1.   Kaiken alussa on täytynyt vallita potentiaali, joka on kyennyt aloittamaan ajan ja tilan valtaamisen. Itämainen uskonfilosofia kutsuu sitä IKUISEKSI TIETOISUUDEKSI ja ÄÄRETTÖMÄKSI VIISAUDEKSI.

2.   Vallatakseen aika-tila-avaruuden tyhjyydeltä ja täyttääkseen sen omalla Tietoisuudellaan, Viisauden täytyi jakautua kolmeen osaan: Ylipersoonallinen Viisaus loi ajatuksen eli suunnitelman, Sanan, joka toteutui ajattomuudessa ja rajattomuudessa välittömästi. Aikaa ja tilaa valloittava persoonallisuus, JUMALAN POIKA, joutui moninaisiin vaihteluihin ennen muuttumista täydelliseksi energiaksi. Hän joutui jakamaan Viisaudelta saamaansa Tietoisuutta äärettömän moniin osasiin, lukuihin, jotka lopulta sisälsivät vain hitusen täydellistä.

3.   Kolmas osapuoli on persoonaton ABSOLUUTTI, alkuun täydellistä symmetristä energiaa, harmonista rauhaa, ilman pienintäkään ajallista tai rajallista poikkeamaa. Sillä on kyky muuntua joustavasti energiaeroiksi, värähtelyiksi, tiivistymiksi ja harventumiksi.

4.   Alkuräjähdyksessä yhtäkkiä tyhjyyden rauhan rikkoi sarja värähdyksiä, jotka pian levisivät räjähdyksenomaiseksi kaaokseksi. Absoluutin energia purkautui LIIKE-ENERGIANA. Värähdykset alkoivat poukkoilla edestakaisin ja kohdatessaan ne summautuivat aiheuttaen yhä monimutkaisempia tiivistymiä ja harventumia. Liike-energia muuntui osin staattiseksi PAINOVOIMAKSI. Törmäilyt muuttuivat yhä hurjemmiksi energian muuntuessa edelleen lämmöksi ja paineeksi.

5.   Syntyi AIKA-AVARUUS, energiaerojen pilkkoma osa Absoluutista, missä epätäydelliseksi muuntunut energia aiheutti ajallisia ja rajallisia tiivistymiä ja harventumia. Näitä useankin kertaluokan tiivistelmiä ja harvennelmia, jotka vuorottelevat värähdysten tahdissa, kutsumme Informaatio- eli Vaikutus- (lyhyesti IV-)hiukkasiksi ja niiden välittämää vaikutusta informaatioksi tai HENKIENERGIAKSI.

6.   Energian edelleen tiivistyessä, alkoi syntyä palautumattomia koosteita, ALKEISHIUKKASIA. Niiden epäsymmetriat ilmenevät kolmena päävoimana: sähkömagneettinen, vahva ja heikko ydinvoima. Nämä yhdessä iv- eli virtuaalihiukkasten vaikutusten kanssa hakevat symmetrisempiä koosteita synnyttäen atomien ytimiä, atomeja ja molekyylejä. Vajavaisuudet johtavat edelleen materiaalien ja lopulta organismien syntyyn.

7.   Täydellisen energian ääretön liikepotentiaali on purkautunut monta kertaluokkaa hidasliikkeisemmiksi energiaeroiksi, joilla on vähemmän vapausasteita. Energian olomuodot ovat nyt tuntemiamme ELEMENTTEJÄ: 1. Liike-energia eli PIMEÄ ENERGIA, 2. painovoima eli PIMEÄ AINE, 3. lämpö- eli tulielementti, 4. ilma- eli kaasuelementti, 5. vesi- eli neste-elementti ja 6. mineraalikunta eli maaelementti. Tietysti seitsemäs tai ensimmäinen on täydellinen energia.

8.   Alempaan elementtiin kuuluvat osana myös kaikki ylemmät. Nämä energian olomuodot voidaan jakaa myös niiden hienousasteen, taajuuden ja aallonpituuden mukaan: Maaelementti muodostuu atomeista eli nanometrin kokoluokasta ja vesielementti arvioidaan kaksinkertaiseksi nanoksi eli pienimmät hiukkaset 10-18 metrin kokoluokkaa. Ilmaelementti sisältäisi silloin kolminkertaisen nanon eli 10-27 kokoluokan hiukkasia. Tulielementti sisältäisi kaikkein hienoimmat hiukkaset ainakin Planckin pituuden kokoluokkaan tai jopa avaruuden havaittuun rakeisuuteen, painovoiman kvanttiin, 10-48 metrin kokoluokkaan asti. Jossain vaiheessa nopeus voittaa taajuuden kasvun ja aallonpituus alkaakin pidentyä ja siten myös sen synnyttämät värähdykset tai iv-hiukkaset. Liike-energian alue yltää sitten aina täydelliseen asti, jonka taajuus ja aallonpituus ovat äärettömiä.

