikille hengille, jotka pyrkivät siten vilpittömästi edistämään koko ihmiskunnan henkistä hyvinvointia. Itse asiassa onkin vaikea löytää kokonaan uusia perusajatuksia, jotka eivät jo olisi olemassa suuressa tietovarastossa - uusia yhdistelmiä kyllä löytyy loputtomiin. Ongelmana on kykymme tulkita niitä ja asettaa oikeaan järjestykseen eli harmoniaan. Jokainen joutuu tarkastelemaan asioita kokemustensa kautta muokkautuneilla käsitteillä. Mutta kun jaksaa yrittää, visaisimmatkin tiedon jyväset avautuvat lopulta ihastuttaviksi hedelmiksi.

    Tieto, joka on energian värähtelyä, on aina tarkasti oikeaa, mutta sen tulkinta, vaikutuksen selitys, on meille ihmisille vaikeaa. Kun ajatus muutetaan sanalliseen asuun, epätäydellisiksi käsitteiksi, se menettää niin paljon tehostaan, että se onkin helppo tyrmätä tavanomaisena ’latteutena’ tai ’huuhaana’. Mutta hölmöimmässäkin lausahduksessa, jonka henkiset muistirekisterit ovat tuoneet mieleemme, on aina hitunen Totuutta mukana. Mahdottomia värähtelyitä kun emme kerta kaikkiaan voi luoda. Mutta suhteellinen maailmamme on epätäydellinen ja vajaa, myös Totuuden osalta. Niinpä jokainen ihmisen luoma teoria on väkisin subjektiivinen ja tietystä näkökulmasta katsottu. Se riippuu laatijansa omasta henkisestä tasosta, sananhallinnasta tahdonvoimasta, harmonisuudesta, kokemuksista ja ennen kaikkea suhteesta korkeampiin Henkiin.

    Eli miten hyvin itse osaa mukautua Elämän virtaan ja tulkita korkeamman tason energian värähtelyitä. Sama koskee sinua, hyvä lukija, miten sinä pystyt arvioimaan ja vastaanottamaan aistien ulottumattomissa olevia asioita. Olen vältellyt ’valmiiden’ dogmien sokeaa lainausta. Samoin suosittelen lukijalleni, pureskele ja testaa asiat omassa sisimmässäsi ja pidä se, mikä sinusta hyvältä tuntuu. Tärkeätä on myös unohtaa mahdolliset ennakkokäsitykset. Aina pitäisi olla varaa ottaa pohdiskeltavaksi uutta ja muuttuvaa tietoa. Näitä asioita ei voi koskaan tällä tietoisuuden tasolla todistaa tai kuvailla, niin että jokainen ihminen voisi ne heti omaksua. Mutta kaikki, mikä kasvattaa henkistä pääomaa, on meille hyväksi. Meditointi selkeyttää ajatukset, liikunnallinen (juoksun tai hiihdon aikana) pohdiskelu on sopinut minulle parhaiten. Yhtä hyvin musiikki, taide, työ, ym, mikä johdattelee positiivisiin ja jaloihin ajatuksiin tai tunteisiin. Tärkeätä on myös voittaa oma henkinen laiskuus, sillä paikalleen jääminen on samaa kuin sielun nälkäkuolema.

Nimeni on Mauri Ensio Lakanen ja olen syntynyt Oulussa 1948. Minun persoonallani on vähän merkitystä, itse asia on tärkeä. Olen vain välikäsi korkeammille voimille.

Hyvää tai huonoa, hauskaa tai valittavaa palautetta voi oikein mielellään lähettää osoitteeseen lenska(at)lakanen.fi

Koko Esipuhe (13 ss, vanha versio)