1.   HUT-teorian tietoinen kehittely ja kirjoittelu alkoi vuosituhannen vaihteessa, mutta pohja on laskettu jo yli 30 vuotta sitten. Tällä sivulla kerron teorian nykytilanteen Huhtikuussa 2013. Olen todella ILOINEN, sillä nyt tämä on VALMIS. Mutta heti on lisättävä, että tuskin kehittely koskaan päättyy! Teoria sisältää niin paljon mielenkiintoista ja hyvää, että uskon sen olevan lukemisen arvoisen. Julkaistu kirja on 342 sivuinen, nettiversio sisältää noin 50 sivua enemmän täydennystä. Vanhin versio sisältää noin 1000 sivua tässä nettiympäristössä. Se on ollut tiedon koostamista, sitten valmistui vuonna 2011 kokonaan uudelleen kirjoitettu kirja, joka sisältää noin 230 sivua yhteenvetoa ja uudet oivallukset. 31.01.12 valmistui kolmas versio, josta kehkeytyi yhdessä kustantajan oikolukijan kanssa viimeinen julkaistu versio, joka on kirjoitettu mahdollisimman harmonisessa ja positiivisessa asussa. Se vaati 10 kuukauden viimeistelyn ja sai julkaisupäiväksi harmonisen tasaluvun 12.12.2012. Käsitesanasto erotettiin julkaisusta nettiversioksi, jolloin sitä voidaan tarkistaa kehityksen mukana.

2.   Teorian fysikaalinen perusta valmistui ja oli kirjoitettu lähes viimeisteltyyn muotoonsa vuoden 2006 lopulla Suomen kielellä. Se oli 2. osan neljännen lähes kokonaan uusiksi kirjoittamisen tulos. Myös vertailu tieteen saavutuksiin aina vuoteen 2013 asti on nyt tehty. Mm painovoiman osalta viimeinen tarkistus on tehty vuoden 2011 aikana, ulottuvuudet täsmentyivät lokakuussa 2008. Täydellisen energian lopullinen luonne täsmentyi kesäkuussa 2009. Tietoisuuden merkitys täsmentyi vasta vuoden 2012 aikana. Vertailu filosofiaan, teosofiaan ja antroposofiaan eli vanhan version osa 4 vei paljon aikaa, mutta on tuonut myös hyödyllisiä valaistuksia ja vahvistanut teorian soveltuvuutta. Sovellusosasta piti tulla nopea juttu, mutta siihenkin vierähti yli kolme vuotta. Yllättävän läheinen yhtäläisyys gnostilaisuuden kanssa selvisi vuoden 2013 alussa ja johti yleisöesitelmään gnostilaisen seuran nimissä.

3.   Henkienergian määrittely syntyi samassa yhteydessä ja henkimaailmaa koskevan vanhan version 3. osan 'lopullinen' myöskin neljäs tekstin muokkauskerta valmistui v 2008. 4. osassa Kristinuskon lisäksi olen tehnyt vertailua teosofiaan (sisältää myös pääosin itämaisen uskonfilosofian), Urantia-kirjaan ja K Riikosen, K Enqvistin sekä osittain P Ervastin tuotantoihin ym pienempiin tieteellisiin ja esoteerisiin kirjallisiin helmiin. Kuitenkin R Steinerin kirjallisuus on ollut arvokkainta ja ohjannut hämmästyttäviin seurauksiin.

4.   Vanhan version 4. osan kirjoitus Vertikalismista valmistui v 2009. Siitä on tullut selkeästi Vertikaaliajattelun esittely ja opas, mutta em vertailut lohkaisevat nyt leijonan osan. Henkimaailman kaikuja on edelleen mukana yhtenä kahdestatoista luvusta. Helmi Vertikalismin kehittelyssä on Totuus/Mahdollisuus-pyramidi, joka kauniisti yhdistää koko henkienergisen tietämyksen asettaen kaiken inhimillisen toiminnan ja kehityksen helpommin vertailtavalle henkisen energian arvoasteikolle. Jopa jokainen ajatus voidaan periaatteessa asettaa näille akseleille ja verrata sen henkistä laatua muihin asioihin. Pyrin myös luomaan siihen kvantitatiivisen asteikon, jolla voisi mentaalitasolle yltävien ajatusten henkienergian tasoa ja määrää 'mitata'. Koekaniiniksi olen ottanut filosofit ja erilaiset filosofian suuntaukset, mutta niistä on todettava, että tulos on kauhistuttavan laiha, vain muutama filosofi yltää 12 pykälän asteikolla puoliväliin. Psykologialle antaisi jämäkkyyttä oivallus tunne-, ajattelu- ja tahdonvoimien tasapainottamisen merkityksestä. Tieteeltämme puuttuu motiivi, kun elämän tarkoitus on täysin hakusessa.