9.   Jumalan Poika on jakanut Tietoisuutta, Absoluutti energiaa ja kehollisuutta, joka on mahdollistanut Tietoisuuden laskeutumisen aina maaelementin kokemiseen asti. Se on ollut samalla yksilöitymisprosessi henkinen ja kehollinen evoluutio. Lajien evoluutio on pieni osa tästä kokonaisevoluutiosta, joka on alkanut heti alkuräjähdyksestä lähtien käsittäen Tietoisuuden jakautumisen ja laskeutumisen elementti elementiltä. Ensin kehittyivät kehojen MUOTIT: fyysisen I tulielementissä, sitten ilmaelementissä fyysisen II ja eteerisen I, kolmannessa vaiheessa vesielementissä fyysisen III, eteerisen II ja astraalin I. Nyt elämme ns. Maa-vaihetta, jossa kehittyvät fyysisen IV, eteerisen III ja lopulliset muotit, astraalin II ja mentaalin I. Muotit eli näkymättömät mallit, Platonin IDEAT, jotka muodostuvat iv-hiukkasista, vetävät puoleensa ympäristön mahdollistamia aineksia ja muodostavat sen mukaan eri olomuotoja vastaavia konkreettisia koosteita.

10.  Fyysiseteerinen kehollisuus vastaa siis maaelementtiä ja Tietoisuus yksilöityy mineraalikunnassa. Jos olosuhteet sallivat yksilöityminen etenee vesielementin hienoustasolle, mikä synnyttää parhaimmillaan erilaisia kasveja, organismeja, jotka kykenevät kasvamaan sekä kokoa että lukumäärää eli lisääntymään ajassa ja tilassa, so kasvikunta. Edelleen kehollisuus voi edetä ilmaelementin hienoustasolle ja synnyttää hengittäviä ja liikkumaan kykeneviä olentoja, so eläinkunta. Tulielementin järjestyneen hienousasteen omaavat olennot saavat sitten yksilöllisen tietoisuuden, so IHMISKUNTA.

11.  Ihmisen yksilöllinen kehollisuus alkoi siis mineraalikunnasta, jonka monimuotoisuus riitti vain koko maapallon kokoluokassa olevan kollektiivisen tietoisuuden ylläpitoon. Kasvien kehittyneisyys salli ns lajisielujen synnyn, jolloin koko kasvilaji kaikkine yksilöineen saattoi muodostaa perustan tietoisuuden asettumiseen astraalitasolle. Eläinkunta jatkoi tietoisuuden yksilöitymistä laumasieluiksi. Eläinten kehitys mahdollisti laumojen koon pienentymisen niin, että homo sapiens saattoi saada yksilöllisen SIELUN. Tietoisuus asettui siihen vielä löyhästi tarkkaillen ympäristöä vähitellen kehittyneiden aistien ja aivojen avulla. Aatami ja Eeva olivat ilmeisesti ensimmäiset ihmiset, joiden aivokapasiteetti ja aistit kykenivät monimuotoisuudellaan ottamaan vastaan yksilöllisen tietoisuuden eli MINÄHENGEN.

12.  Tietoisuus eli täydellinen energia oli hajonnut lukemattomiksi niin pieniksi hitusiksi, että ne unohtivat oman lähtökohtansa. Ne aistivat vain maallista maailmaa ja aivot prosessoivat aistien välittämää informaatiota. Ihminen oli nyt kokonainen yksilö ja vapaa korkeammasta kollektiivisesta ohjauksesta eli oli saavuttanut VAPAAN TAHDON. Sen oli nyt määrä kasvattaa kokemuksillaan ymmärrystään eli henkistä tietoisuuttaan, laajentaa saamaansa siementä, jumalallista kipinää kohti korkeampia taajuuksia eli ulottuvuuksia, täydellisemmäksi viisaudeksi. Samalla tyhjyys tulee valloitetuksi ja täydellinen osa Absoluutista lisääntyy. SYKLI sykliltä Absoluutti kasvaa kohti ikuista äärettömyyttä ja me ihmiset sen osasina äärettömän laajoiksi.

Jos asia ja sen seuraukset kiinnostavat, niin tässä linkki 75 kalvon Powerpoint-esitykseen. Tämä on eri kuin pääsivulla mainittu esittelykalvosarja.
Voit myös tutustua n 40 sivuiseen yhteenvetoon, mutta huomaa, että se on jo osin vanhentunut.