5.2. Nykytieteen ja -tekniikan haasteista

Fysiikka uskoo selvittävänsä pian energian arvoituksen, Suuren yhtenäisteorian ja fuusioenergia saadaan valjastettua energialähteeksi, mikä voisi pelastaa ihmiskunnan myös ilmastokatastrofilta. Ns teleportaatio hologrammeineen selittää UFOjen tekniikan. Tästä seuraa uskomattoman selvät näkemykset ihmisen fyysisen kehon luomisesta aina ajattelun, muistin, tietoisuuden ja vapaan tahdonkin kuvauksiin asti. Tietotekniikka luo uskomattomia visioita, mm robotteja, aina nanojen mittakaavaan asti. Ne saadaan valmistamaan lähes mitä tahansa jo kotioloissa tai toimimaan ihmisen verenkierrossa terveyspoliiseina. Biotekniikka tuo geenien korjauksen ja muuntelun, joka johtaa nopeutettuun evoluutioon. Mitä 'muttia' tai yllätyksiä kehitys voikaan vielä sisältää? HUT-teoria on ainakin todistanut olevansa selittäjä vailla vertaa.

Tähtitieteen professori, Esko Valtaoja, kirjoittaa (2002) kuinka isoa kaikki on ja ihminen niin pieni Maapallollaan, joka kuuluu yhteen triljoonista aurinkokunnista, Linnunradan galaksin, jossa on miljardeja tähtiä ja joka on puolestaan yksi miljardeista galakseista eli tähtisikermistä, asuu sen reunamilla. Mutta hän toteaa sitten, että maailmankaikkeus on kuin tehty elämää varten, meitä varten, mutta tuskin olemme yksin… Mitäpä tuohon lisäämään? Kirja on hyvä läpileikkaus ihmisen asuinsijan, aika-avaruuden, mahtavuudesta ja kuinka tällaisen syntyminen on lukuisien erikoisten todennäköisyydeltään tähtitieteellisen minimaalisten yhteensattumien summa. Seuraavaksi tarvitaankin pohdiskelun avartamista. Olemme hyvin tietoisia omasta materiaalisesta elämästämme. Jotkut ovat pitkällä henkisen elämän tiedostamisessa. Mutta millaista elämää voi ylläpitää täydellinen energia, joka värähtelee äärettömällä taajuudella. Olennot, jotka siitä muodostuvat omaten tietoisuuden, ovat siten ajattomia ja kaikkialla yhtä aikaa meidän maailmankaikkeudessa. Millaista heidän olemassaolonsa on? Miten tuon tilan voi saavuttaa? Jne…

Tämän hetken ehkä kuumin kysymys fysiikassa on löytää kaiken perushiukkanen, ns Higgsin bosoni, joka voi olla sama kuin gravitoni. Sillä voitaisiin selittää aika-avaruuden valtavaksi osoittautunut kokonaismassa ja painovoima. Avaruuden tyhjyydessä on mahtava määrä näkymätöntä massaa, jos tehdyt laskelmat pitävät paikkansa. Näkyvän materiaalin, galaksien ja kaasupilvien massa selittää vain n 0,5 % aika-avaruuden eli tuntemamme maailmankaikkeuden arvioidusta kokonaisenergiasta. Siitä n 72 %, ns pimeä energia, käyttäytyy kuin antipainovoima laajentaen aika-avaruuden rajoja koko ajan kiihtyvällä vauhdilla. Kuinka kauan laajentuminen jatkuu? Se laimentaa materiaalin osuutta, koska ainetta ei näytä syntyvän lisää. Ehkä tämä on Absoluutin yksi tapa 'kadottaa' alhainen fyysinen olemuspuoli olemattomiin. Mikä on se energiamuoto ja mahdollinen hiukkanen tai hiukkaset, jotka ovat tämän takana? Vastaavasti on todettu, että galaksien pitämiseksi koossa tarvitaan lisämassaa, jota kutsutaan pimeäksi aineeksi ja sitä pitäisi löytyä n 23 % aika-avaruuden kokonaismassasta. Loput 4-4,5 % kuuluvat vapaille alkeishiukkasille. Vielä tuntemattomien asioiden selvittämiseksi Cerniin rakennettiin valtaisa LHC-kiihdytin. Maan alla on 27 km pitkä rengasputki mahtavine sähkömagneetteineen, joita pidetään suprajohtavassa tilassa vain 4 astetta yli absoluuttisen nollapisteen eli 269,3 Celsius-astetta. Cern aloitti jo 'tuotannon', mutta heti alkuunsa yksi valtavista magneettikäämeistä kärähti ja jouduttiin pitkällisiin korjaustöihin. Tuotanto on alkanut uudelleen juuri tämän kirjoittelun aikoihin. Jäämme mielenkiinnolla odottamaan sen tuloksia. Epäilemättä n 200 tunnetun alkeishiukkasen lukumäärä kasvaa entisestään. Suurin osa niistä ovat entistä lyhytikäisempiä, elinaika alle 10-20 sekuntia. Ne eivät ole enää siinä mielessä materiaalia, että sillä olisi kunnon pysyvyyttä. On paljon uskottavampaa sanoa niitä iv-hiukkasiksi, jotka sopivien värähdysten ansiosta tiivistyvät ja harventuvat värähdysten taajuuden tahdissa.

Esittämäni iv-hiukkasmallin, HUT-teorian mukaan tuota pimeää energiaa ja Higgsin bosonia saa kyllä etsiä. Pimeän energian suhteen kyseessä on todennäköisesti niin puhdasta liike-energiaa, Absoluutin eli perusmedian suuren potentiaalin purkautumista laaja-alaisena värähtelynä, lähes äärettömän korkealla taajuudella ja suurella aallonpituudella, ettei meillä ole mitään mahdollisuuksia sen synnyttämien 'tiivistymien' havaitsemiseen. Pienessä tilavuudessa, kuten heti alkuräjähdyksen alussa se pystyi synnyttämään tiivistymiä aina staattisen painovoiman omaaviksi materiaalikappaleiksi asti. Pimeä aine muodostuu huomattavasti pienialaisempana värähtelynä, jonka muodostamat tiivistymät, iv-hiukkaset me havaitsemme niiden painovoimavaikutuksesta, joka on staattiseksi muuttunutta liike-energiaa. Se voi muodostua hyvinkin kirjavasta joukosta eri kertaluokkien iv-hiukkasia, joiden muita vaikutuksia emme pysty fysikaalisesti havaitsemaan. Tuntuisi luonnolliselta ajatella, että ne muodostavat seisovan aallon pysyviä vaikutusalueita, jotka muuttuvat jonkinverran aika-avaruuden laajentumisen myötä. Gravitonit ovat siten hypoteettisesti sellaisen värähtelyn synnyttämiä, joka kuljettaa tietoa massakappaleesta tai hetkellisesti tiivistyneiden alueiden summavaikutuksesta. Mutta nyt voidaan sanoa, että kaikkien värähdysten synnyttämät tiivistyneet alueet sisältävät tätä staattista painovoimaa, joka pyrkii tasapainottamaan värähtelevän median. Tällaiset vaikutukset kasautuvat kaikkialle niin näkyvään aika- avaruuteen kuin myös sen näkymättömiin ulottuvuuksiin. Periaatteessa tuo ylimääräinen massa ym energia voidaan nähdä henkienergian eli koko henkimaailman vaikutuksena fyysiseen olevaisuuteen. Sillä täytyy olla suuri teho, koska 95 % energiasta on tässä muodossa. Säieteoria ennustaa supersymmetrisen hiukkasen olemassaolon, josta pimeä aine, pimeä energia tai jopa täydellinen energia voisi koostua. Jo aikaisemmin on todettu, että mitä korkeampi taajuus ja pidempi aallonpituus, sitä enemmän se sisältää täydellistä symmetriaa.

Tässä yhteydessä on hyvä puhua alkeishiukkasten ns spin-arvosta hieman tarkemmin. Spin on keskeinen suure kvanttimekaniikassa. Jokaisella alkeishiukkasella on spin-kvanttiluku ja -suunta, joka kertoo jotain sen vapausasteista. Alunperin sillä tarkoitettiin pyörimisen kulmamomenttia, joka on kvantittunut. Kuitenkin ns fermioneilla, joita tärkeimmät alkeis- ja niiden yhdistelmähiukkaset ovat, on spin-arvo ½. Protonien ja neutronien sisäiset kolme kvarkkia ovat silloin suuntautuneet niin, että yksi on vastakkainen kahdelle muulle. Ns delta-barioneilla kaikki kolme kvarkkia ovat samansuuntaisia, jolloin spin-luku on 3/2. Nämä kuitenkin hyvin nopeasti muuttuvat protoneiksi ja neutroneiksi. Varautuneen hiukkasen magneettinen dipolimomentti myös 'vääntää' arvon ns g-tekijällä. Vuorovaikutushiukkasten eli bosonien, tärkeimpänä fotoni, spin on tasan 1. Arvellaan, että hypoteettisen gravitonin spin on 2. Fermionit omaksuvat epäsymmetrisia kvanttitiloja, eivätkä voi asettua keskenään samoihin tiloihin. Bosonit sen sijaan asettuvat symmetrisiin tiloihin ja voivat jakaa samoja tiloja toistensa kesken. Niillä on siten enemmän vapausasteita. HUT'in mukaan bosonit ovat jo iv-hiukkasia, jotka siten kuuluvat ikäänkuin toiseen ulottuvuuteen, mutta vaikuttavat myös fyysiseen. Ne liikkuvat palautuvien hiukkasten aaltorintamana, joka voi hyvin leikata toisiaan samoissa pisteissä. Rintamien kohtauskulmasta, voimakkuudesta, aallonpituudesta ja taajuudesta riippuen, ne voivat vaikuttaa myös toisiinsa. Ne ovat jatkuvaa säteilyä eli muodostavat oman vaikutuskenttänsä, jossa on taajuutta pidempikestoisia tiivistymiä eli iv-hiukkasia eli bosoneja. Fotoni on samanlainen iso iv-hiukkanen ja kun se saa ylimääräisen kvantin se muuttuu pysyväksi valohiukkaseksi. Painovoima ei vaikuta lainkaan muihin perusvoimiin, se on aivankuin omassa ulottuvuudessaan, siksi sen arvoksi on arveltu kakkosta. Se on ilmeisesti monta kertaluokkaa taajuudeltaan korkeampaa värähtelyä, jo lähes staattiseksi katsottavaa muodostaen herkästi laaja-alaisia 'seisovan' aallon vyöhykkeitä eli staattista liike-energiaa.

Symmetrialtaan spin-arvo kaksi tarkoittaisi kahteen suuntaan, 180 kulma-asteen välein samanlaista asemaa, jota voi verrata keppiin, jonka molemmat päät ovat identtiset. Bosoneilla tarvitaan 360 ja fermioneilla 720 asteen kierto, ennenkuin sama asema toistuu. Koska painovoimakenttä on suuntautumaton ja homogeeninen, mutta vaimenee mentäessä poispäin lähteestä, se on hyvinkin spiniltään kakkonen, mutta yhtä hyvin suurempikin luku, jolloin se olisi vielä symmetrisempi. Arvo 6 merkitsisi kuutta samanlaista asemaa, jolloin se olisi kolmen kohtisuoran suuntadimension eli -akselin molemmissa suunnissa samanlainen. On kuitenkin huomioitava, että samalla vapausasteet kasvavat ja täydellinen symmetria fyysisessä ulottuvuudessa ei takaa symmetriaa henkisissä ulottuvuuksissa. Fyysisesti spin-arvo 0 kuvaa kaikkein symmetrisintä hiukkasta; se on pallo, joka näyttää samalta joka suunnasta. Ns Higgsin kaikkialla vallitsevan kentän vuorovaikutushiukkanen, Higgsin bosoni, joka tarvitaan antamaan kaikille hiukkasille lepomassa eli inertia, saa hypoteettisen arvon nolla. Säieteorian supersymmetria voisi viitata myös tähän, jolloin sekin yhtyisi fyysisessä maailmassa täydelliseen energiaan. Absoluutin perustilassa oleva perusenergiasolu on täysin symmetrinen, eikä siksi synnytä voimia mihinkään suuntaan. Vasta sitten kun sitä häiritään, se menettää symmetriansa, sen potentiaaliset voimat purkautuvat ja se jakautuu erilaisiksi jännitevoimiksi, jotka pyrkivät palauttamaan symmetrian takaisin.

Atomien ja molekyylien spin on sama kuin parittomien elektronien summa, joka aiheuttaa ns paramagneettisuuden. Elektronilla, protonilla, neutronilla ja jopa neutrinolla on spinistä johtuva magneettinen dipolimomentti. Normaaliaineessa atomien dipolimomentit osoittavat eri suuntiin ja kumoavat toisensa, mutta ns ferromagneettisilla aineilla dipolit ovat materiaalin jäähtyessä kiteytyneet ulkoisen magneettikentän vaikutuksesta samansuuntaisiin domaineihin. Diamagneettiset aineet ovat siitä erikoisia, että niiden dipolit kääntyvät aina ulkoisen kentän vastakkaiseen suuntaan.

On todettu (mm E Valtaoja, 2005), että kun maailmankaikkeus alkuräjähdyksen tapahduttua laajeni niin paljon kuin tuo alkuenergia edellytti ja laajenemisen piti loppua ja alkaa supistua keskustan suuremman massan vaikutuksesta, tapahtui kyllä laajenemisen hidastuminen, mutta sitten yhtäkkiä se voimistui uudestaan ja nykyiset laskelmat osoittavat laajenemisen vain kiihtyvän. Materiaalia syntyy enää hyvin vähän suhteessa laajenemisen laimentavaan vaikutukseen ja niinpä materiaalikappaleet ovat loittonemassa toisistaan kadoten viimein kaukaisessa tulevaisuudessa tyhjyyteen. Materiaalin keskitiheys pienenee voimakkaasti, mutta silti tyhjiön energiatiheys pysyy vakiona. Kun materiaalia on nyt n 5 promillea, 20 miljardin vuoden kuluttua enää promillen murto-osa. 'Tyhjiön' energia näyttää hajottavan maailmankaikkeutemme, entropia pienenee, vaikka suhteellisüusteorian mukaan sen tulisi kasvaa. Tieteemme odottaa edelleen, että jossain vaiheessa laajentuminen loppuu ja alkaa supistumisvaihe. Mielenkiintoinen on myös se ilmeinen tosiasia, että aika-avaruus laajenee jokaisessa pisteessä tai siis kaikki kappaleet loittonevat toisistaan. Mitään alkuräjähdyksen alkupistettä ei ole enää olemassakaan ja laajentumisen kokonaisnopeus, summalaajeneminen, voi olla valoakin nopeampaa. Niinpä lasketaan, että alkuräjähdyksen aikoina, n 13,7 miljardia v sitten syntynyt (jos sellaista olisi tapahtunut) valofotoni, olisi joutunut jo n 40 miljardin valovuoden päähän syntypaikastaan.

Värähtelyteoreettinen selitys pimeälle energialle löytyy helposti: Alkuräjähdyksen jälkeen värähtelyt risteilivät tiheästi edestakaisin pienestä tilavuudesta johtuen synnyttäen tihentymiä aina massakappaleiksi asti. Pieni tilavuus lukuisista törmäilyistä johtuen kuumeni miljooniin asteisiin ja valtavaan paineeseen. Tila kuitenkin laajeni koko ajan osan ensin värähdyksistä, sitten pysyvistä hiukkasista, tunkeutuessa pidemmälle Absoluutissa. Tilan riittävästi laajennuttua, tihentymät kävivät harvemmiksi ja kaaosmainen törmäily väheni. Värähtelyillä oli paremmin tilaa yhdistyä harmonisemmiksi ja pysyvämmiksi hiukkasiksi. Mutta koko ajan reunoilla häiriö etenee Absoluutissa pallomaisena laajentuvana rintamana, joka purkaa sen symmetrisen energian potentiaalia liike-energiaksi, joka jakautuu massakappaleille ja samalla venyttää koko aika-avaruutta 'työntäen, repien tai vetäen' alussa syntyneitä tiheitä kappaleita yhä kauemmaksi alkupisteestä ja myös erilleen toisistaan. Paikalliset tihentymät, kaasupilvet ja galaksit pysyvät painovoimansa eli staattiseksi pysäytetyn liike- energian turvin kasassa. Tämä on helppo ymmärtää siten, että paljon pysyviä hiukkasia omaava tila ei päästä kokonaan lävitseen Absoluutin uusia värähdysliikkeitä, vaan 'imee' osan niistä itseensä, mikä ilmenee koko tihentymän, esim galaksin kokonaisnopeuden lisääntymisenä. Paikalliset painovoiman kasaumat ovat sitten vaikuttaneet laajenemiseen siten, että pallomainen on muuttunut jonkinverran epäsymmetriseksi kaareutuneeksi ellipsoidiksi, kuten Einsteinin yleinen suhteellisuusteoria ennustaa. Aika ja tilavuus ovat toisistaan riippuvia suureita, joten painovoima vääristää myös ajankulkua, kuten suhteellisuusteoria hyvin ennustaa.

