1.   HUT-teorian tietoinen kehittely ja kirjoittelu alkoi vuosituhannen vaihteessa, mutta pohja on laskettu jo yli 20 vuotta sitten. Tällä sivulla kerron teorian nykytilanteen (Marraskuu 2012), jota päivitän tarpeen mukaan. Olen todella ILOINEN, sillä nyt tämä on VALMIS, mutta tuskin kehittely koskaan päättyy! Se sisältää niin paljon mielenkiintoista ja hyvää, että uskon sen olevan lukemisen arvoisen. 1000 sivua on tässä nettiympäristössä tiedon koostamista, sitten valmistui kokonaan uudelleen kirjoitettu kirja, joka sisältää noin 230 sivua yhteenvetoa ja viimeisimmät oivallukset. 31.01.12 valmistui kolmas lopullinen versio, 215 sivua yhteenvetoa, joka on mahdollisimman harmonisessa ja positiivisessa asussa. Se saatiin julkaisukuntoon 10 kuukauden viimeistelyn tuloksena ja sai julkaisupäiväksi harmonisen tasaluvun 12.12.2012. Käsitesanasto erotettiin julkaisusta nettiversioksi, jolloin sitä voidaan tarkistaa kehityksen mukana.

2.   Teorian fysikaalinen perusta valmistui ja oli kirjoitettu lähes viimeisteltyyn muotoonsa vuoden 2006 lopulla Suomen kielellä. Se oli 2. osan neljännen lähes kokonaan uusiksi kirjoittamisen tulos. Myös vertailu tieteen saavutuksiin aina vuoteen 2012 asti on nyt tehty. Mm painovoiman osalta viimeinen tarkistus on tehty vuoden 2011 aikana, ulottuvuudet täsmentyivät lokakuussa 2008. Täydellisen energian lopullinen luonne täsmentyi kesäkuussa 2009. Tietoisuuden merkitys täsmentyi vasta vuoden 2012 aikana. Vertailu filosofiaan, teosofiaan ja antroposofiaan eli osa 4 on vienyt paljon aikaa, mutta on tuonut myös hyödyllisiä valaistuksia ja vahvistanut teorian soveltuvuutta. Sovellusosasta piti tulla nopea juttu, mutta siihenkin vierähti yli kolme vuotta.

3.   Henkienergian määrittely syntyi samassa yhteydessä ja henkimaailmaa koskevan 3. osan 'lopullinen' myöskin neljäs tekstin muokkauskerta valmistui v 2008. 4. osassa Kristinuskon lisäksi olen tehnyt vertailua teosofiaan (sisältää myös pääosin itämaisen uskonfilosofian), Urantia-kirjaan ja R Steinerin, K Riikosen, K Enqvistin sekä osittain P Ervastin tuotantoihin ym pienempiin tieteellisiin ja esoteerisiin kirjallisiin helmiin.

4.   4. osan kirjoitus Vertikalismista valmistui v 2009. Siitä on tullut selkeästi Vertikaaliajattelun esittely ja opas, mutta em vertailut lohkaisevat nyt leijonan osan. Henkimaailman kaikuja on edelleen mukana yhtenä kahdestatoista luvusta. Helmi Vertikalismin kehittelyssä on Totuus/Mahdollisuus-pyramidi, joka kauniisti yhdistää koko henkienergisen tietämyksen asettaen kaiken inhimillisen toiminnan ja kehityksen helpommin vertailtavalle henkisen energian arvoasteikolle. Jopa jokainen ajatus voidaan periaatteessa asettaa näille akseleille ja verrata sen henkistä laatua muihin asioihin. Pyrin myös luomaan siihen kvantitatiivisen asteikon, jolla voisi mentaalitasolle yltävien ajatusten henkienergian tasoa ja määrää 'mitata'. Koekaniiniksi olen ottanut filosofit ja erilaiset filosofian suuntaukset, mutta niistä on todettava, että tulos on kauhistuttavan laiha, vain muutama filosofi yltää 12 pykälän asteikolla puoliväliin. Psykologialle antaisi jämäkkyyttä oivallus tunne-, ajattelu- ja tahdonvoimien tasapainottamisen merkityksestä. Tieteeltämme puuttuu motiivin puute, kun elämän tarkoitus on täysin hakusessa.