5.   Sovelluksia käsittelevä osa on varmasti mielenkiintoisin jakso pääosalle lukijoita. Siitä voi hyvin jopa aloittaa asiaan perehtymisen, jolloin teorian tulokset kertovat heti, mihin se kykenee. Se valmistui vasta 2012 aikana. Uskontojen selvittelystä tuli yllättävän pitkä, siis vanhassa versiossa, mutta uskon sen valaisevan melkoisesti muuten niin hämärää aluetta. Tarut ovat yllättävän merkityksellisiä ja henkisesti syvällisiä. Nykytiede ja uskonnot ovat niiden rinnalla kuin lastenleikkiä henkisessä mielessä. Tämä on masentavaa todeta, mutta ihmiskunnan verisen historian mukaista. Rudolf Steinerin hengentiede nousee kohisten kaiken muun yläpuolelle. On kumma, ettei sivistyneistömme tunne edes Kristus-virikettä, joka on jo Pekka Ervastin huomioima ja sisältyy Kristosofiaan. Tiedeluvussa tulee hologrammi korkeamman energian toiminnan vertauksena todella mielenkiintoiseksi. Hieman lyhyemmin näistä asioista voi lukea varsin laajasta Yhteenvetokirjoituksesta (40-sivuinen), joka on myös käännetty Englannin kielelle omalla vajavaisella taidollani (ajantasaistettu Toukokuussa, 2009, joten uusin ja mielenkiintoisin anti siitä valitettavasti puuttuu). Käsitesanasto on nyt ajantasaistettu (Joulukuu 2012). Se on jo yksinään niin kattava, että antaa hyvän käsityksen HUT-teoriasta ja mihin se johtaa. Kaksi kattavaa kalvokokoelmaa runsaine kuvituksineen on löydettävissä, ensimmäisen linkki "HUT Pähkinänkuoressa" sivulta ja toinen pääsivulta, joka sopii hyvin johdannoksi uusimpaan kirjaan.

6.   Vertailu tieteellisiin ja hengellisiin kysymyksiin on saatettu tyydyttävälle tasolle. Vanhan version pidän sisällöltään alkuperäisenä. Sen avulla asioihin voi perehtyä samaa tahtia kuin kirjoittaja aikanaan. Siellä on muista luvuista kuin 5.6 - 5.12 myös lyhyt kertaus luvun lopussa.

7.   Kaikki julkaisu on tapahtunut näillä nettisivuilla ja täällä ne saavat ollakin. Lopullinen kirja on siis ilmestynyt ja sitä voi jo tilata kirjoittajalta sähköpostitse tai kustantajalta, ks. esite. Jos saan käännöstyöhön apua, toivottavasti myös englannin kielinen versio ilmestyy aikanaan.

8.   Teoriaan on tutustunut jokunen tieteellistä näkökulmaa edustava henkilö, mutta he ovat olleet kovin harvasanaisia. Olen käynyt pitkän keskustelun Skeptis ry'n sivuilla, mutta voittajaa ei saatu selville. HUT'ia ei julistettu kuitenkaan huu-haaksi tai runoiluksi (ehkä novellin kirjoitteluksi), mitä voi pitää pienenä voittona. Kellään ei ole kuitenkaan koko Totuutta. Tiede voi 'kukkoilla' vasta kun se on selvittänyt pimeän energian ja pimeän aineen arvoitukset ja osaa luoda elämää laboratoriossa.

9.   Tieteellisiin ja esoteerisiin lehtiin olisin valmis laatimaan kirjoitelmia, jos näissä tunnetaan siihen mielenkiintoa. Jälkimmäisiin kuuluva "Minä Olen" lehti (5/2013) julkaisi juuri jutun HUT'ista ja toisen poikani käytäntöön soveltamisesta. Se tuottikin jo 8. MM-mitalin suunnistuksessa.

10.  Keskustelupalstan avasin, mutta se on jo toimittajan puolelta sulkeutunut ilmeisesti vähäisen käytön vuoksi. Valitettavasti keskustelua ei ole syntynyt. Minulle voi hyvin kirjoittaa sähköpostilla kysymyksiä. Se olisi toivottavaakin, varsinkin jos jollekin on tullut mieleen vasta-argumentteja tai kehitysehdotuksia. Juupas-eipäs väittely on sensijaan hedelmätöntä ja turhaa. Jokaisella on oikeus omaan maailmankatsomukseen. Joka vähättelee toisen maailmankatsomusta, on epävarma omastaan.

11.  Uskon vakaasti, että kannattaa näihin kirjoituksiin tutustua lähemmin, sillä ne sisältävät mielenkiintoisia, jopa yllättäviä päätelmiä, jotka ovat kuitenkin hyvin perusteltuja ja harmonisesti jäsenneltyjä. Mitään haittaa näistä tuskin kenellekään voi olla. Uusi näkökulma avaa itse kullekin laajemman ja toivottavasti johtaa positiivisempaan kuvaan maailmastamme ja elämämme tarkoituksesta.

12.  Toivotan lukijalle antoisia hetkiä ja oivallisia virikkeitä oman henkisen tietoisuuden kehittämiseen kohti täydellisyyttä. YMMÄRTÄMÄLLÄ ilman herkkäuskoisuutta sen paremmin sattumaan kuin yliluonnollisiin näkyihinkään.

Tässä linkki 46-sivuiseen Käsitesanastoon.

Linkki uusimpaan kirjaan.