Kysymys painovoiman nopeiden muutosten synnyttämistä painovoima-aalloista, joiden muodostamia tihentymiä voisimme kutsua gravitoneiksi, on nyt pääteltävissä. Nuo aallot ja niiden tihentymät ovat niin laaja-alaisia, niin lähellä täyssymmetristä energiaa, että niiden vaikutukset, gravitaatiomuutokset, kulkevat todennäköisesti paljon valoa nopeammin. Kun me näemme supernovan leimahduksen tuhannen valovuoden päästä, ovat sen synnyttämät painovoima- aallot ohittaneet meidät ehkä jo lähes tuhat vuotta sitten. Niiden edestakainen 'jälkivärähtelykin' on ehtinyt jo vaimentua alle kaikkien mittausmahdollisuuksien, vain jäljelle jääneen massan 'seisova' painovoima-aalto, äärettömiin tasaisesti vaimentuvana, on havaittavissa. Vaikka jokin suuri painovoimamuutostapahtuma voitaisiinkin ennakoida tai kvasaarien sekä galaksitörmäysten jatkuvat suuret muutokset niiden painovoimakentässä havaita, on niiden mittaaminen suuren taajuuden ja aallonpituuden johdosta vielä pitkään ihmisen keinoin mahdotonta. Tiede puhuu kuitenkin jo Higgs'in kentästä, joka tarvitaan painovoimavaikutuksen tai inertian, massan hidastuvuuden selittämiseen, ja se on jo suuri askel kohti Absoluutin ja supersymmetrisen täydellisen energian tunnistamista.


Jos pimeä energia laajentaa maailmankaikkeutta, pyrkii painovoima ja etenkin erittäin massiiviset Mustat aukot vetämään kappaleita puoleensa, mutta vain murskatakseen ne hienoksi ja jälleen entropia vain pienenee. Tuntemamme tapahtumaketju, jonka esitin kappaleessa 2.11, puhuu puolestaan. Kun riittävän iso tähti räjähtää (supernova), eli sen fuusiota ylläpitävät voimat loppuvat ja hajoavat ympäröivään avaruuteen, keskiosa alkaa painua kasaan painovoiman vetämänä. Jos voima on tarpeeksi suuri eli massaa riittävästi, atomirakenteet hajoavat ja kappaleesta tulee erittäin tiheä neutroneja tai elektroneja pääasiassa sisältävä plasmaattinen kappale. Jos näitäkin on niin paljon, että jopa plasmakin hajoaa, jää jäljelle vain reversiibeleitä iv-hiukkasia, erilaista pimeää ainetta, jonka näkyvänä ilmenemismuotona on sen suuri painovoima, jolla se vetää puoleensa kaikkea massaa, myös fotoneja (valoa), niin että paikalla näkyy vain pimeyttä, musta aukko. Energia ei katoa, vaikka näkyvä materiaali haihtuukin. Voidaan puhua ulottuvuuden muutoksesta fyysisestä henkiseksi eli nopeaa palautumista kohti täydellistä energiaa. Mistään rinnakkaiseen maailmaan vievästä madonreiästä ei tarvitse olla kysymys, mutta ajan ja tilan muutos on niin dramaattinen, että sieltä 'putoaminen' jonnekin toiseen aikaan ja paikkaan voisi olla mahdollista aivan samoin kuin korkeamman ulottuvuuden kautta tapahtuva siirtyminen. Se edellyttää kykyä palata takaisin materiaalimuotoon, mikä onkin jo toinen juttu. Massan omaavat kappaleet jäävät mustan aukon vangeiksi niin pitkäksi aikaa, kuin ne ovat riittävästi hajonneet iv-hiukkasiksi. Tämän suuren luokan murskaimen kidasta pääsee kyllä karkuun jonkin verran gamma-hiukkasia valtavina 'suihkuina' tai purskeina. Tätä voi verrata vaikkapa kiven murskaukseen. Jotkut palaset saavat niin suuren alkunopeuden ja suunnan poispäin aukosta, että ne pääsevät murskaimen nielusta ja vetovoimasta eroon.

Einsteinin suhteellisuusteorian energian ja massan yhdistävä yhtälö, joka johti atomipommin kehittämiseen ja ydinenergian (fissio-) hyväksikäyttämiseen, E = m c2, jossa c on valonnopeus, kertoo, että materiaali muuttuu energiaksi tuon kaavan mukaisesti. Myöhemmin todettiin, että kaava pätee luonnollisesti myös toisin päin, energia on muutettavissa materiaaliksi. Jos energiaa on käytettävissä määrä E, siitä voi syntyä materiaalia m = E/c 2. Fuusioenergia, jota Aurinko tuottaa, on tällaista, liike-energia sitoutuu materiaaliksi. Atomipommin voimasta tiedämme, että materiaaliin kätkeytyy valtaisa energiamäärä. Vastaavasti tarvitaan suuri energia, E, jotta merkittävä määrä massaa voisi syntyä. Auringon fuusiokin tuottaa vain kevyitä alkuaineita, lähinnä kaasuja, vetyä ja heliumia. Vasta suurempien tähtien sisuksissa ja Supernovan kaltaisessa räjähdyksessä syntyy ja leviää massaltaan suurempia alkuaineita, kuten metalleja. Fuusioreaktion ylläpitämiseksi tarvitaan paljon liike-energiaa, joka nostaa kaasutihentymässä lämpö- ja painearvot riittävän suuriksi fuusion käynnistämiseksi ja ylläpitämiseksi. Se tarvitsee energiaa paljon enemmän kuin sitä lopulta sitoutuu atomiin ja niinpä energiaa koko ajan tavallaan vapautuu ylimäärä, jonka voi käyttää johonkin muuhun, esim ihminen haluaisi valjastaa sen sähköntuottoon. Emme tunne energian perusmuotoa, mistä liike-energia saa alkunsa, miten se muuntuu materiaaliksi ja mihin muotoon se palaa? Vain esittämäni HUT-teoria on toistaiseksi pystynyt edes jollain tavalla kuvailemaan perusenergian luonnetta ja miten se muuttuu materiaaliksi sekä miten se voi palata perusenergiaksi jne.


Toinen ongelmallinen kysymys kuuluu: ”Miksi materiaalia ylipäätään voi olla aika-avaruudessa, kun sitä voi syntyä vain yhdessä antimaterian kanssa?” Molemmat hiukkaslaadut syntyvät yhdessä ja normaalisti yhtyvät heti syntymänsä jälkeen, jolloin kumpikin katoaa, annihiloituu? Miksi materiaalia syntyi alkuräjähdyksen yhteydessä hiukan enemmän kuin antimateriaa niin, että materiaali jäi 'voitolle' aika-avaruudessa? Tähän ei tieteemme osaa vastata, ei myöskään ymmärtääkseni säieteoria. Harmonisten aaltojen teoria, HUT tarjoaa seuraavan luonnollisen selityksen: Tiivistelmästä syntyy materiaalihiukkanen, kun taas harvennelmasta antimateriaa. Tiivistelmän ja harvennelman, joissa on siis sekä tiivistymiä että harventumia, mutta toisessa enemmän tiivistymiä, toisessa harventumia, pikkiriikkinen ero koossa ja monimutkaisuudessa, ennen kuin niistä syntyy pysyvämpi olomuoto, on ratkaiseva. Harvennelman palautuminen on vielä mahdollinen eli 'sotkeutuneen' harvennelman kestoikä on pienempi, kun tiivistelmä on jo saavuttanut palautumattoman tilan. Onko tuo ero riittävä jättämään materiaalia niin paljon enemmän jäljelle? Ko hiukkasten syntymiseen tarvitaan sama määrä energiaa, mutta tiivistelmän koko on epäilemättä pienempi kuin harvennelman. Kyseeseen voisi tulla niiden joutuminen yksinkertaisesti eroon toisistaan painovoimien hylkivän tai pimeän energian laajentavan vaikutuksen johdosta. Mutta onko aika-avaruudessa jäljellä antimateriaa vai onko kaikki kuitenkin joutunut lukuisampien materiaalihiukkasten 'nirhaisemiksi'? Joitakin eristettyjä alueita voisi löytyä, jopa samannäköisiä galaksejakin. Pimeä energia vaikuttaisi niihin aivan samoin kuin materiaalikappaleisiin, siis laajentavasti ja toisistaan etäännyttävästi. Pimeää ainetta, iv-hiukkasia, joilla on antigravitaatiovoima, voisi myös yhtä hyvin muodostua antigalakseja pitämään koossa. Entä niiden muodostamien antialkuaineiden spektrikuvat olisivatko ne erilaisia kuin tunnetuilla alkuaineilla. Erotammeko positronien synnyttämän valon? Miten fotoni suhtautuisi antimateriaan? Vaikka antimateria muodostaisi harvempia ja suurempikokoisia alkeishiukkasia, sen atomit olisivat periaatteessa samanlaisia ehkä hieman poikkeavalla kvantilla energiaa säteileviä. Voi olla, että se ei enää satu näkyvän aallonpituuden alueelle, mutta sähkömagneettisena säteilynä olisi kuitenkin havaittavissa. Nykytiede katsoo, ettei ole voitu todentaa antimateriakappaleita avaruudessamme, mutta tämä asia on jätettävä ratkaisematta. Supernovien räjähdyksen jälkeen on arveltu tähdelle voivan syntyä myös antimateriasydänosia ennenkuin kaikki on muuttunut plasmapuuroksi.

Atomin synty edellyttää siis runsaasti lisäenergiaa, jota voisi kutsua jopa jumalaiseksi toiminnaksi. Alkuräjähdyksessä voidaan ajatella syntyneen atomeita ja materiaalia kuin myös antimateriaa. Tapahtumaa on ohjattu henkimaailman puolelta värähdyksin ja iv-hiukkasia sopivasti luomalla ja kasaamalla. Epäilemättä energiaa on ohjattu siten, että materiaalia on syntynyt enemmän kuin antimateriaa… Em esimerkit ovat itsessään selittäviä, jotta jumalainen toiminta voidaan nähdä 'vain' hallitusti toteutettuna alkuräjähdyksenä. Kaikki muu seuraa annettujen fyysisten ja henkienergian lakien mukaisesti. Epäilemättä Jumalan toiminta on kuitenkin jatkuvaa ja se ilmenee eri tavoin eri tasoilla, fyysisessä ja henkisessä ulottuvuudessa. Materiaalinen on kuitenkin epästabiili, epätäydellinen ja kaaosmainen energiatila, joka väistämättä ajan mittaan palautuu ensin henkienergiaksi, pimeäksi aineeksi ja vielä siitäkin täydellisemmäksi 'superenergiaksi', totaaliseksi tyhjiöksi.


Niinkin yksinkertainen asia kuin sähkömagneettinen kenttä: sen sähköinen vetovoima, magneettinen kenttä ja sähkövirran suunta muodostavat keskenään kohtisuorat vaikutusenergiat - miksi? Tunnettuja tosiasioita ovat kappaleiden ominaisvärähtelyt, lämpövärähtely, alkeishiukkasten säteilyt aaltomaisena värähtelynä, kuten valo, radioaallot, röntgensäteet, spin, magneettinen dipolimomentti jne. Miksei sitten värähtely olisi luonnollinen ilmiö aivan pienimmissäkin energiahiukkasissa. Esim elektronin ’negatiiviseksi’ määritelty sähköinen vetovoima vaatii välittäjähiukkasen, fotonin. Sen lähivoima on suuri ja se vaimenee nopeasti etäisyyden suhteen. Elektronin täytyy säteillä fotoneja epäsymmetrisesti, jolloin tuo säteily, itse asiassa aaltomaisena rintamana etenevää värähtelyä, suuntaa elektronit niin, että voimakkain säteily pääsee etenemään ’vapaassa’ suunnassa. Sen täytyy olla kohtisuorassa elektronien liikesuunnan kanssa, koska siinä suunnassa elektroneja on ’jonossa’ pitkä liuta. Kolmas suunta jää sitten fotoneja heikommalle värähtelysuunnalle, jota kutsutaan magneettikentäksi. Kaikki värähtelee, jopa monin eri tavoin ja eri taajuuksilla. Täytyy löytyä värähtelyä myös ilman pysyviä, värähtelyn jaksoa pidemmän aikaa olemassa säilyviä, iv-hiukkasia, erilaisia vaikutuksia, joista kaikkia emme voi havaita aisteillamme emmekä niihin kytköksissä olevilla instrumenteilla. Meillä on kuitenkin jo havaittuja ilmiöitä, joita ei voi selittää muuten kuin tuntemattomalla vaikutuksella, voimalla tai säteilykentällä. Tällainen on ns kietoutumisilmiö, josta tarkemmin teleportaation yhteydessä.


Voimavaikutuksissa voidaan puhua eri ulottuvuuksien vuorovaikutuksesta. Nopeammin etenevä ja muuntuva energiamuoto, kuten henkienergia, on ensisijainen ja siten alkusyy ja hitaampi materiaalinen muoto on toissijainen eli seuraus. Kun Einstein totesi, että valonnopeus on kaiken maksiminopeus, muuten syy-seuraussuhteet menevät sekaisin, jopa tulevaisuus vaikuttaisi menneisyyteen, hän ajatteli puhtaasti materiaalin kannalta. Kun huomioidaan henkienergian olemassaolo valoa nopeampana, tekee se siitä juuri kaiken syyn. Se todistaa henkienergian olevan kaikessa ennenkuin materiaalia voi esiintyä ja materiaali on silloin 'vain' seuraus. Valoa suuremmat nopeudet ovat aivan luonnollisia. Tosin on huomioitava, että tällöin yksittäiset iv-hiukkaset eivät suinkaan liiku, ainoastaan se värähtely, joka niitä synnyttää yhä uusia edetessään nopeasti aika-avaruuden joka sopukkaan. Samoin henkienergia on hitaampaa kuin täydellinen energia, joka on siten kaiken alkusyy, myös henkienergian, joka on sen seuraus. Henkimaailma jakautuu vielä useampaan eri nopeuksiseen ulottuvuuteen ja näin selittyy henkien hierarkia, korkeampi henki on alemman syy, alempi on seuraus tai oikeammin ylemmän lähettämä agentti. Jumala on kaiken alkusyy ja ihmistä voidaan pitää alimpana seurauksena. Mineraalimaailmaa pidämme luonnollisesti alimpana olemassaolon muotona, mutta jos luetaan sekin Steinerin mukaisesti ihmisen yhdeksi välimuodoksi, kuten myös kasvit ja eläimet, ihmisen henki on silloin alin henki tässä hierarkiassa.


Vielä yksi kysymys on tuo mahdollisten rinnakkaisten maailmankaikkeuksien olemassaolo. Onko aika-avaruus jotain ainutlaatuista vai olemmeko osa vielä suurempaa kokonaisuutta? Koska ympärillämme on pääasiassa havaitsematonta ainetta ja energiaa, meidän on mahdoton sanoa, mitä maailmankaikkeutemme reunalla on. Pimeä aine voi muodostaa vaikka minkälaisia 'muotoja' ja yhdistelmiä, jotka meille ovat vain tyhjyyttä. Meidän pitää ensin kasvattaa henkimaailmaa luotaavia aisteja, vasta sitten pääsemme katsomaan uusia ulottuvuuksia ja niiden nivoutumista yhteen. Periaatteessa henkimaailma voisi olla paljon laajempi kuin mieltämämme aika-avaruus (jopa miljardikertaisesti) johtuen iv-hiukkasten suuremmasta etenemisnopeudesta. Näin pitäisi olla, jos ajatellaan, että suurimmat kehittyvät henget ovat jo ainakin lähimain aika- avaruuden kokoisia. Toisaalta ne pystyvät jo yhtymään suurelta osin Absoluutin täydellisen energian osaan, joka voi hyvinkin vaimentaa tai absorpoida senkaltaiset laaja-alaiset värähtelyt. Säieteorian sanotaan pystyvän ennustamaan ainakin 9 tai 11 avautunutta ja vielä 15 avautumatonta ulottuvuutta yhdelle maailmankaikkeudelle. Tässä aika-avaruus ja henkimaailma ovat yhdessä, avautumattomat ovat jo ajattomia ja rajattomia täydellisyyteen nivoutuneita ulottuvuuksia, joissa kehitys kuitenkin vielä jatkuu. Ne näyttävät materiaaliselta kannalta katsoen käpertyneen Planckin etäisyyden kokoisiksi. Väliulottuvuudet näyttäisivät meistä myös pienemmiltä kuin tämä materiaalinen maailmankaikkeus. Mutta todellisuudessa ne jatkuvat paljon kauemmaksi Absoluutin sisälle. Sitä eivät vaan matemaattiset mallit osaa huomioida. Varsinaisia rinnakkaisia kaikkeuksia voisi säieteorian mukaan olla jopa 10500 tai hiljattain julkaistun luvun, 1010 x 1010 x 1010 kertaa 107, verran. Ensimmäinen luku on siis 1 ja 500 nollaa. Kun ajattelemme, että ihmisiä on Maapallollamme n 6 miljardia eli 6 x 109; se on yhtä lailla lähellä nollaa kuin 10500 on lähellä ääretöntä. Tähän on vaikea ottaa muuta kantaa kuin, että jos kyseessä on ajan ja tilan virtuaalimaailma, niin miksei niitä voisi olla mikä luku tahansa.