5.   Sovelluksia käsittelevä osa on varmasti mielenkiintoisin jakso pääosalle lukijoita. Siitä voi hyvin jopa aloittaa asiaan perehtymisen, jolloin teorian tulokset kertovat heti, mihin se kykenee. Se valmistui vasta 2012. Uskontojen selvittelystä tuli yllättävän pitkä, mutta uskon sen selventävän melkoisesti muuten niin hämärää aluetta. Tarut ovat yllättävän merkityksellisiä ja henkisesti syvällisiä. Nykytiede ja uskonnot ovat niiden rinnalla kuin lastenleikkiä henkisessä mielessä. Tämä on masentavaa todeta, mutta ihmiskunnan verisen historian mukaista. Rudolf Steinerin hengentiede nousee kohisten kaiken muun yläpuolelle. On kumma, ettei sivistyneistömme tunne edes Kristus-virikettä. Tiedeluvussa tulee hologrammi korkeamman energian toiminnan vertauksena todella mielenkiintoiseksi. Hieman lyhyemmin näistä asioista voi lukea varsin laajasta Yhteenvetokirjoituksesta (40-sivuinen), joka on myös käännetty Englannin kielelle omalla vajavaisella taidollani (ajantasaistettu Toukokuussa, 2009, joten uusin ja mielenkiintoisin anti siitä valitettavasti puuttuu). Käsitesanasto on nyt ajantasaistettu (Joulukuu 2012). Se on jo yksinään niin kattava, että antaa hyvän käsityksen HUT-teoriasta ja mihin se johtaa. Kuvista on kattava kalvokokoelma runsaine kuvituksineen löydettävissä, linkki "HUT Pähkinänkuoressa" sivulta, mutta sekin jo osin vanhentunut, mutta sopii hyvin johdannoksi uusimpaan kirjaan.

6.   Vertailu tieteellisiin ja hengellisiin kysymyksiin on saatettu tyydyttävälle tasolle. Ensimmäisen tekstikokoelman pidän sisällöltään alkuperäisenä. Sen avulla asioihin voi perehtyä samaa tahtia kuin minä aikanaan. Siellä on kaikista luvuista (paitsi 5.6 - 5.12) myös lyhyt kertaus luvun lopussa.

7.   Kaikki julkaisu on tapahtunut näillä nettisivuilla ja täällä ne saavat ollakin. Lopullinen kirja ilmestyy ennen joulua, 2012. Sitä voi jo tilata kirjoittajalta sähköpostitse tai kustantajalta info@valmiixi.fi. Jos saan käännöstyöhön apua, toivottavasti myös englannin kielinen versio ilmestyy vuoden kuluessa.

8.   Teoriaan on tutustunut jokunen tieteellistä näkökulmaa edustava henkilö, mutta he eivät ole 'uskaltaneet' kommentoida. Olen leikitellyt ajatuksella lähettää linkki Skeptis ry'n sivuille kommentilla, että kerrankin tekin saisitte lukea jotain hauskaa. Mutta on parasta jättää mahdolliset tulevat väittelyt siksi, kunnes kirja on saatu julkaistua Huu-haaksi ja runoiluksi kaikki tämä kuitenkin leimataan, mutta sillä on vain vähän merkitystä, kun kellään ei ole kuitenkaan koko Totuutta. Tiede voi 'kukkoilla' vasta kun se on selvittänyt pimeän energian ja pimeän aineen arvoitukset ja osaa luoda elämää laboratoriossa.

9.   Tieteellisiin ja esoteerisiin lehtiin olisin valmis laatimaan kirjoitelmia, jos näissä tunnetaan siihen mielenkiintoa. Kahteen lehteen olen tehnyt koeyrityksen lyhennelmän avulla, mutta silloin jo 7 vuotta sitten se ei tuntunut näitä lainkaan kiinnostavan.

10.  Keskustelupalstan avasin, mutta se on jo toimittajan puolelta sulkeutunut ilmeisesti vähäisen käytön vuoksi. Valitettavasti keskustelua ei ole syntynyt.

11.  Uskon vakaasti, että kannattaa näihin kirjoituksiin tutustua lähemmin, sillä ne sisältävät mielenkiintoisia, jopa yllättäviä päätelmiä, jotka ovat kuitenkin hyvin perusteltuja ja harmonisesti jäsenneltyjä. Mitään haittaa näistä ei kenellekään voi olla. Uusi näkökulma avaa itse kullekin laajemman ja toivottavasti johtaa positiivisempaan kuvaan maailmastamme ja elämämme tarkoituksesta. Luku 7 hajottaa aikaan, 12 harmonisoi tilaan, korkeampaan ulottuvuuteen, sanoi Steiner.

12.  Toivotan lukijalle antoisia hetkiä ja oivallisia virikkeitä oman henkisen tietoisuuden kehittämiseen kohti täydellisyyttä.

Tässä linkki 46-sivuiseen Käsitesanastoon.

Linkki uusimpaan kirjaan:

Linkki uusimpaan kirjaan.