1.   HUT-teoria pyrkii olemaan ennen muuta fysiikan ja kosmologian perusteoria, ns Grand Universal Theory, GUT. Mutta se on osoittautunut paljon enemmäksi (ainakin minä toivon niin), sillä se avaa aivan uudet näköalat myös henkitieteeseen ja vie elämän peruskysymysten äärirajoille.

2.   Se on osoitus Vertikaaliajattelun voimasta ja sitä parhaimmillaan. Kun tiede on sitonut itse itsensä kehittymään vain horisontaalisesti materiaalitasossa, vertikaaliajattelu pyrkii sitkeästi kurkottamaan korkeammille tasoille.

3.   Teorian seuraukset ovat johtaneet mahdollisimman syvälliseen, mutta helppotajuiseen kuvaukseen elämälle tärkeistä ja vakavista asioista korostaen Hengen ylivertaisuutta materiaaliin nähden.

4.   Se on myös puolitieteellinen tutkielma tämän päivän inhimillisen tiedon ja järkeilyn ulottuvuudesta selittämään tuntemattomia ilmiöitä. Se on yksi varteenotettava polku tiedon tien kulkijalle.

5.   Se pyrkii yhdistelemään mahdollisimman objektiivisesti, laaja-alaisesti ja ennakkoluulottomasti tietoja, kokemuksia, päätelmiä ja niin intuition kuin mielikuvituksenkin tuotteita uskoen hyvään ilman turhia ’jossitteluja’, ja pyrkien niin lähelle Totuutta kuin se inhimillisin keinoin suinkin voi onnistua.

6.   Oman henkisen kasvun edistämistä, elämäntaiteilua, salapoliisin työtä ja tutkimusmatkailua kohti tuntematonta.

7.   Kirjoitettu vilpittömin mielin suorastaan lähimmäisen rakkaudesta hurskaana toiveena kotiplaneettamme henkisen tason kohottaminen.

8.   Painottaa omakohtaista, elävää ja kaiken aikaa kehittyvää uskoa korkeampiin arvoihin, ymmärrystä kohti Viisautta ja henkisen tietoisuuden eli sielun heräämistä kohti Valaistumista.

9.   Nöyränä ja vilpittömänä tavoitteena on antaa hengen ravintoa sitä etsiville, virikkeitä ja herätteitä henkiselle kasvulle.

10.  Antaa Elämälle mielekäs tarkoitus, joka poistaa pelot ja herkkäuskoisuuden sekä löytää viisastenkivi eli Gralin malja kohti Valaistumista ja Täydellisyyttä.

11.  Rakentaa siltaa materiaalisen ja henkisen maailman välille ja yhdistää Tieteen, Kristinuskon, Okkultismin ja Urantia-kirjan parhaat puolet. Tämä on uusuusplatonilaisuutta, uusantroposofiaa ja uusgnostilaisuutta (ainakin uusgnosis).

12.  Antaa suurin kunnia kaiken tämän upeuden alkuunpanijalle, Ikuiselle Tietoisuudelle ja Äärettömälle Viisaudelle, joka on ajaton ja rajaton.

Moni ajattelee, että tämä on ala-arvoista itsensä ylentämistä Jumalan tasolle. Tämä ei ole yhdenkään ihmisyksilön ylentämistä, vaan kaikkien ihmisten, koko ihmiskunnan arvon nostamista sille tasolle, johon se kuuluu Jumalan edustajana tässä olevaisuudessa. Samalla koko luomakunta, eläimet, kasvit, jopa mineraalihituset, nousevat arvossa, koska ovat yhtälailla osasia Jumalasta. Tämän ymmärtämällä meidän ihmisten vastuu kokonaisuudesta kasvaa ja itsekkyys vähenee. Myös turhat pelot kaikkoavat ja voimme suorittaa eteen tulevia tehtäviämme parhaalla mahdollisella tavalla, kuten Jumala toimisi meidän paikallamme. Tähän pyrkii HUT-teoria ja siksi sen tulisi syrjäyttää nykyiset huonot maailmankuvat.

HUT-teorian tuomat oivallukset tuntuvat alkuun varmasti uskomattomilta, ovathan ne kaukana virallisesta tieteestä tai laajalle levinneistä uskonnoista, itämaisia lukuunottamatta. Jokainen kuitenkin ymmärtää, että tiede ja kristinusko ovat käsityksissään niin kaukana toisistaan, että ainakin toisen osapuolen täytyy olla väärässä tai ainakin kaukana Totuudesta. Pikemminkin tiede on vielä kaukana ja kristinusko ainakin niiltä osin väärässä, minkä tiede on vahvasti pystynyt todistamaan. Kun eri osapuolten tietoja lähtee analysoimaan ja etsii niistä ehjään kokonaiskuvaan sopivia osasia, tuskin päätyy muuhun kuin juuri HUT-teorian oivalluksiin. Ns. vanha versio sisältää koottuna myös sadan filosofin ja ajattelijan parhaiden oivallusten lainauksia monien tieteellisten ja esoteeristen kirjahelmien lisäksi. Joka jaksaa lukea ne ajatuksen kanssa, oppii ainakin ymmärtämään, miten HUT-teoria on kehittynyt uskomattomiin mittasuhteisiinsa. Toivon vain, että mahdollisimman moni jaksaisi syventyä ja jakaa nämä ihmiskunnalle erityisen hyödylliset oivallukset.