Jokaisella aika-avaruuden kokonaisuudella on oma kehittyvä henkensä, näinhän olemme osassa 3 todenneet. Niinpä yhdellä tuollaisella kaikkeudellakin olisi yksi kaiken kattava HENKI, joka voisi hyvinkin olla meidän ymmärtämämme 'ainut' Jumalan Poika. Nämä Henget kuuluisivat valtaisaan Suureen Maailmankaikkeuteen. Jokaisella niistä on oma persoonallinen kehityshistoriansa, jonka vivahteet säilyvät vielä täydellisestä energiasta koostuvassa olennossakin osaelementteinä, toisiaan täydentäneissä vastakohtaisuuksissa, epäsymmetrioissa. Mitä todennäköisimmin on olemassa yksi kaikkien näiden Jumalolentojen Kantaisä, kaiken Alku ja Loppu, Täydellisistä Täydellisin, Suuren Maailmankaikkeuden kokonaisuuden ainut SUPERHENKI. Olisi vain luonnollista, että jokainen täydellisyyden eli Absoluutin osanen voisi luoda oman maailmankaikkeutensa, joka samalla laajentaisi pysyvästi Absoluuttia. Kun mekin joskus tulemme osaksi täydellistä Absoluuttia, voimme ehkä itse jossain vaiheessa päättää luoda oman maailmankaikkeutemme. Se olisi vain yksi alkuräjähdys muiden lukemattomien joukossa laajentaen edelleen jo ääretöntä avaruutta. Ja sen ihmiset kehittyisivät jälleen osasiksi täydellisyyttä niin, että voisivat sitten taas halutessaan luoda oman maailmankaikkeuden! Siinäpä huima selitys koko maailmankaikkeuden ja ihmisen olemassaololle. Matkailu rinnakkaismaailmasta toiseen olisi kuitenkin astetta vaativampaa; se voisi tapahtua vain täydellisyyden kautta epätäydellistymällä haluamaansa maailmankaikkeuteen tai mieluummin lähettämällä agentin, sopivantasoisen robotin, jonka välityksellä saisi informaatiota ja voisi osallistua tuon maailmankaikkeuden kehitykseen.

Meidän ihmisten osa on luoda tarvittavia epätäydellisiä rakennuspalikoita, kokemuksia, elämyksiä, erilaisia elämisen vivahteita nano x nano (tai nano potenssiin nano) taajuustasoilla. Jo Yliminämme voi värähdellä koko aika-avaruuden läpi ja sitä kautta tietoisuutemme aikanaan saavuttaa aivan toisenlaiset puitteet, pieni muuttuu suureksi mutta huomaa yhä olevansa pieni Suuressa Maailmankaikkeudessa. Kyse on vastaavasta ihmeestä, jossa aika-avaruuden kokoinen energiasolu voidaan puristaa osaksi neutronia tai elektronia ja vapauttaa taas takaisin harvaksi ja laaja-alaiseksi henkienergiaksi. Siihen jää kuitenkin monenlaista pientä sisäistä värähtelyä. Ihminen sisältää miljardeja molekyylejä. Siinä on lukumäärältään tähtitieteellinen määrä perusenergiasoluja, joista aikanaan vapautuu laaja kokonaisuus henkienergiaa. Me olemme tässä Maan elämässämme yhden Jumalan Pojan pieni mikrobitason perussolu ja ihmiskunta on vähän suurempi kokonaisuus. Yliminämme koostuu lukuisista tällaisista elämistä, toinen täydentää toistaan. Mitä me olemme sitten täydellisen osasina, Yliminäämme yhtyneinä, sen aika näyttää.


Karl Pribram (s 1919) osoitti aivotutkimuksissaan, että muisti ja siten ihmisen koko mielikin toimivat kuin hologrammi (Lademann, v 1991); se on kokonaisuus, jonka jokainen osanen sisältää kaiken. Jotkut fyysikot ovat tästä esittäneet, että koko universumin voi nähdä valtavana hologrammina. David Bohm'in mukaan jokainen tähtijoukko ja jokainen pyörivä atomi jollakin tavoin kantaa itsessään koko kosmosta. Me elämme kietoutuneina olemassaolon olemattomuuden saumattomaan, moniulotteiseen kudokseen, jossa mieli ja materiaali ilmenevät kareiluina sykkivän energian suunnattoman valtameren pinnalla. Tämä käsitys muistuttaa jo Taon oppia maailmankaikkeudesta, joka koostuu ikuisesti virtaavista, keskenään kilpailevista ja toisistaan riippuvaisista vastakohtapareista. Samoin se muistuttaa hindulaisuuden vanhaa käsitystä, jonka mukaan kosmos on loputon ja kaiken sisäänsä sulkeva luomisen, tuhon ja uuden syntymän kehä. Samoin Kreikan filosofi Herakleitos totesi kaiken virtaavan, olevan jatkuvassa muutostilassa. Nämä kaikki määrittelyt sopivat HUT-teoriaan sillä lisäyksellä, että Absoluutti laajenee koko ajan luomalla uusia maailmankaikkeuksia ja täydellistämällä ne jälleen. Palaan hologrammiin ja aivojen toimintaan teleportaation esittelyn jälkeen.

Teleportaatio on yksi mielenkiintoinen kehityssuunta, jolta nykytiede odottaa paljon, mutta se on enemmän vielä tieteellistä fiktiota kuin todellinen mahdollisuus. Teleportti eli kaukosiirrin tai aikaportti on laite tai paikka, josta voitaisiin siirtää tietoa paikasta tai ajasta toiseen, jopa toiseen ulottuvuuteen tai rinnakkaismaailmaan. Laite koostaisi lähetettävän asian, esineen tai jopa ihmisen atomin tarkkuudella dataksi ja lähettäisi sen teleportin kautta kaukaiseen paikkaan, jonne muuten ei pääse. Vastaportissa olisi samanlainen laite, joka kokoaisi saapuvasta informaatiosta kopion. Sanana asia on tunnettu vuodesta 1931, mutta vasta viimeaikoina kvanttimekaniikka on mahdollistanut fotonien kaukosiirron etäisyysennätyksen ollessa v 2009 jo 600 metriä. Ensimmäisenä sovelluksena ollaan kehittämässä ultranopeaa kvanttitietokonetta. Tieteiskirjallisuudessa ovat teleportaatiokammiot tai läpinäkyvät, mutta ilmatiiviit sylinterinmuotoiset kopit jo tuttuja. Ne hyödyntävät madonreikiä ja maailmankaikkeuden 'poimuja' avaruusalusten liikkumisessa. Selittäisikö teleportaatio UFOt tai USOt (Unidentified Sea Object) ja mahdollistaisi jopa aikakoneen? Ajatusten siirto telepaattisesti on jossain määrin todettu asia, mutta ei todistettu.

Tieteessä puhutaan ns kietoutumisesta (entanglement), jolloin kahden hiukkasen ominaisuudet, esim fotonien spinit, osoittavat samaan suuntaan. Kun toisen hiukkasen spinin suunta muuttuu, sen 'kumppanin' spinin suunta muuttuu samoin, vaikka hiukkanen olisi kuinka kaukana tahansa. Atomin kvanttitilat, 'qubitit', on myös voitu siirtää toisesta atomista toiseen. Silloin välittäjänä on käytetty fotoneja lasersäteenä, jossa hiukkaset ovat samansuuntaisia ja säde on koherenttia valoa. Kahden kietoutuneen fotonin tilanmuutos on niin samanaikainen ja etäisyydestä riippumaton, että sen epäillään tapahtuvan jopa valoa nopeammin. Mekanismin perusteita ei tunneta. David Bohm'in kvanttipotentiaali on ilmeisesti edelleen paras yritys selittää sitä. Se ymmärretään, että kyseessä on signaali, tieto eli data, joka välittää tilatiedon jollain fotonia pienemmällä hiukkasella. Olen jo aikaisemmin puhunut kuinka HUT-teoria selittää helposti tämän kietoutumisilmiön: Kaksi fotonia kuuluvat samaan aaltoliikkeeseen, jossa ne tulevat satunnaisesti havaittaviksi, niiden välillä 'tieto' kulkee senverran pienempinä iv-hiukkasina, ettei niitä havaita. Kun muutos tapahtuu tällaisessa havaittavassa fotonissa, koko aaltoliike muuttuu ja välittää tiedon toisessa kohtaa olevalle havaittavalle fotonille. Muuttuvia ja havaittavia fotoneja voi olla vaikka miljardeja, kuten eräs tiedemiesryhmä teleporttasi koko lasersäteen. Mutta aaltorintama sisältää vielä enemmän niitä 'vajaita' fotoneja, joita ei havaita. HUT'in määritelmä mahdollistaa valoa nopeamman välityksen sitä enemmän, mitä 'pienempiä' iv-hiukkasia välitys käyttää. Ilmeisesti gluoneja ja bosoneja voitaisiin teleportata, jos ne esiintyisivät erillisinä. Elektroni on jo liian suuri partikkeli, mutta magneetti- ja painovoimakenttiä voidaan pitää elektronien ja atomien tietyn tilan tai voiman välittäjinä ja niiden tietyn ominaisuuden eli vaikutuksen samanlaistajina. Kyse on aivan identtisestä asiasta, tiedon eli vaikutuksen eli voiman välittymisestä hiukkasten jatkuvan säteilyn 'kentässä'. Mutta ilmeisesti löytyy useita meille tuntemattomia iv-hiukkasia, 'pimeää ainetta', joka välittää sellaisia ominaisuuksia, joita emme vielä kykene havaitsemaan. Meiltä puuttuu aisti tai keino, jolla mitata näitä säteilyjä ja niiden muodostamia kenttiä. Ne menevät senvuoksi tänä päivänä henkienergian puolelle, mystisiksi, mutta näin ei tarvitse olla tulevaisuudessa. Kietoutumisilmiö on siten mainio esimerkki siitä, että on tuntematonta energiaa, joka luo toistaiseksi meille näkymättömän 'vaikutusmaailman', siis henkimaailman. Ja aivan ilmeisesti se koostuu hienommista ja korkeamman taajuuden omaavista värähtelyn energiamuodoista. Magneettisuus ei välttämättä 'näy' siinä maailmassa, mutta painovoima lienee universaali, molempien maailmojen tuntema vaikutus. Kaikki nämä kentät ja aaltorintamat mahdollistavat myös teleportaation.

Atomin, molekyylin ja suurempien ainekappaleiden tietyt havaittavat ominaisuudet voidaan välittää fotoneihin koodattuna informaationa, mutta niiden sisäisiä iv-hiukkasia, erilaisia näkymättömiä vaikutuksia emme osaa vielä koodata, emmekä siten siirtää; siihen tarvitaan paljon pienempi iv-hiukkanen. Ihminen voisi periaatteessa oppia siirtämään niin paljon tietoa ihmisyksilöstä, että sen fyysisen kaksoisolennon 'rakennuspiirustukset' voitaisiin siirtää fotoneina vaikkapa Marsiin. Siltä puuttuisi kuitenkin hienommat henkiset ominaisuudet, ns fyysinen näkymätön voimahahmo, opitut asiat ja muistotkin. Se ei olisi siten elävä, mutta voisi kuitenkin toimia orgaanisena 'robottina' tai uudistuneena samat fyysiset ominaisuudet omaavana yksilönä Marsin pinnalla. Sinne vain pitäisi ensin kuljettaa laite, joka rakentaa sen takaisin fyysiseen muotoon fotonivirrasta ja ympärillä saatavista mineraaleista. Tuo laite voisi olla hyvinkin pieni nanorobotti, tulevaisuuden kaiken mahdollisen valmistaja, jolle tarvitsee vain syöttää sopivaa koodia. Voisiko se olla itse itsensäkin synnyttävä sopivassa iv-hiukkasvirrassa. Kyllä, jos kerran hienommalla energialla on mahdollisuus vaikuttaa halutuilla tavoilla materiaalien kokoamiseen.

Olisiko sitten UFOt teleportaation mahdollistama väline ja humanoidit tietyntasoisten olentojen kopioita, joiden rakennusinformaatio on kulkenut datavirtana valoa nopeammin avaruudessa ja siirtynyt haluttuun paikkaan ja aikaan? Periaatteessa se olisi väline, jolla materiaalin värähtelytaajuutta voitaisiin nostaa niin paljon, että materiaalihiukkaset muuttuisivat palautuviksi energiatiivistymiksi, jotka ovat siten värähtelyihin tallentunutta tietoa eli henkikeho. Ja vielä paremmin tähän sopii SR'n käsite fyysisestä, mutta näkymättömästä voimahahmosta, mallista tai muotista, joka imee itselleen tietynlaisen mineraalisen tai orgaanisen näkyvän kehon. Ihmiset, eläimet, kasvit ja jopa mineraalitkin, tähdet ja planeetat voidaan nähdä 'teleportattuina' henkienergian tuotteina. Nämä vaativat pitemmän kasvatusajan, UFOlla tuo imemisvaihe voisi olla hyvinkin nopea. Humanoidi voisi vaatia jo pidemmän kasvattamisjakson. Siis perillä sekä UFO, että sen matkustajat tiivistyisivät itserakentuvien nanorobottien tai voimakenttien avulla samanlaisiksi kuin minä ne lähetettiin. Koodauksen tuottama muoto voisi olla hyvin keksittykin vain tiettyä tarkoitusta varten ilman olemassaolevaa mallia. Olisiko USOjen niin kovasti suosima meri sopiva 'kasvatusympäristö'? Koska henkienergia voi yhtä hyvin 'manipuloida' aikaa kuin tilaakin, voidaan ajan vaikutukset myös sisällyttää koodiin. Koko Maapallon yli neljän miljardin kehitysaika, jonka voimme vain päätellä lopputuloksesta, on yhtä hyvin voitu rakentaa kerralla näyttämään niin vanhalta. Kuinka paljon ihmisen näkymättömän osan kehitys on vaatinut todellista tapahtunutta aikaa, riippunee eri tasoisten henkien tietoisuudesta. Kuinka paljon se on ollut 'unennäköä', jolloin tapahtumat ovat olleet vain mukana lähetetyssä henkienergian datavirrassa? Koska on ihmisiä, kuten Riikonen, jotka sanovat olleensa UFOjen sisällä, jopa vieraalla planeetalla ja saaneensa opetusta 'tähtiolennoilta', on niihin suhtauduttava tieteellisen vakavasti. Totean kuitenkin, että henkimaailmassa aika- ja tila ovat supistuneet, minkäänlainen materiaali ei sinne pääse, kaikki on värähtelyä. Ainoastaan jonkinlaiset seisovan aallon ylläpitämät iv-hiukkaset ovat mahdollisia. Tuon seisovan aallon paikka voisi siirtyä hyvin nopeasti pitkiäkin matkoja. Osaavissa käsissä tiivistyminen uudelleen olisi mahdollista, mutta joka tapauksessa tarvitaan hyvän henkisen tietoisuuden taso ja henkienergian käsittelyn tekniikka. Ihminen on itsessään tällainen korkeampien henkien kasvattama alemman tason humanoidi. Mutta meidän tietoisuutemme on helposti huijattavissa, kuten koko maailmankaikkeus on suuri illuusio. Niinpä mieleemme voidaan portata minkälaisia ajatuksia ja muistoja tahansa ja niillä 'matkia' vaikkapa avaruuslentoa maailmankaikkeuden äärilaidalle. Silti sen tuomat kokemukset vastaisivat sitä todellisuutta, joka tässä aika-avaruudessamme vallitsee.

Voisiko nykyihminen kehittää UFOn, jolla matkata avaruudessa ja ajassa? Jumala on tällaisen jo tehnyt; se on Maapallo ja meidän Yliminämme korkeamman minämme välityksellä (=sielunsuunnitelma) on luonut humanoidin eli homo sapiensin. Jumalankuvana ihmisellä on siihen mahdollisuus, mutta vain materiaaleja ymmärtävälle tieteellemme se on vielä täysin käsittämättömissä. Silti nykyaikaamme voi hyvinkin tulla tarkkailemaan tulevaisuuden kehittyneiden ihmisten lähettämiä 'agentteja' yhtä hyvin kuin muilta planeetoilta! Silloin niitä voitaisiin pitää harhojen harhoina ja varjojen varjoina, jotka ovat kuitenkin todellisuutta sille, joka niitä kokee. Useampien samanaikaiset näyt ovat vastaavasti massasuggestiota. Ihmiset hyvin mielellään näkisivät tällaisia ihmeitä ja vielä kernaammin levittävät niistä sanaa. On kuitenkin vaikea uskoa oikeasti UFOihin siinä muodossa kuin me ne haluamme nähdä. Henget kyllä matkaavat ajassakin, mutta näkymättöminä ilman massaksi tiivistyviä välineitä. Alkeellisia henkiä saatettaisiin kuljetella kohtuullisia matkoja, kun ne itse ovat vielä siihen kykenemättömiä. Mutta kyllä nykyihminen on tiiviisti sidottu Aurinkokuntaan ja voi matkata sen ulkopuolelle vain voimakkaiden teleskooppien ja mielikuvituksensa välityksellä. Ihmisen ajatusenergiassa on kuitenkin potentiaali kohota koko näkyvän maailmankaikkeuden yläpuolelle. Kyllähän meidänkin aikaansaamat pienetkin henkienergioiden värähtelyt matkaavat jo ties kuinka kaukana avaruudessa. Vain meidän oma päivätietoisuutemme on alkeellisena sidottu tälle tietylle planeetalle. Se on 'lihaan' sidottua astraalienergiaa, joka etenee kyllä nopeasti, mutta se vaimenee myös niin paljon, että kantama on pieni, korkeintaan Aurinkokunnan sisäosien kokoluokkaa; hieman ohi Saturnuksen etäisyyden, sanoisi SR. Uskon yhä enemmän siihen ajatukseen, että ihmiskunnan on määrä täydellistää Aurinkokunnan piiri, eikä meillä sen paremmin kuin enkelitason hengilläkään ole mahdollisuutta siirtyä toisen planeettakunnan alueelle muuten kuin täydellistymällä riittävän korkealle henkitasolle. Yliminä saattaa siihen kyetä, mutta senkin on määrä kehittyä tässä ympäristössä.

Massojen siirtely avaruudessa toistensa suhteen pitkiä matkoja on vaivalloista ja täysin tarpeetonta. Ihmisen fyysinen keho on syntynyt maasta, elää maan päällä ja sinne hän saa fyysisen kehonsa jättääkin. Vain hänen voimakenttänsä, muottinsa voisi liikkua avaruudessa. Mineraalisen osan viemisestä johonkin toiseen aurinkokuntaan on todella vähän hyötyä. Jos jossain muuallakin on edellytyksiä samankaltaiselle elämälle, toiset henget hoitavat sitä siellä. Maan ihmisen geenit ovat todennäköisesti huonosti sopivia muualle. Jotain hyödyllisiä osasia voitaisiin kuljettaa värähtelyinä. Maapallo tarjoaa ihmiselle riittävän turvallisen ympäristön ja ihmiskunta voi kasvaa täällä tarpeeksi suureksi. Ihmisen on vain rajoitettava hävittämisvimmaansa ja itsetuhoisuuttaan. Päättelemme tästä, että teoriassa UFOt ja humanoidit jonkinlaisina fyysisinä voimakenttinä, jotka voivat imeä itseensä materiaaleja muuttuen näkyviksi roboteiksi niin halutessaan, ovat mahdollisia. Mutta ne ovat 'vain' lähettäjiensä vajavaisia 'edustajia', tietyn tehtävän suorittajia, agentteja. Korkeammat olennot eivät itse voi astua fyysiseen olomuotoon. Kuvaukset humanoideista, pienistä vihreistä miehistä, ovat aivan kuin ihmishahmon pelkistetty ja yksinkertaistettu kopio, joka sopisi teleportaation tuottamiksi orgaanisiksi olennoiksi, joiden malli sijaitsee edelleen kotiplaneetallaan tai ihmiskunnan tulevaisuudessa. 'Agentti' lähettää täältä keräämiään havaintoja nopeina iv-hiukkasina takaisin matkaanlähettäjilleen. On siis huomattava, että me ihmiset itse olemme juuri henkien tähän alimpaan ulottuvuuteen 'lähettämiä' agentteja tai robotteja, jotka eivät tunne alkuperäänsä. Kun ensi kerran näin unenomaisesti ihmisen 'hengen', tuli mieleeni heti kuvaus humanoidista. Siksi tuntuisi luonnolliselta, että humanoidit ovat henkien lähettämiä voimakenttiä hienommasta energiasta, joka sitten täällä ottaa saman muodon, jos kerää ympärilleen karkeampaa energiaa. On myös mahdollista, että humanoideja nähneet ihmiset omaavat kyvyn havaita hienompia energioita, pelkän voimahahmon, joka pystyy olemaan tässä ulottuvuudessa. Siksi kuka tahansa ei niitä voisi kohdata.

Nyt voidaan rakentaa maailmankuva hologrammiperspektiivistä käsin: Jumalan Poika lähetti ajatuksensa 'datavirtana' alemmalle tasolle, jossa on vähemmän vapausasteita. Siellä se synnytti 'hologrammi-henkiä'. Nämä saivat jatkuvaa ohjausvirtaa ja kykenivät pian jatkamaan ajatus- eli datavirtaa itseään alemmalle tasolle, jossa syntyi taas uusia pienemmän vapausasteen henkiä, joita datan sisältämät vaikutukset muokkasivat. Pian nekin saivat kyvyn jatkaa datavirtaa vielä alemmalle tasolle. Lopulta monimutkaisten vaiheiden kautta syntyivät hologrammi-tähdet ja -mineraaliplaneetat omine 'henkineen' eli tausta-ajatuksineen (ideoineen) kaikkein alimmalle tasolle, jossa on vain kolme vapaata suuntaa ja tiukasti lineaarisesti yhdensuuntainen ajankulku. Olosuhteiden muuttuessa suotuisiksi mineraaliplaneetoille alkoi muodostua hologrammi-organismeja, jotka edelleen ohjausvirran vaikutuksesta kehittyivät yhä monipuolisemmiksi ja ympäristöön sopivammiksi. Niiden toimintaa ohjasivat viime kädessä henget, joita kutsumme laumasieluiksi näiden ollessa Yliminien sielunsuunnitelmien luomuksia. Mineraalisen evoluution huippuna syntyi homo sapiens, ihmisen mineraalisfyysinen keho, jonka aivot olivat riittävän suuret ottamaan vastaan ja käsittelemään mielen eli astraalitason imaginatiivista eli mielikuvituksellista informaatiota ja ääritapauksissa jopa mentaalitason intuitiivisen herkkää tietoa. Ihminen oli evoluution tuloksena saanut viisi aistia, jotka tutkailivat ympäristön sisältämää jatkuvassa muutostilassa olevaa informaatiota. Siinä vaiheessa, kun eläinihmisestä tuli henki-ihminen, sen kehittynyt voimahahmo muokkasi eläimen kehosta ihmisen kehon. Tämä oli ihmisen vapaan tahdon 'esiinmarssi'. Siihen asti henki- ihminen oli koko ajan korkeamman hengen lähettämän suoran energiasäteilyn eli ohjauksen varassa. Mineraalinen keho on kuin akku, jonka kennot eli kudokset säilövät unen aikana sen verran välttämätöntä henkienergiaa, että ihminen pystyy sen varassa toimimaan päivän oman tahtonsa mukaisesti. Se on saatu lahjana ilmaiseksi ja ilman pyyteitä korkeammilta hengiltä. Valitettavasti materiaalinen keho säilöö kovin alhaisen astraalitason energiaa, joka johtaa varsin ala-arvoiseen toimintaan. Ihmisen tahdon kehittyessä se alkaa valikoida parempia energioita. Ihmisen voimakeho elää henkisestä energiasta, mutta 'akku' vaatii mineraalista ravintoa ylläpitoonsa. Ravinnon alhaisuus pitää ihmisen tietoisuuden kiinni materiaalisessa, se verhoaa henkisen näkymättömäksi.

Aivojen toiminta on kuin maailmankaikkeuden hologrammi pienoiskoossa ja se heijastaa peilin tavoin korkeampien olemuspuoltensa välittämän informaation, ajatukset, konkreettisiksi esineiksi ja toimintatapahtumiksi materiaalisessa maailmassa. Se kanavoi korkeampaa energiaa, mutta pystyy myös luomaan jossain määrin omia ajatuskoosteita, joiden kanssa aivot heijastavat edestakaisin ajatuksia ja tunteita. Nuo ajatuskoosteet toimivat samalla muistina. Aivomme pystyvät myös heijastamaan takaisin mielen liikkeitä ja aistimaailmasta tekemiään havaintoja korkeammalle minälleen. Parhaimmillaan nämä heijastukset tuottavat tajunnan, muistin ja tietoisuuden, lopulta vapaan tahdon tunnun. Tämä toiminta muodostui vähitellen niin voimakkaaksi, että korkeamman minän intuitiivisen herkkä ohjausdata jäi mielen alitajuntaan. Maailmankaikkeus ja ihminen ovat siten pitkäaikaisen kehittyvän ohjausvirran hologrammeja, jotka tiettyjen luonnonlakien puitteissa vaikuttavat toisiinsa. UFOja voidaan pitää lyhytkestoisen ohjausdatan luomiksi hologrammeiksi. Jos humanoideja tarvitaan, ne ovat samoin lyhytkestoisen ohjausdatan tuotteita. Myös aikakone on vastaavasti mahdollinen lähettäen agentin liikkumavälineineen haluttuun aikaan ja agentti toimii perillä kuin 'peili' heijastaen aisteillaan saamaansa informaatiota lähettäjälleen, joka voi ohjausdatassa antaa toimintaohjeita. Se on robotinluonteista toimintaa, johon ei liity pitkäaikaista evolutiivista luonnetta. Hut-teoriaan kuvaus sopii vallan mainiosti. Datavirta on sopivia värähtelyjä, jotka kulminoituvat hologrammiksi, joka vähitellen tiivistyy materiaaliksi. Se on samaa kuin ajatuksen konkretisoituminen ja jähmettyminen ohjausdatan mukaiseksi. Aivojen hermosolut toimivat runkoverkostona, joka yhdessä muiden solujen kanssa ominaisvärähtelyineen muodostaa tietyille taajuuskuvioille, sävelille, tarvittavat 'vahvistimet'. Niiden rakentuminen pitkäkestoiseen muotoonsa tuottaa ihmiselle tuiki tarpeellisen muistin. Ihminen omine kokemuksineen ja ajatuskoosteineen yksilöityy näin vähitellen. Nyt tarvitaan vain kehittymistä kykeneväksi ylläpitämään yhä korkeampia henkienergioita. Fyysiset aivomme pystyvät vain karkeistamaan hienompia energioita. Korkean taajuuden sävelkuvio 'summautuu' alemmalle oktaavitasolle. Vasta kun eteerisen kehomme aistit alkavat toimia, pystymme havaitsemaan korkeampia sävelkuvioita ja niiden kautta kurkistamaan henkimaailmaan.

Aivot ovat rakentuneet hologrammi-periaatteella, kuten koko ihminen, mutta biologinen evoluutio on mahdollistanut ainutlaatuisen yksilöitymisen. Aivojen eri alueet ovat myös 'erikoistuneet' omiin tehtäviinsä. Kun aivot vastaanottavat aistien välityksellä tai korkeammalta minältään signaalin, sen 'sävelkuvio' osuu tiettyjen hermosolujen kokonaisuuteen parhaiten ja vahvistaa niiden vastaavaa säteilyä. Se näkyy ensin eteerisenä sähköis- kemiallisena impulssina, joka muodostaa lyhytkestoisen muistin. Mutta jatkuessaan pidempään, siihen rakentuu tarkka hermokudosjäljitelmä, joka säteilee ko sävelkuviota jatkuvasti; se on pitkäkestoinen muisti. Monimutkainen värähtelyjen kirjo tasoittuu prosessissa siloisemmaksi. Vähitellen samat hermosolut joutuvat mukaan useisiin sävelkuvioihin, jotka sekoittuvat ja vähitellen haihtuvat, jos niitä ei säännöllisesti vahvisteta. Motorisissa toiminnoissa muistiin osallistuvat myös lihaksiin johtavat hermosolut ja osin ihmisen muutkin kudokset omine värähtelyineen vaikuttaen ihmisen kokonaisuuteen, käyttäytymiseen, tietoisuuteen ja alitajuntaan. On mielenkiintoista nyt erottaa ajattelu, tunteminen ja tahdonvoima: Ajattelu on omaa aktiivista henkisen 'ajatusenergian' järjestelyä ja luontia. Tunteminen on passiivista ulkomaailmasta aistien välityksellä meille välittyvien säteilyjen luomia reaktioita, vaikutuksia ja vaikutelmia. Tahdonvoima on se moottori, varsinainen henkinen energia, joka 'pyörittää' meidän toimintoja. Laiskalla on vähän energiaa. Jos tahdonvoima hallitsee ihmistä, voi suunta olla mikä tahansa. Jos tunteet hallitsevat elämää, ihminen ei itse hallitse sitä. Vuorinen (1996) sanoo näin pitkälle: "Jos antaa tunteiden hallita elämää, se estää tehokkaasti henkistä kasvua. Pelkästään tunteiden mukaan kulkemalla elämä muodostuu harhaksi. Tunteitaan on pyrittävä rehellisesti erittelemään. Tarkoitus on nousta tunteittensa yläpuolelle." Siksi ihmiselle on annettu järki ja kyky ajatella. Alkuun ihminen on pystynyt vain kanavoimaan henkistä energiaa, fyysisen kehonsa avulla ihminen pystyy nyt varastoimaan sitä, tosin lähinnä vain astraalienergiaa. Korkeammille energioille ihminen on edelleen 'läpinäkyvä' transsendentti kanava. Ihminen on kasvattanut aina saamiensa säteilyjen mukaisesti kudoksia, mikä epäharmoniassa olevalle ihmiselle voi alkaa kehittää epämuodostumia. Näistä lisää luvussa 5.5.

Viisastuminen tai ns valaistuminen, jossa ihminen saavuttaa korkeamman henkimaailman tietoisuuden, merkitsee aivojen toiminnan suurta harppausta. Ihminen ei sitten enää heijastele ja muista asioita 'ulkopuolisten' energiakoosteiden avulla, vaan hänen korkeammat olemuspuolensa, eetteri-, astraali- ja mentaalikehot alkavat itse käsitellä näitä hienoja energioita. Ajatuksista tulee vasta silloin todella osa ihmistä itseään, kuten nykyajan ihminen kuvittelee niiden olevan hänen fyysisten aivojensa sisäistä omaisuutta. Epäilemättä vielä valaistumisenkin jälkeen pään magneettikuvauksella nähtäisiin eri aivolohkojen aktivoitumista, mutta ehkä se olisi silloin luonteeltaan erilaista. Osa ajattelusta siirtyisi täysin näkymättömiin, koska ihmisen tietoisuus voisi siirtyä kokonaan korkeammalle tasolle ilman tarvetta muodostaa aivoillaan sähkökemiallisia muutoksia. Aivot voisivat täysin tuhoutua ja ajattelu senkuin jatkuisi terävänä. Onhan nytkin havaittu hämmästyttäviä tapauksia, ihmisiä, joiden aivokuvat kertovat heidän menettäneen suurimman osan hermosoluistaan, mutta pystyvän silti ajattelemaan vähintäänkin normaalisti. Joillekin on päävammojen tai kasvainten kautta ilmaantunut selvänäköisyyttä ym henkisiä kykyjä. Tämän ymmärrys selittää nyt, miksi nykyihmisen on niin vaikea keskittää ajatuksiaan yhteen tiettyyn kohteeseen tai tyhjentää itsensä kaikista ajatuksista. Tarvitaan pitkällistä meditoimista, jolla harjaannutaan hallitsemaan omaa tunne- ja ajatusmaailmaa. Kuinka varsinkin unen ja valveen rajalla ihminen on erityisen herkkä 'hyppimään' ajatuksesta toiseen ja kadottamaan yhtenäisen ajatusketjun. Kyseessä on selvästi vajavainen kyky muodostaa ja ylläpitää näitä hienompia energioita, mutta juuri se on yksi elämämme tarkoitus - oppia käsittelemään ja ymmärtämään erilaisten korkeampitaajuuksisten värähtelyjen informaatiota ja vaikutuksia. Hypnoosi tulee ymmärrettäväksi sillä, että ihmisen vuorovaikutus henkikoosteiden kanssa on 'ulkopuolista' toimintaa ja tähän väliin hypnotisoija tuo oman tahdonvoimansa. Tästä tarkemmin luvussa 5.9.

Em kuvaus teleportaatiosta ja hologrammeista johti varsin 'kevyesti' uuteen käsitykseen ihmisen aivojen toiminnasta, muistista, tietoisuudesta ja vapaasta tahdostakin. Energian tarkempi ymmärrys, kuten painovoiman luonne, tulee samalla todistamaan henkienergian ja meille näkymättömien ulottuvuuksien piirteitä, jolloin myös paljastuu monia seikkoja niissä asuvista olennoista ja myös ihmisen sielun arvoitus etenee ison harppauksen. Nykyihminen joutuu tarkistamaan maailmankuvaansa perinjuurin ja myöntämään esi-isien olleen monessa suhteessa oikeassa, vaikkakin heidän käsityksensä saivat yksinkertaistettuja piirteitä. Toivottavasti ihminen oppii sitten ymmärtämään asemansa tässä maailmankaikkeudessa ja tuntee oikeanlaista nöyryyttä ja epäitsekkyyttä kasvaakseen vastuulliseksi korkeampien voimien haltijaksi ja tämän Aurinkokunnan jäseneksi.


Ihminen epäilemättä saavuttaa joskus fuusioenergian luomisen hallinnan ja hyvä niin, se korvaa paljon huonomman fissioenergian, jonka radioaktiiviset jätteet merkitsevät pitkäaikaista huolta. Nyt sitä odotetaan vuoteen 2050 mennessä, 1960-luvulla sen kuviteltiin tulevan 1990-luvulla, mutta jos lisätään vielä toiset 50 v, niin eiköhän se silloin ole oikeasti käytössä. Vaikeaa sen käyttöönotto tulee olemaan. En osaa sanoa, liittyykö siihen jotain hienomman energian hallinnan tarvetta, mutta se voi olla mahdollista, jolloin ihmiskunnan tieteen pitää se ensin oppia hallitsemaan. Nykyisellä ennakkoluuloisella asenteella siihen voi kuitenkin mennä useampikin sata vuotta. Sen jälkeen ihmiskunnan energiansaanti on turvattu lähes rajattomiin asti. Tuleeko se ajoissa ennenkuin ilmaston muutokset ovat synnyttäneet pysyviä vaurioita jää vielä avoimeksi. Toivon näin käyvän, mutta kun ihminen tarvitsee vaihtelevia koettelemuksia, niitä hän todennäköisesti tulee myös saamaan. Se voi olla luonnonmullistusten, merenpinnnan nousun, kylmän tai kuuman muodossa jne.

Tekniikan pitäisi nyt keskittyä energian säästöön ja valmistaa laitteita, jotka syövät paljon energiaa, kuten lentoautot tai yhden miehen kopterit, vasta sitten kun meillä on fuusioenergia käytettävissämme. Avaruusmatkailu ja moottoriurheilu pitäisi nyt panna kokonaan jäihin. Liikkuviin välineisiin energia on siirrettävä lataamalla akkuja, joten niiden kehityksessä tarvitaan suuri parannus, jonka voi tuoda tullessaan nanoteknologia. Atomi atomilta rakennetut akut, nanomateriaalit ja -robotit tulevat olemaan mitä merkittävin tekninen läpimurto. Nyt jo puhutaan 'nanotehtaista', jotka pystyvät valmistamaan melkein mitä tahansa. Kotioloissa jokaisella voisi olla tällainen vempain ja nappia painamalla sopivalla ohjelmalla, se luo hetkessä jonkin käyttöesineen, vaatteen, aterian tai lääkkeen. Periaatteessa se voisi luoda vaikka uuden ihmisen, mutta henkeä se ei pysty sille antamaan. Nanokokoiset robotit voitaisiin asettaa ihmisen verenkiertoon terveyspoliiseiksi. Ne poistavat mikrobeja ja haitallisia aineita sekä ehkäisevät verisuonten kalkkeutumista ja rasvoittumista. Kuinka vain saada oma puolustusmekanismi hyväksymään valkosolujen rinnalle samankokoisia 'esineitä'? Tämäkin miellyttävä edistysaskel on vielä auvoisen tulevaisuuden peitossa.

Tietotekniikan kehitys yhä pienempään kokoon yhä enemmän asiaa, ohjausta ja tietoa tukee kaikkea muuta edistystä. Robotit saavat sen avulla tekoälyn, joka ylittää monessa suhteessa ihmisälyn ja muistin tarkkuuden. Nykytiedemies havaitsee magneettikuvauksella aivojen eri puolien aktivoitumista, kun ihminen tekee tietyn asian ja jokainen ajatus ja tunnekin näkyy jollain lailla. Tästä tiedemies kuvittelee herkästi, että juuri aivojen kemiallissähköinen toiminta luo ajatuksen ja tunteen. Mutta se on vain jäävuoren huippu siitä, mitä hienompi, näkymätön energia toimittaa taustalla. Nanoteknologian on siirryttävä pikotasolle ja opittava käsittelemään iv-hiukkasia eli pimeää ainetta. Sitten voidaan luoda energiakoosteita, jotka 'matkivat' ajatuksia ja tunteita. Vielä korkeamman henkitason manipulointi tuskin onnistuu meille materiaalissa eläville ihmisille koskaan tai se on täällä 'hyödytöntä'. Internet levittää tehokkaasti tietoa ja edistää kommunikointia maailmanlaajuisesti. Siitä pitää vain voida kitkeä rikollinen rahanteko pois. Mutta tässäkin piilee yllättävä vaaramomentti, jonka ihmiskunnan tulisi ehdottomasti tiedostaa, eikä ohittaa olankohautuksella. Siitä seuraavassa tarkemmin asiaa ensin pohjustaen.

Renesanssin ja valistuksen ajat veivät onneksi ihmiskunnan kirkon oppien 'edelle'. Siitä saamme kiittää kirkon omaa rappeutumista ja uskonpuhdistuksen tuomaa ilmapiirin vapautumista. Ihmiset uskalsivat hengittää vapaammin, kun katolisen kirkon kuristusote hieman hellitti. Sittemmin teollistuminen ja tieteellinen vallankumous johtivat paljolti myös kristillisen uskon hyvienkin puolien hylkäämiseen, henkisyyden piilottamiseen hengellisyyden mukana. Tässä nyt ollaan, kirkko ei tiedä mitä pitäisi tehdä, kun pieni remontti ei enää riitä. Se koettaa peitellä oppiensa heikkouksia ja pikkuhiljaa hivuttautua mukaan nykyaikaan. Sen mukanaan raahaama historian painolasti on niin suuri, että muutosvauhti on kuitenkin useiden mielestä liian hidas ja edistys näennäistä, pintaosien kiillottelua. Konservatiiviset ihmiset oikein linnottautuvat kirkon vanhojen oppien taakse. Heillä on hallussaan kaikki kirkon valtarakenteet, ja ne vastustavat kaikkea muutosta ja edistystä. Toki se, joka haluaa löytää vilpittömästi totuuden ja tekee sen eteen lujasti omakohtaista etsintää, onnistuu kristinuskon kautta siinä kuin muidenkin ja kyllä Kristus toi meille todella suuren oikotien onneen, mutta ei se tumput suorina seisten suinkaan onnistu. SR'n (1993/1918) mukaan itämaiden vihityt pyrkivät antamaan ihmiskunnan kehitykselle sellaisen sielun henkistymisen, ettei ihmisten tarvitse enää n 2-3000 v kuluttua fyysisesti tulla enää maan päälle. "Tämä edellyttää kulttuurimme tiettyjen osien torjumisen. Siksi itämaiden lähes jokainen koulutettukin ihminen torjuu hienoimmassa mielessä sellaisen eurooppalaisuuden, mistä eurooppalaiset ovat aivan erityisen ylpeitä, nimittäin kaiken sen, mikä on syntynyt puhtaasti teknisenä aineellisena kulttuurina Euroopassa ja siihen liittyvässä Amerikassa. Tekniikka on vienyt asiat tavattoman pitkälle, se on ottanut työn suorituksen ihmiseltä pois. Voidaan sanoa, että nykyään (siis jo v 1918, kun SR piti tästä esitelmän) maan päällä ei ole vain kaksijalkaisia ja yksipäisiä ihmisiä, vaan 500 miljoonaa enemmän työvoimalla mitattuna, minkä suorittavat koneet. Ei ole olemassa mitään aineellista, minkä takana ei olisi henkinen. Nämä 500 miljoonaa (v 2010 jo useita miljardeja) koneellisesti suoritettua ihmisvoimaa ovat yhtä monille ahrimanisille demoneille mahdollisuus oleskeluun inhimillisessä kulttuurissa. Ne ovat nyt olemassa ja juuri niitä itämainen ihminen torjuu tietyllä vaistolla. Tämä ahrimanisuus antaa ihmiselle tietyn raskauden, joka ei tee koskaan mahdolliseksi sen toteutumista, että ihmissuku pääsisi eroon toistuvista fyysisistä ruumiistumistaan. Amerikkalaisuuden 'vihityt' pyrkivät juuri tähän päinvastaiseen päämäärään. He pyrkivät muodostamaan yhä tiiviimmän yhteyden ihmisen ja tulevien ruumiistumien, karkeiden energioiden välille. Näin sielullinen tulee olemaan hyvin syventynyttä, mutta ruumiillinen tulee olemaan karkeaa. Ruumiit tahdotaan muodostaa niin, että kuoleman jälkeen sielut voivat tulla mahdollisimman pian jälleen ruumiiseen, että ne viipyvät mahdollisimman vähän henkisessä maailmassa."

SR jatkaa: "Amerikkalaisuudessa on taipumus Ahriman-kulttuuriin, joka on paljon enemmän sukua jesuiittalaisuuteen kuin ajatellaan. Sehän pyrkii johtamaan ihmiset mahdollisuuksien mukaan pois Kristuksen ymmärtämisestä, haudata täydellisesti Kristuksen ymmärtäminen." §Ihmiskunta on siis tekniikallaan luonut sellaista, johon korkeammat henget eivät voi puuttua. Ihminen saa kokea täysimääräisesti sen tuomat niin hyvät kuin huonotkin asiat. Koneet, joita ohjaa yhä hienompi tietotekniikka, lähestyvät sitä rajaa, johon alhaiset energiakoosteet pystyvät vaikuttamaan. Yhden bitin muuttaminen tietovirrassa voi saada aikaan koneen toiminnan 'hullaantumisen' arvaamattomine seurauksineen. Huonoissa liitoskohdissa herkän anturin ohjaustieto voi muuntua ratkaisevalla tavalla. Tuleva kvanttitietokone vie koko tiedonkäsittelyn henkimaailman rajalle, jossa energianvaihto on helppoa. Mahdollisimman ihmismäiset robotit ilman omaa tahtoa ovat demoneille aivankuin taivaanlahja omien mielihalujensa toteuttamiseen fyysisessä olemassaolossa. Jos ihmiskunta ei näitä asioita tiedosta tai halua tiedostaa, se joutuu jälleen kerran kokemaan kantapään kautta suuria kärsimyksiä. Demonien eli alhaisen henkienergian vaikutusmahdollisuudet pitää katkaista riittävillä suojauksilla ja varmistuksilla. Virhetoimintojen mahdollisuudet pitää kartoittaa ja asettaa niille pitävät estot kaikilta suunnilta. Viimeaikojen autoteollisuuden ongelmat saattavat olla esim näkymättömästä toiminnasta, kuten Toyota-merkissä esiintyneet kaasun yllättävät hirttämiset kiinni ja niistä seuranneet onnettomuudet. Kun jokin asia on niin lähellä toteutumista, että riittää, kun sen tapahtumista vain ajattelee, pelkää hetkenkin, se saa riittävän lisäyksen, energiasysäyksen ja se toteutuu. Näin voidaan ajatella monen luonnonkatastrofinkin tulevan ennenaikojaan, kun pieni lisäenergia riittää käynnistämään maanjäristyksen tai tulivuorenpurkauksen. Sääoloista on todettukin, että ne ovat niin herkät isoillekin muutoksille, että perhosen siiven isku jossain voi saada aikaan myrskyn maapallon toisella puolella. Samoin voi käydä ilmastonmuutoksen kanssa. Kun ihminen on saattanut sääolot kuilun reunalle, riittää pieni energiasysäys henkimaailmasta ja vapaa pudotus alkaa. Kaiken tämän maallisen vaelluksemme kurjuuden keskellä on vielä koko ajan huomioitava nämä demoniset voimat, jotka etsivät tilaisuuksia lisätä ihmiskunnan kärsimyksiä. Niinkauan kuin niihin suhtaudutaan olankohautuksella, kerätään sananmukaisesti verta nenästä.§ Samoilla linjoilla on Vuorisen (1996) mainitsema Johannes Greber, joka 1920-luvulla vastaanotti laajan tietomäärän syvätranssimeedion välityksellä ja julkaisi saamistaan opetuksista kaksiosaisen teoksen "Yhteydessä henkimaailman kanssa". Siinä hän sai perustellun katsauksen Raamattuun vuosisatojen kuluessa tehdyistä väärennöksistä ja henkimaailman laajoista vaikutusmahdollisuuksista ihmisiin.

Edelleen SR'ää lainaten: "Koskaan aikaisemmin ei ole ollut välttämättömämpää, että ihmiset näkevät yhä enemmän vaivaa saavuttaakseen sen, mikä on erityisen arvokasta - hengentieteellisen tiedon ymmärtämisen ja ymmärtävät yliaistista tietoa älyn voimalla. Vain siten ihmiskunta voi taistellen voittaa oman henkisen kehityksensä Ahrimanilta. Ihmiset ovat nykyään hyvin älykkäitä, sillä Ahriman huolehtii siitä, että ihmiset ovat älykkäitä. Ihmiset ovat yliälykkäitä ja käyttävät älykkyyttään vain materialistisiin intresseihin." §En tiedä onko HUT aivan sellaista tietoa, jota SR tässä ajaa takaa, mutta ainakin se tuo luonnontieteellistä ja henkistä maailmaa lähemmäksi toisiaan ja antaa näköalan, jonka avulla materialistinen tiedemies voi halutessaan lähestyä henkisiä näkemyksiä.§ "Toinen vastavoima, jota hyvin kipeästi tarvitaan riistämään taistellen voimat lusiferiselta, liittyy tuntemiseen ja kokemiseen. Ihmisiltä, jotka pystyvät ajattelemaan henkisesti, vaaditaan myös temperamenttia, innostusta, tulta ja lämpöä. Heidän on edustettava kaikella sydämellään sitä, mitä henkinen hyvä on." §No niin minä olen teoreetikko ja hoidan mielelläni tuon henkisen ajattelun, mutta älkää vaatiko minulta enää tunnetta ja tekojakin.§


DNA- ja geenimanipulointi sekä -kloonaus avaavat ihmiskunnalle aivan uskomattomia evoluutiomahdollisuuksia. Perinnöllisiä sairauksia ja epämuodostumia voidaan poistaa ja parhaita ominaisuuksia kloonata jälkeläisille. Onko tämä eettisesti oikein? Mielestäni paremman fyysisen kehon antaminen ihmiselle ei muuta hänen henkeään. Ihmisen fyysinen 'muotti' antaa keholle silti oman erityisen muodon ja ominaisuudet. Sielulla on suuremmat mahdollisuudet monipuolisiin kokemuksiin. Alemman persoonallisuuden vaihtelu voi hieman rajautua, mutta en usko sen estävän kunkin karman toteutumista. Suuri fyysinen älykkyys ja kauneus voi kyllä lisätä entistä enemmän itsekeskeisyyttä, omahyväistä narsismia ja itseriittoisuutta. Kasvien ja eläinten jalostusta on tehty jo pitkään geenimanipuloinnilla. Ihmisravinnoksi näillä tuotteilla on lähinnä se vaara, että syntyy uudenlaisia yhdisteitä, jotka ovat ihmiselimistölle vieraita ja joutuvat aineenvaihduntaprosessin hylkäämiksi. Vaikka lopputulos on kemiallisesti hyväksyttävää, sen sisältämä näkymätön energia voi olla kaukana luonnonmukaisesta ja totutusta. Teollisuus ei pysty tuottamaan edes luonnonmukaisia vitamiineja, saati sitten kokonaisia kasveja ja eläimiä ihmisen kloonauksesta puhumattakaan. Tieteellä on heti ratkaistavanaan yksi merkittävä perusasia, jonka taustoja ei tunneta: Mikä määrää geenien aktivoitumisajankohdan? Kun alkio kehittyy, tietyt geenit aktivoituvat tietyssä järjestyksessä suhteessa toisiinsa, jotta kasvu tapahtuisi halutussa tahdissa. Esim hiivasienen ja ihmisen DNA't ovat lähes yhtä monimutkaisia ja sisältävät paljon samoja ketjunpätkiä. Vasta niiden aktivoitumisjärjestys määrittää tuleeko alkiosta hiivasieni vai ihminen. Epigenetiikaksi ristitty ilmiö toteaa, että ihmislapsen vanhempien elämänsä aikana hankkimat uudet ominaisuudet voivat siirtyä suoraan heidän lapsilleen. Toistaiseksi katsotaan, kuitenkin, että uuden ominaisuuden täytyy olla muodostunut miehellä ennenkuin siittiöt ovat syntyneet eli murrosiässä, naisella jo syntyessä, koska munasolutkin ovat jo silloin olemassa. HUT-teoria antaa varsin erilaisen kuvan, koska siinä näkymättömät vaikutukset, joita toistaiseksi kutsutaan henkienergiaksi tai henkien ohjaukseksi, siirtyvät atomi- ja molekyylitasolle heti, kun asia tapahtuu. Ne suorittavat geenien aktivoinnin ja siten siirtävät jälkeläiseen uuden hankitun ominaisuuden välittömästi sellaisen ilmaannuttua.


Me ihmiset odotamme todistusta henkimaailmasta, joka näyttäytyy fyysisenä ihmeenä tai Jumalan suorana puuttumisena fyysisen maailman ikäviin tapahtumiin. Henget ovat henkiä, eivätkä ne toimi fyysisessä olemassaolossa muuten kuin meidän ihmisten ja muiden täällä elävien ja toimivien kautta, jotka ovat sopeutuneet näihin olosuhteisiin. Ihmistä voidaan pitää ensimmäisenä henkenä, joka elää ja toimii suorassa yhteydessä materiaaliin. Elementaarit, joilla on alimpana eteerinen keho, voivat myös vaikuttaa jossain määrin fyysiseen korkeampien henkien 'agentteina'. Ilmiöihin, jotka näyttävät fyysisen maailman ihmeiltä, tulee suhtautua mitä varovaisimmalla epäluulolla. Demoneilla on astraalitason alhaisimmat kehot, joilla ne voivat vaikuttaa em koneiden, eläinten tai erittäin heikkotahtoisten ihmisten kautta saaden nämä tekemään haluamiaan asioita. Siinä skeptikot ovat oikeassa, että materiaaliset ihmeet ovat huijausta tai ihmisten 'toiveunia'. Parantumisihmeet ovat todellisia, sillä sairaudet ovat meidän omia hankittuja huonon energian seurauksia ja niihin 'puree' sisäisten voimien vahvistuminen, vaikka vain vääränkin uskon avustuksella. Tapahtui se sitten lääkkeiden, pehmeiden hoitojen, 'kaatajaparantajan' kosketuksen tai rukoilun avulla. Myös tarttuvien tautien vaikeusaste riippuu uhrin sisäisen voiman ja harmonian tasosta. Mitä parempi se on, sitä vähemmän mitkään sairaudet pääsevät vaivaamaan. Kristuksen kaltaisia hyväntuojia on harvassa, vaikka periaatteessa meissä kaikissa on siihen jossain määrin potentiaalia, jos me vain haluamme sitä käyttää. Urantia-kirja kertoo ilmeisesti aivan oikein, että Jeesuksen tekemät ihmeet olivat henkien, ehkä juuri elementaarien toteuttamia, sillä Hänellä oli valta 'komentaa' niitä. Myös Hänellä oli voima kanavoida hyvää henkienergiaa. Ihminen, joka etsii maallisia ihmeitä, joutuu parhaimmillaankin tekemisiin jälkeenjääneiden huonojen henkien itsekkäiden tarkoitusperien kanssa.


Mielenkiintoinen on maailman suurimmat äo-pisteet, 204, saaneen Christopher Michael Langan Reality-teoria, joka on yllätys yllätys varsin hyvin HUT-teoriaan sopiva matemaattinen kuvaus. Se on vaikeatajuinen, omalla terminologialla esitetty abstraktio, josta on lähes mahdoton johtaa seurauksia tai soveltaa olemassaolomme mysteereihin kehyskertomuksen lailla. Kirjoittaja on laatinut 52-sivuisen tekstin (2002), The Cognitive-Theoretic Model of the Universe (CTMU): A New Kind of Reality Theory, jota hän pitää ylimalkaisena, mutta riittävänä kuvaamaan teorian perusteet. Hän on perustanut Mega Foundation säätiön, jonka missio on sanottu alkusanoin näin: The Mega Foundation is a tax-exempt non-profit corporation established to create and implement programs that aid in the development of severely gifted individuals and their ideas. Freedom of intellectual inquiry and expression is one of the clearest benefits, and most urgent necessities, of modern democratic society. One requirement of intellectual freedom is that no institution or group of institutions be permitted to exercise too great a measure of control over intellectual commerce (in the traditional, non-entrepreneurial sense). The Mega Foundation aims to provide an alternative to academia, and thus to provide an open, unrigged intellectual marketplace better suited to the free-form, often dialectically- motivated exploratory and expressive styles of intellectually and creatively gifted individuals. By focusing on the gifted, it attempts to reclaim an invaluable human resource that continues to slip through gaping cracks in the system, countering the “noise factor” with a new standard of credentialization designed to match the individual's capacity for meaningful intellectual production rather than the bureaucratic convenience of a disinterested, largely self-absorbed academic elite. Tässä tärkein projekti: Promoting Intellectual Freedom. Sivut löytyvät netistä: http://www.megafoundation.org/.

Pyrin tässä arvioimaan teorian perusteita ja termejä etsien vertailukohtia HUT-teoriaan. CTMU'lla on tieteellinen lähtökohta, mutta myös henkinen puoli informaation muodossa on mukana. Tuloksena on vaikeaselkoinen abstraktio, omine termeineen, mikä johtaa epäilemättä pyramidin rationaaliakselin aivan laitaosiin. Sen anti näyttää myös jäävän abstraktiseksi niin, että soveltaminen ihmisen elämään ja jopa maailmankaikkeuden rakenteeseen on vaivalloista. Mutta jos löytyy riittävästi yhteyttä HUT-teoriaan, nämä kaksi voisivat tukea toisiaan. CTMU'n perustana on Kompleksi-teoria (Complexity) itseorganisoituvista (self- organizing) systeemeistä ja Älykkään Suunnittelun teoria (Intelligent Design), joka tutkailee syvällisesti itseorganisoitumisen ja evoluutiobiologian suhdetta tieteellisesti. Toisin kuin fysikaalinen reduktionismi nyt on asetettu informaatio todellisuuden pohjaksi aineen ja energian sijaan. Mutta tämän hetken ongelmaksi jää, että informaatio ei voi vaikuttaa (§siis mekanismia ei tunneta§) aineeseen ilman materiaalista muunninta - siis informaatio on merkityksetön ilman ainetta. Reduktionismien käskysuhde peilautuu suoraan karteesiseen henki- aine dualismiin. Historia edelleen toistaa itseään hengen ja aineen taistellessa siitä kumpi on primäärinen. Nyt tarvitaan käsitekehys, jossa hengen ja aineen, havainnon (cognition) ja informaation välinen suhde täsmentyy tarkasti. §Tämä on juuri HUTin erinomaisuus, että se kertoo konkreettisesti henkienergian ja aineen muuntumismekanismin toisikseen ja sen kuinka henkisen puolen on aina edellettävä aineeksi tiivistymistä.§

CTMU käyttää maailmankaikkeuden kuvaamiseen älykkäästi itsesuunnittelevana ja itseorganisoituvana systeeminä 'kieltä' matemaattisena kaavana itsestään. Kieli käsitettynä niin laajasti, että jopa ymmärrys (cognition) ja käsityskyky (perception) ovat kieltä, joka perustuu 'fenomenaaliseen syntaksiin', kuten Kant olisi sitä kutsunut. Kieli määrittää logiikan ja matematiikan (kieliopin) avulla informaation rakenteen. Myös luonnonlait ovat kieltä. Luonnonlait ovat 'kontrollikieli', jonka avulla luonto säätelee itseilmaisujaan self-instantiations). §Kielellinen perusta sopii värähtelyenergian vaikutusten kuvaamiseen. Puhuttu kieli on karkeiden ääniaaltojen välittämää, mutta samalla tavoin hienommat energiat välittävät korkeampitaajuisia värähtelyjä, jotka kuljettavat mukanaan vaikutuksia eli informaatiota.§ Tämän kontrollikielen on oltava syvällisesti refleksiivinen (§subjekti ja objekti ovat samat§) ja omavarainen (self-contained) kokoonpanon, suorittamisen ja luku-kirjoitus operaatioiden suhteen. CTMU on selittävä kehys, miten tuo kontrollikieli toimii, missä sen lait saattaisivat sijaita, miten ne voitaisiin ilmaista ja toteuttaa, miksi ja miten ne luotiin ja miten niiden johdonmukaisuutta ja kaikkiallisuutta vaalitaan. Sen etuna on, että se jättää nykyisen todellisuuskuvan lähes koskemattomaksi. Se vain luo loogisen peilikuvan nykytilasta (sen kaksinaislaajentumisen - conspansive dual), yhdistää tuloskuvan symmetriset puolikkaat ja yrittää poimia merkittäviä seuraamuksia.

Koska kyseessä on kaiken reaalisen teoria, sillä tulee olla kyky mallintaa itse itsensä (self-modeling). CTMU on yksi esimerkki mallien uudesta luokasta, jonka tuottaa synteesi säilyttäen parhaat piirteet sekä teesistä että antiteesistä, jatkuvuudesta että kvantista yhdistäen ne yleisillä ja mieluusti itsestään selvillä periaatteilla. Omavaraisen systeemin täytyy myös itse määrätä koostumuksensa, ominaisuutensa, kehityksensä ja tarkoituksensa riippumatta ulkoisista laeista tai rakenteista. Se sisältää palautteen, joka on ontologinen luonteeltaan. Palaute syntaksin ja tilan välillä on määrätty (telic) ja systeemi kehittyy määrätyn toiston (telic recursion) keinoin. Se on protolaskennollinen eli sen primääriprosessi konfiguroi sekundääriprosessin (laskennollinen ja informatiivinen) määrätyn toiston avulla.

Langan lainaa fyysikko John Wheeler'in ajatuksia: Universumi on itse-viritetty suljettu kehä, ontolooginen luuppi, jossa fysiikka mahdollistaa havainnoitsijan osallistumisen, joka puolestaan mahdollistaa informaation, joka puolestaan mahdollistaa fysiikan. Se on järjestäytynyt epäjärjestyksestä - 'laki ilman lakia'. Todellisuus tuottaa itseään informaation muodossa, joka sijaitsee kvanttitapahtumissa. Ne ovat kuin bittejä, kvantti on tai ei ole - kyllä tai ei. §Alku on täytynyt lähteä jonkinlaisesta epäjärjestyksestä, jota kasvava Äly on muokannut symmetrisen energian muotoon. Mistä energia on alunperin lähtöisin, sitä emme voi ymmärtää, mutta meidän maailmankaikkeus, joka on alkanut 'räjähtäen', käyttää hyväksi potentiaalia, joka on seurausta järjestyksen saavuttamisesta; se on Absoluutti oli jo olemassa.§ Wheeler tarkastelee asettamiaan kolmea kysymystä, neljää 'ei-lausetta' ja viittä johtolankaa: 1. Mistä olemassaolo on saanut alkunsa? Alkeiskvantti-ilmiö on lähinnä vastausta, mutta kvanttiteorian aikaansaama todennäköisyysfunktio mahdollistaa vain karkean jatkumon, joka peittää informaatiolähteen. 2. Mistä kvantti on lähtöisin? Mikä on kvantin ja todellisuuden välinen looginen suhde? §Teoria iv-hiukkasista antaa tähän juuri oivan vastauksen.§ 3. Miten yksi maailma on muodostunut monesta havainnoitsija-osallistujasta? Mikä yhdistää kaikki inhimilliset ja epäinhimilliset informaatiota muuntavat systeemit yhdeksi todellisuudeksi?

Neljä 'ei-lausetta': 1. 'No tower of turtles' tarkoittaa 'ei loputonta paluuta aina ensimmäisiin syy-alueisiin ja -periaatteisiin'. 2. 'Ei lakeja' tarkoittaa, ettei ole ollut mitään alkusuunnitelmaa. 3. 'Ei jatkumoa' - se on vain matemaattinen harha. 4. 'Ei tilaa eikä aikaa' - mikroskooppitasolla ei ole ajan tai paikan jatkuvuutta. Heisenbergin epävarmuusperiaate kääntää aika-avaruuden ilmeisesti kaoottiseksi 'kvantti-vaahdoksi'. Kuten jo Einstein sanoi: Aika ja tila ovat moodeja, joilla me ajattelemmme, eivät olosuhteita, joissa me elämme. Nuo moodit on oltava johdettavissa ideaalijatkumon ideaalisista funktioista. §Kuinka paljon homma selkiytyisikään, kun mukaan otetaan Absoluutti! Juuri ajattelumme ja muistamisemme ovat ajasta ja paikasta riippumattomia, nykyisen olemassaolomme ehtoja ne sensijaan ovat.§

Viisi johtolankaa ovat: 1. Rajan raja on nolla. Suljetut tilat ilmentävät tietynlaista itse-purkautuvaa symmetriaa. Tämän algebrallisesta topologiasta seuraava yleishavainto inspiroi toivomaan, että tiede voi joskus johtaa kaiken ei-mistään, kaiken lain ei-laeista. §Tämä olisi matemaattinen seuraus Absoluutin pyrkimyksestä palauttaa täydellinen symmetria ilman energiaeroja, jolloin 'rajat' katoavat.§ 2. Ei kysymystä eikä vastausta! Kvanttikokeessa mittalaite ja sen sijainti vastaavat kysymystä, tulos vastausta. Vastaus riippuu kysymyksen asettelusta ja tavasta, jolla se tehdään. Maailma muodostuu siten mittaustapahtumista, joissa objektit vaihtavat informaatiota yhden tai molempien kysyessä ja toisen tai molempien vastatessa. Tapahtumien stimulointia ja havainnointia ei voida erottaa ontologisella tasolla eikä niitä voida varjella ympäristön vaikutuksilta. §Tämä kuvaa itse asiassa melko hyvin sitä tilaa, jossa henki elää SR'n mukaan eli se elää asioiden sisällä tai asiat elävät siinä. Kaikki on yhtä jatkuvassa vuorovaikutuksessa muuntaen toinen toistaan, kunnes ne ovat löytäneet täydellisen harmonian, energian symmetrisen tilan.§ 3. Super- kopernikaaninen periaate: Kopernikus kiisti maa-keskeisyyden, super-kopernikaaninen periaate kiistää ajan nyky-keskeisyyden. Missä havainnoitsija-osallistuja toimii takautuvasti, osallistumistaakka jakautuu tosiasiassa tasaisesti aikaan. Vaikka Kaikkeuden bittikoko on liian suuri, jotta havainnoitsija-osallistujat, jotka ovat olleet kauan olemassa, olisivat sen kokonaan synnyttäneet, tulevat sukupolvet, jotka mahdollisesti edustavat erilaista havainnoimis-osallistumismoodia, painavat jo päälle. §Ajan ja paikan keskeisyydestä meidän on päästävä eroon, sillä täydellisyys on kauttaaltaan 'tyhjyyttä' ulkopuoliselle tarkastelijalle. Sisäisesti eroja voi olla vaikka kuinka, mutta mikään ei ole enää riippuvainen toisestaan (paitsi kun symmetria, kukin makroskooppinen bitti jaetaan osasiinsa) eikä kierrä toisen ympäri. Tämän vuoksi Urantia-kirjan Havona-keskeinen kuvaus tuntuu väärältä. Tuosta mahdollisen bitin koon ylärajasta voidaan siten sanoa, että Kaikkeuden kokonaishenki, se ainut Jumalan Poika, on juuri Kaikkeuden kokoinen havainnoitsija- osallistuja. 4. Tietoisuus: Rajaa on vaikea vetää, onko ihminen ainut tietoisuus! Wheeler korostaa oivalluksia, joita saamme kommunikaatio-käsitteestä. §Tämäkin hyvä huomio, koska tietoisuutemme muodostuu kommunikoimalla henkikoosteiden kanssa.§ 5. 'More is different': Suuruuden kasvaessa monimutkaisuuden potentiaali lisääntyy. Tämä on kompleksiteorian perussääntö. Wheeler esittää kysymyksen: "Ymmärrämmekö joskus kaiken olevaisen itse- syntetisoidun informaatiosysteemin itse-luoduiksi elimiksi. §Monimutkaisuus eli epätäydellisyys saavuttaa huippunsa alimmalla olevaisuuden tasolla, josta yhdistyminen kohti symmetriaa täytyy myös alkaa ja on jo täydessä vauhdissa kaikkialla.§

Nyt Langan toteaa, ettei mikään nykyinen Kaikkeuden malli vastaa kaikkiin näihin kysymyksiin, eikä toteuta ei-lauseita eikä sovi johtolankoihin. Koska yhteyttä klassisen fysiikan ja epäjatkuvien kvanttimallien välillä ei tunneta, ei synteesiä voi tehdä. Langan antaa lisää prinsiippejä: Induktion ongelma on siinä, että se johtaa kehäpäätelmiin, siksi todellisuuden yleisteoriaa ei voi koskaan muodostaa luotettavasti tieteen standardeilla kokeellisilla menetelmillä. Tautologia, totuuden teoreettinen perusta, joka sisältyy sententiaaliseen logiikkaan, on ydin fundamentaaliselle syntaksille, josta kieliopillisesti on avattavissa kaikki tieteelliset ja matemaattiset kielet ja laajennettu ymmärtävän tajunnan kieli. Todellisuusteorian mallintamisessa meidän täytyy yhdistää yleisiä kehärakenteen periaatteita loogiseen syntaksiin siten, että enemmän ja enemmän todellisuutta tulee selitetyksi ja käsitettävyys saavutetaan. §Tässä haetaan juuri sitä yleiskieltä, iv-hiukkasten vaikutusten ymmärtämistä, jolla henget kommunikoivat henkimaailmassa. Fyysisessä maailmassa nuo vaikutukset näkyvät erittäin karkeina ja meidän on haettava keinoja, joilla pääsemme erottelemaan aina vain yksityiskohtaisempia vaikutuksia, joilla on kuitenkin laaja-alaisia vaikutuksia. Vertaa painovoimaan, jonka merkitys vain kasvaa, mitä suuremmista kokonaisuuksista on kyse. Tämä on siis se universaali kieli, joka keskiajalla katosi ihmisten ymmärryksestä ja johon Arthur-ritarin taruissa viitataan Gralin maljana.§ Todellisuuden täytyy pystyä tunnistamaan itsensä ja jakaa tämän kyvyn osasiinsa niiden olemassaolon ja vuorovaikutuksen ehtona. Todellisuusteoria täytyy rakentaa rationalisella ja tautologisella tavalla samalla kun sitä voidaan edelleen jalostaa empiirisesti. Tällaista teoriaa kutsumme 'supertautologiseksi'. Siihen kuuluu kolme perusperiaatetta: 1. M=R (Mind equals Reality), mitään tajuttavaa tai havaittavaa ei saa sulkea syntaksin ulkopuolelle. 2. MAP (Metaphysical Autology Principle) hahmottaa tautologisesti syntaksin suljetuksi eli omavaraiseksi ratkaisevassa, kuvailevassa ja tulkinnallisessa mielessä. 3. MU (Multiplex Unity) hahmottaa tautologisesti tämän syntaksin, joka kuvaa teoria-kaikkeus kompleksia, kyllin koherentiksi, jotta se varmistaa eheyden. CTMU muodostetaan toisin kuin tavalliset teoriat, jotka lähtevät aksioomista, hypoteeseistä ja päättelysäännöistä, testaavat niitä ja lisäävät tai päivittävät aksioomeja ja teoreemeita. Siinä poistetaan oletuksia ja rakennetaan todellisuus lisäämättä oletuksia takaisin.

MAP'in edeltäjäksi voidaan sanoa Todellisuusperiaatetta (Reality Principle), jonka mukaan todellinen kaikkeus sisältää kaiken ja vain sen, mikä on todellista. Todellisuuden suhde, joka osoittaa erilaisuutta samankaltaisessa (syndiffeonesis), merkitsee, että kaksi erilaista asiaa ovat pelkistäen samat tai kumpikin voidaan supistaa yhteiseen todellisuuteen. Jokainen erilais-samanlainen suhde omaa syneettisen ja diffeonisen vaiheen eli jakautumis- ja kohdistumisvaiheen sisältäen kaksi muotoa, topologisen ja deskriptiivisen. Tämä 'media' on homogeeninen omaten itsessään vain suhteellisen laajentumisen sisältämiensä erojen ansiosta. Koska erilaisuustekijät ovat suhteessa yhteiseen ilmaisevaan väliaineeseen ja sen jakautuneeseen syntaksiin tavalla, joka liittää unionin ja leikkauksen aspektit, niiden tuloa kutsutaan unisektioksi. Syneettinen väliaine edustaa diffeonista potentiaalia, josta erosuhteet ovat aktualisoitumisia. Jokainen erosuhde vaatii tuekseen väliaineen, joka pystyy laajentumaan eroparametrin mukaisesti. Ero voidaan kielellisesti tai geometrisesti ilmaista, mikä on vain osittaista ja molemmat osapuolet ovat yhden ja saman ontologisen väliaineen ilmaisuja. Informatiivisia eroja voidaan pitää lain toteutumina tai syntaksin (lakijoukko) ilmenemisinä. Eroihin mediassa sovelletaan reduktiivissyntaktista kovarianssia. Tällaiset erilais-samanlaiset suhteet voidaan nähdä vielä monimutkaisemman avaruus-aika verkoston (infocognitive lattices) osasina. Verkosto muodostuu aseman ja syntaksin loogisista suhteista. Palauttaen unisektiota käyttäen tällainen verkosto ääritapauksessa johtaa täydellisen yleisyyden ja homogeenisuuden syntaktiseen väliaineeseen... universaali, refleksiivinen 'syntaktioperaattori'. Vaikutukseltaan erilais-samanlaisuus on metaloginen tautologia nostaen esiin itse-ratkaisevan paradoksin. Mutta samalla se tulee immuuniksi itse paradoksille. Näin on päästy siihen, että todellisuus on omavarainen (itseriittoinen) erilais-samanlainen suhde. §Edellä oleva voidaan helposti palauttaa 'selkokielelle' toteamalla, että tarvittava media on Absoluutti, joka tukee sekä ajallisia, geometrisia että 'kielellisiä' (värähtelyjen vaikutukset) eroja (parametreja). Erot muodostavat iv-hiukkasia, jotka kuljettavat informaatiota tai pikemmin vaikutusta (kieli). Tarpeeksi tiivistyessään ne muodostavat tietyn ajan pysyvän operaattorin, fyysisen ruumiin omaavan elävän olennon. Kaksi vastakohtaisuutta yhtyessään tuottavat unisektion, symmetrisen saman, joka äärimmillään on täydellisen energian 'solu'. Median palautusvoima (kielioppi) asettaa jännityksiä (lait), jotka pyrkivät saattamaan kaiken takaisin harmoniseen symmetriaan. Erilaiset välivaiheet muodostavat eri tason syntaktisia operaattoreita (henkiä), jotka riittävän monimutkaisina suorittavat itse itsensä tietoista täydellistämistä. Kieli, joka näin syntyy, ei vastaa meidän puhumaa kieltä kuin hyvin karkeasti. Se on paljon hienompi rakenteeltaan ja me voimme ylevissä ajatuksissa ja tunteissa, saavuttaa sen osasia. Astraalitaso saattaa omata vielä jonkinlaisen välikielen tai ehkä niitä on yhtä monta kuin on ulottuvuuksiakin, toisistaan riippumattomia taajuustasoja.§

Todellisuuden kielellisyys noudattaa algebrallista määritelmää sisältäen 1. (objektinkaltaisten) yksilöiden, (tilavuudenkaltaisten) suhteiden ja attribuuttien sekä (ajallisten) funktioiden ja operaatioiden edustuksia. 2. Lausekkeita tai havaittavia tiloja. 3. Syntaksin, joka muodostuu loogisista ja geometrisista säännöistä ja induktiivis- deduktiivisen tuottamiskykyisen kieliopin tilanmuutoslakeineen. Wittgensteinin sanoma: "Mistä ei voi puhua, pitää vaieta", voidaan nyt ilmaista: Mitä ei voi kielellisesti kuvata, ei voi havaita tai käsittää. Eli mikä ei ole isomorfinen kielen kanssa, ei kuulu todellisuuden osasiin. Koska kieli ja todellisuus ovat saman median ilmentymiä, niiden ero ei voi olla absoluuttinen. Ja koska havaitseminen on aistinvarainen mielen ja todellisuuden leikkaus, se on mahdotonta ilman tajuntaa. Yleinen tajunta on prosessi, jolla todellisuus kaikkialla 'tunnistaa' itsensä. Kielellisen redusoitumisen periaate tuo valtuuden lisätä kieliteorian edistyneen muodon todellisuusteorian matemaattiseen arsenaaliin. Sen perusobjektit ovat syntaktiset operaattorit, jotka eivät vain emuloi näitä objekteja, vaan sisältävät syntaktisia rakenteita, joita niiden täytyy vääjäämättä noudattaa ja ratkaista niille luonteenomaisia paradokseja siinä sivussa. Nyt tiedämme, että todellisuus on kielellinen itseriittoinen erillis-samanlainen suhde. §Selkokielellä voidaan puhua hengistä, jotka jalostavat omilla tasoillaan tätä maailmankaikkeutta kohti täydellisyyttä.§

MAP muodostaa suljetun verkon määritelmien, kuvausten, selitysten ja tulkintojen yhdistelmistä, jotka viittaavat vain tähän todellisuuteen. Siten todellisuus on vastuussa omasta rakenteestaan ja kehityksestään abstraktissa ja konkreettisessa mielessä. Syntaktinen stabiilisuus vaatii todellisuuden selkeätä kyllä-ei jakautumista ja samalla välttämätöntä informaatiorajojen ylläpitoa objektien, attribuuttien ja tapahtumien kesken. Sen toteuttaa systeemin sulkeutuminen dualistisessa (selitys-selitettävä explanans-explanandum) asetelmassa, mikä on juuri lauselogiikan vaikutusta. Myös mahdollisen absoluuttisen skaalan on oltava suhteellinen siinä mielessä, että se voitaisiin määritellä ja selittää todellisuuden muiden ainesosien termein. MAP on siten suhteellisuuden yleisperiaate. Sellaisetkin kysymykset kuin miksi ja miten todellisuus on olemassa eli ontologisia ja teleologisia todellisuusrakenteiden tasoja osoittavia, ovat loogisesti merkityksellisiä, joten niille täytyy löytyä vastaus, vaikka se johtaisi kehäpäätelmiin. Nyt tiedämme, että suljettu, yhden predikaatin määritelmä Todellisuusprinsiipille on itse asiassa suljettu deskriptiivinen linkattujen määritelmien kokonaisuus, joka periaatteessa sisältää keinot laatia oma koostumus, syiden luonti (attribuutio), tunnistus, prosessaus ja tulkinta. MAP voidaan käsittää 'maanpintana'. §Todellisuuden rajaus on juuri samaa kuin Totuuspyramidi sovellettuna Kaikkeuteen.§

Onko tämä yhä kovin automaattista? Mieli (mind) on yhtäkuin Todellisuus eli ne jakavat samat rakenne- ja prosessaussäännöt. Mielen ja todellisuuden 'absoluuttinen erotus' ei omaa mallia, jota ilman Karteesinen henki-aine dualismi pettää. Todellisuus ja mieli tai henki, informaatio ja informaation prosessaaja ovat siten pohjimmiltaan yhtä. Koska todellisuus on itsenäinen tunnistuksen ja ohjauksen osalta ja ne ovat mentaalisia, on myös todellisuus mentaalinen. Koska syntaksi ja sen sisältö on molempiin suuntiin (rekursiivisesti) suhteutettu, kaikki sellainen, joka ei ole suhteessa todellisuuden sääntöihin, on irrelevanttia. Missä mieli tai henki on tajunnan identifioima ja todellisuus fyysiseksi käsitettävää informaatiota, todellisuus muodostuu kaikkialla yhteisestä aineesta, infocognitiosta, jolla on mielen ja (informaatio)todellisuuden kaksinaisluonne. Koska teoria on mentaalinen rakennelma, Mieli ja Todellisuus, voidaan vaihtaa Teoriaksi ja Kaikkeudeksi. Tämä tekee teoriasta refleksiivisen ja siten riittävän kattavaksi kuvaamaan koko Kaikkeutta, rationaalista, abstraktiivista ja subjektiivista, samoin empiiristä, konkreettista ja objektiivista. Todellisuus eli Kaikkeus on myös identtisesti itse-toimiva teoria. Multiplex Unity Principle (MU) on minimimäärä ja yleisimmässä muodossa todellisuuden informaatioasetuksia ja se määrittää yhtenäisyyden ja moninaisuuden suhteen, kaikkeuden ja sen kirjavan sisällön. Ne sisältävät toisensa mahdollistaen väliaineen toisilleen. Kaikkeus muodostuu sisällöistään, joilla on asemansa ja sisällöt muodostavat kaikkeuden koskien erityisiä tapahtumahistorioita, jotka 'kietoutuvat' mukaan vuorovaikutuksen kautta. Nyt kokonaisvälittäjän syntaktinen koherenssi pakottaa sisällöt keskinäiseen konsistenssiin ja päinvastoin. Siten kaikkeus varmistaa oman yhtenäisyyden kaksoissisällön kautta. Voimme nähdä objektien sisällön pelkistetysti tässä kuvauksessa välittäjän avulla, mutta emme voi nähdä välittäjän sisältöä objektien kautta. Koherenssi virtaa globaalista syntaksista paikalliseen sisältöön globaalin topologisen sisällön tavalla pakottaen yhtenäisyyden eri paikkoihin, joista takaisin globaaliin syntaksiin monina pikkuvirtoina, joita sisällön ristikkäismuuntuminen (cross-transduction) luo. Syntaksi muuntuu tilaksi ja tila syntaksiksi. (nyt 'syntaksi' käsittää myös ulkosyntaktisen (ectosyntactic) syntaktisten operaattorien jakauman. Siten Kaikkeus pysyy koherenttina ja yhtenäisenä kehityksen kulussa. Todellisuus on itse-ratkaiseva paradoksi.

Tämä on erityisen kiinnostava asia, sillä seuraavaksi Langan määrittelee termin hology = holografian looginen analogia, joka on ominainen todellisuuden ja sen sisältöjen kaikkein yleisimmälle suhteelle, itsensä kaltaisuuden muoto, jolla kaikkeuden kokonaisrakenne on kaikkialla jakautunut vastaanottavaksi ja säteileväksi syntaksiksi, tuloksena homogeeninen syntaktinen väliaine. §Henkien hierarkiassa jokainen taso hoitaa alempaansa eli säteilee 'hologrammin' tarvitseman ylläpitovoiman, jota ilman hologrammi katoaisi. Maan mineraalit ja maisemat, kasvit ja eläimet tarvitsevat jatkuvaa ylläpitoa, ihminen käy lataamassa 'akkunsa' nukkuessaan. Kuten SR on todennut, ettei atomikaan liikkuisi tässä maailmassa ilman korkeamman voiman avustusta. Tämä alin taso on saatu näennäisesti itsenäiseksi ikäänkuin se olisi irti jatkuvasta ylläpitosäteilystä ja universaalikielen eli iv-hiukkasten vaikutusten piiristä.§ Hologia-ominaisuus itse on jakautunut yli todellisuuden eli koherentin objektin (syntaktinen operaattori) informaatiorajapinta on hologisesti limitetty tilan (attribuutti ja arvo) suhteen määrittämään operaattorin deskriptiivinen sisus sen osallistuessa globaaliin itse-prosessaukseen ilman sisäänsyöttöä. Tämä mahdollisuuksien limitys on vain rajapinnan rakenteen jäljennös sisuksesta ajan funktiona. Hologia on MAP'in muodostama, koska todellisuus on suljettu koostumuksen ja syysuhteiden alle; se on M=R periaatteen mukainen, koska todellisuuden muodostavat syntaktiset operaattorit, joilla on yleistynyt mentaalinen tai tajunnallinen toimivuus; ja se on MU'n luomus, koska se on globaalin tila-aika väliaineen ja sen sisältöjen suhteen ilmaus. §HUT puhuu epäsymmetrioista, jotka hakevat sopivaa täydentävää komponenttia, vastakkaiset asiat pyrkivät löytämään toisensa. Mutta harvoin kerralla löytyy täydellinen yhteensopivuus, vaan se muodostuu useasta pirstaleesta ja siksi väliasteita voi olla lukuisia ennen lopullista symmetriaa.§

Dualisuus on matematiikassa kaikkialla vallitseva käsite, kuten pisteet luovat viivan ja viivat luovat pisteen. Grafiikassa kappaleen sivut ja kärjet ovat duaalisuhteessa. Saamme kaksi tila-aika suhdetta objektin kanssa: 1. Tila-objekti ja 2. Aika-tila(/objekti) duaalisuus. Yhdessä ne muodostavat trialisuuden, joka edustaa universaalia mahdollisuutta yhdenmukaisesti vaihdellen attribuutteja aika, tila ja objekti suhteessa erilaisiin rakenteisiin. Tällainen konspansiivinen duaalisuus yhdistää objektit tila-aika tuottajiin ja fyysisen kaikkeuden materiaalinen sisältö sisäisesti simuloi sitä. Eräs dualisuuden muoto pitää paikkansa myös joukoille ja suhteille eli attribuuteille ja siten joukkoteorian ja logiikan välillä. Siitä seuraa dualisuhde topologisen sisällön ja deskriptiivisen syy-suhteen välille, kuten Venn-diagrammilla mallinnetaan. Voidaan puhua myös tila-syntaksi dualisuudesta. §Langan olettanee kielen täysin syntaktiseksi, mutta jos ajatellaan HUT'in värähtelyjä epäsymmetrian aiheuttamine vaikutuksineen, tilanne mutkistuu vielä lisää.§ Tällaiset joukot ja logiikka täyttävät saman algebrallisen rakenteen ehdot eli Boolen algebran. Sen kaksi operaatiota ovat unioni ja leikkaus. Tarvitaan lisäksi EI-funktio, silloin kun joukon komplementti soveltuu paremmin suhteen määrittämiseen. Kun informaatio vaatii syntaktisen organisaation, se johtaa tajunnallis/havaittavan syntaksin arviointiin, kun taas tunnistus muodostuu informaatiopotentiaalin vähentävästä rajoituksesta informaation lisähankintaan. §Tässä jälleen pitäisi informaatio määritellä tarkemmin, voiko se täyttää vaikutusten ehdot - epäilen.§ Langan jatkaa johdattelua konstruktiivi-suodattavuus dualisuuteen, joka väittää lisäävän ja rajoittavan prosessin olevan yleisesti ekvivalenttisia suhteessa loogis-geometriseen todellisuuteen. Mikä tahansa geometrinen tila tai jatkuva muutos on samaa kuin operaatio, joka sisältää leikkaavien hologisten tilapotentiaalien keskinäisen 'suodattamisen'. Tiloja ja objekteja voidaan pitää suodattavina jalostuksina yleisille sisäisesti spesifioimattomille korkeamman tason suhteille. §Voisi tarkoittaa ylevien tunteiden ja ajatusten jalostavaa vaikutusta.§ Tämä dualisuus on välttämätön, jotta voidaan osoittaa, kuinka kaikkeus voi olla 'nollasumma', kuinka 'tyhjästä' rikastetaan konstruktiivisten prosessien objektiiviset tarvikkeet. CTMU'n luomisessa tyhjyys ymmärretään informaatiolle nollarajoitteena tai puhtaana vapautena (unbound telesis = UBT) ja näennäinen kaikkeuden rakentuminen selitetään tämän potentiaalin itserajoituksena. Rajoittamattoman ontologisen potentiaalin valtakunnassa rajoitteen määrittäminen ei ole niin helppoa kuin vain kirjoittaa ylös, vaan rajoite ja sisältö täytyy määrittää samanaikaisesti yhteisessä syntaksi-tila suhteessa. §Tulisiko nyt vaikutusten luonne mukaan? Absoluutin palauttava jännite luo rajoitteet, joiksi voidaan lukea kaikki tunnetut voimatyypit.§

Langan jatkaa määrittelyjä 'myötälaajentumisen' dualisuudella (conspansive), joka erittelee fyysisten kappaleiden toistensa suhteen erkanemisen kiihtyvällä vauhdilla ja avaruuden 'venymisen' joka pisteessä: Kosmisella laajentumisella ja fyysisellä liikkeellä on yhteistä, jota voidaan kutsua ektomorfismiksi, jotakin kuvataan, luodaan tai jäljennetään jossakin sille ulkoisessa. Se on kuitenkin epäjohdonmukaista itse-hallinnalle. Myötälaajentumisen dualisuus yhdistää ektomorfismin endomorfismiin, jolloin asiat kuvautuvat, syntyvät ja jäljentyvät niissä itsessään. Syntaktiset objektit on injektiivisesti kuvattu niiden omiin hologisiin sisäosiin niiden omilta syntaktisilta reunoiltaan. Tuloksena uusia asemia syntyy edellisten asemien kuvissa. Mikään ei liiku tai laajene avaruuden läpi, vaan jokainen objektin uusi paikka on vain siirto yhdeltä täydellisen liikkumattomuuden tasolta toiselle. Minkowskin diagrammissa on 'tapahtumien verkko, jossa solmupisteet edustavat tapahtumia ja niitä yhdistävät 'maailmanviivat' (worldline = havaitsijan kulkujana em diagrammissa) edustavat objekteja, jotka ovat vuorovaikutuksessa noihin tapahtumiin. Avaruusleikkauksessa (spacelike) voitaisiin nähdä valokartiota (lightcone) vastaavia ympyröitä, jotka muodostavat ikäänkuin Venn-diagrammin. Myötälaajentumisen dualisuus muuntaa maailmanviivojen ja tapahtumien avaruus-aika verkon kerrostuneeksi sarjaksi Venn-diagrammeja. Jokainen ympyrä kuvaa objektien 'kietoutuneita kvantti-aaltofunktioita', jotka syntyivät objektien välisessä vuorovaikutuksessa. Ympyröiden keskipisteet edustavat alkutapahtumaa ja -objektia, mutta kun ympyrät laajentuvat ja leikkaavat toisiaan, mahdolliset uudet tapahtumat ovat riippuvaisia keskinäisestä vaikutusalueesta ja saavat alkunsa ympyröiden leikkauksen keskeltä. Ympyrän laajentumista sanotaan 'sisäiseksi laajentumaksi' ja ympyrää sen domainiksi (IED). Uusien yhteisten tapahtumien objektien 'romahdusta' kutsutaan 'uuskvantisaatioksi'. Tosimaailmassa Venn-diagrammit ovat kolmidimensionaalisia. Kaikkeus maksimoi 'lennossa' globaalin itsevalintaparametrin = yleinen hyöty (generalized utility). §Yritän 'purkaa' tätä selkokielelle: Värähtelyt summautuvat jatkuvasti ja aaltorintamien kohtaamiset ovat tapahtumia. Kaikkeuden kokonaishengen alku oli alkuräjähdys, josta kaikki tapahtumat ovat seurauksia ja riippuvaisia aiemmista ja samanaikaisista kohtaamisista. Henget (objektit tai syntaktiset operaattorit ovat tapahtumien 'koosteita', alempi on osa isompaa ja kaikki 'laajenevat', säteilylähde muuttuu pallomaisesta laajaksi aaltorintamien tilaksi vuorovaikuttaen kaikkien olemassaolevien objektien kanssa. Avaruus ja sen tiivistyneet kappaleet eivät liiku suhteessa mediaan, vain värähdysenergia, joka muodostaa matkallaan iv-hiukkasia. Minkowskin diagrammi on sopiva kuvaamaan hiukkasia, joiden maksiminopeus on valonnopeus ja jos tuo nopeus olisi ylitettävissä, palattaisiin tapahtumissa ajallisesti taaksepäin. Energia hienommassa muodossaan kulkee valoa nopeammin, jolloin aika ja tila menettävät merkityksensä. M-diagrammi kuvaakin juuri ajan ja tilan läheistä suhdetta toisiinsa. Henkienergisessä ulottuvuudessa tapahtumat näkyvät vain erillisinä, aivankuin niiden välillä olisi tietty etäisyys, mutta sekin on järjestettävissä toiseen muotoon hengen niin halutessa, kuten ihminen voi järjestellä muistonsa miellyttävimmät lähelleen.§

Ympyrät laajentuvat sisäisesti, kunnes kohtaavat toisen, jolloin ne vuorovaikuttaen kutistuvat uudeksi pisteeksi. Tämä pätee kvanttitason objekteista (pysyvät tiivistymät) makrotason monen materiaalikappaleen kohteisiin. Suurempi maailmanviivojen tiheys voidaan lukea korkeamman romahdusten lukumäärän syyksi johtuen vuorovaikutusosasten tiheydestä. Ympyröiden sisäosat vastaavat tapahtumapotentiaaleja tai fyysisten lakien potentiaalisia ilmennyksiä eli 'nomologinen syntaksi'. Koska tapahtumapotentiaalit ja objektipotentiaalit yhtyvät, lait ovat objektien sisäisten sääntöjen funktioita, 'objektisyntakseja'. Objekteista tulee syntaktisia operaattoreita ja tapahtumista nomologisen syntaksin leikkauksia yhteisessä positiossa. Uuden tapahtuman ympyrä edustaa kaikkien mukaanluettavien nomologisten suhteiden, jotka sopivat vuorovaikutuksen luonteeseen sisältäen säilyneet koosteet, attribuutin, ja muodostaa pisteittäisen (tiloittaisen) syntaktisen peiton seuraaville potentiaaleille. §Tässä voidaan puhua henkienergiakoosteista, jotka samankaltaisina summautuvat.§ Tila-aika kehittyy pikemmin kielellisesti kuin geometrisdynaamisesti. Laajenevan ympyrän sisältö pysyy samana ja ne ovat itsessään ajattomia. Aika syntyy järjestyssuhteista, ei niinkään itse ympyröistä. Myötälaajeneminen tuo hieman helpotusta ongelmille, jotka liittyvät ns kvanttien paikattomuuteen. §Tässä ilmenee ero syntaktis-kielellisen tarkastelun ja puhtaasti väliaineen värähtelyjen jännityserojen synnyttämien vaikutusten välillä. Jälkimmäinen selittää kokonaan kvanttihyppelyn 'järkeväksi' ilmiöksi. Langanin teoria sopii ilmiön makroskooppisempaan ilmentymään. Se on siten jotain kvantti- ja yleisen suhteellisuusteorian välimuoto, mutta ei niin yleisesti kattava kuin HUT. Olen kuitenkin varsin heikoilla arvostelemaan näitä Langan'in kuvioita, kun en ymmärrä niitä riittävän syvällisesti. Niissä on triviaalin tuntuisia osa-alueita, mutta sitten hypätään niin abstraktiivisiin päätelmiin, että minun laajoja ympyröitä paremmin halkova ymmärrykseni ei näe 'metsää puilta'.§

Ei voida mitenkään erottaa Venn-diagrammien systeemistä laajentumista ja sisäistä sisällön korvautumista eli dynaamista ja loogista 'kielioppia'. Attributiivinen dualisuus eliminoi kaikki mahdolliset loogiset tai geometriset erot itseriittoisen kaikkeuden ulospäin suuntautuvan laajenemisen sisällön pysyessä kooltaan vakaana ja loogisen endomorfismin, jossa kaikkeuden sisältöjen tilat itseään toistaen korvaavat vanhat. Koska mitään ulkoista mittaa ei voida asettaa itseriittoisen kaikkeuden suhteen, sen ilmeinen laajentuminen on samassa suhteessa sen sisältöjen kutistumisen kanssa. §Tiivistyminen kutistaa ja henkienergiaksi muuntuminen laajentaa. Tässä jälleen ei tavoiteta käytännöllistä yhteyttä kaikkeuden laajenemisen ja tiivistyneen fyysisen maailman kautta tapahtuvan jalostumisen välillä. Siinä luodaan sisältöä laajenevalle kvantifioidulle kaikkeudelle. Kuten henkien hierarkia, eri tasot tai ulottuvuudet ovat toinen toistaan laajempia, kun niitä ajatellaan fyysisen maailman perspektiivistä. Myös voiman määrä kasvaa täydellisyyttä lähestyttäessä, mutta se on paremmassa hallinnassa harmonian eli symmetrian ansiosta.§ Saamme kaksi vastakkaista näkemystä kaikkeudesta: 1. Perustuu objektijoukon ulkoisiin eli suhteellisiin tiloihin. Tämä on se kaikkeus, jonka fysiikka ja kosmologia ymmärtää. Sitä kutsumme ERSU'ksi (Expanding Rubber Sheet Universe). 2. Perustuu objektien sisäisiin rakenteisiin ja dynamiikkaan. Kutsumme sitä USRE'ksi (Universe as Self-Representational Entity). ERSU on kuin topologis-geometrinen pistejoukko ja USRE itsekuvautuva nomologinen kieli. ERSU laajenee suhteessa sisältöjensä muuttumattomiin kokoihin, USRE 'myötälaajenee' pitäen kaikkeuden koon vakiona sallien objektien kokojen ja aikaskaalojen kutistua keskinäisessä suhteessa. Siten säilyttäen yleisen kovarianssin. §Tämä sopii hyvin fyysisen ja henkimaailman eron yleiseksi kuvaukseksi.§ Kun kaikkeus on kooltaan vakio, objektit täytyy koostaa tai kvantifioida uudelleen jokaisen uuden tapahtuman yhteydessä. Sisältäpäin katsoen kaikkeuden laajentuminen näyttää kiihtyvän. §Fyysisen ja epätäydellisen henkisen maailman supistuminen on todellista, kun täydellinen näkymätön energia korvaa niitä.§

Vain näin myötälaajentumisen dualisuuskäsitteellä päästään eroon loputtomasta suurenemisesta ja siitä, että kaikki liike vaatisi kiinteän ektomorfisen tausta-avaruuden (§Absoluutin§) sen vaatiessa oman selityksen. Jokainen lähdetapahtuma on edelleen vuorovaikutussuhteessa, vaikka sen tapahtumapotentiaalin ympyrä on laajentunut kauas avaruuteen. Myötälaajentuminen sallii kaikkeuden itsekonfiguroinnin ajallisen palautteen kautta. Samalla se antaa kvanttiaaltofunktiolle 'kodin' ja 'fysiikan laeille' vastaavuuden. Ilman myötälaajentumista seuraisi monenlaisia ongelmia, kun geometria pakotetaan logiikasta. §Jokainen tapahtuma muodostaa henkikoosteen ytimen, joka kerää uutta energiaa ympärilleen. Kaikkeuden Hengen ydin on alkuräjähdys, joka voidaan edelleen epäsuorasti todentaa. HUT'issa ei ole ongelmaa geometrian tuottamisessa, koska 'logiikka' vaihtuu 'saumattomasti' fyysisen ja henkimaailman sekä myös Täydellisyyden kanssa. Dualisuus tarkoittaa Langan'illa fyysisen, topologisen eli geometrisen ja henkisen, informaation eli kielellisen kaksijakoisuutta, mutta se voidaan nähdä myös vastakohtaisuuksina, jotka täydentävät toisiaan.§

Dynaamisten tilojen, esim aaltojen kerrostuminen (superposition) tapahtuu lineaarisesti ja jokaista dynaamista tilaa voidaan kuvat vektorilla, joka kuuluu abstraktiin vektoriavaruuteen. Ns sekoitetut tilat (mixed states) muodostuvat monista puhtaista tiloista tai tietyistä tilaparametrien arvojoukoista ja ne voivat saada monia samanaikaisia arvoja. Pelkkä aaltojen käsittely ei riitä, tarvitaan kvanttiteoriaa laajempi malli kuvaamaan näitä miksattuja tiloja, mutta sellainen puuttuu. §Sopii värähdysten interferenssiin, jossa muodostuu monen kertaluokan iv-hiukkasia eli epäsymmetrian aiheuttamia voimia tai vaikutuksia päällekkäisissä ulottuvuuksissa.§ Toinen ongelma on epätarkkuus, vuorovaikuttavan hiukkasparin viimeiset tilat eivät yleensä riitä täysin määrittämään niiden seuraavia tiloja eli mitä tulee, kun niiden aaltofunktiot törmäävät. Satunnaisuus ei ole vastaus, koska se johtaisi syy-seuraus suhteen katkeamiseen tai informaation puristumattomuuteen. Tarvitaan korkeamman tason vaikutteita. Laajennettu superpositio mahdollistaa koherentin poikkiajallisen 'älykkään' (telic) palautteen, mikä on välttämätöntä kosmoksen itse-konfiguroinnissa. Korkeammat suhteet tapahtumien ja objektien yhdistämiseksi ovat hyödylliset tila-syntaksi suhteet, joita kutsumme teloneiksi (älykäs ohjaus = hengen vaikutus, §meillä Absoluutin palauttava ja Jumalan rakkauden voima, jotka ovat synnyttäneet eri tasojen henkiolennot, jotka pyrkivät nopeuttamaan täydellistymisprosessia§), älykkäät kiihdyttäjät (telic attractors), jotka kykenevät ohjaamaan kosmista ja biologista evoluutiota. Tila-aika geometria näyttää rajaavan objektit yksi-dimensionaalisiksi 'maailmanviivoiksi', jossa niiden tila-muutos tapahtumat ovat välisegmenttien erottamia, mikä estää sekoittumisen merkityksellisellä globaalilla tavalla. Siksi yleensä tyydytään konservatiivisiin yhden muutoksen kvanttimekaanisiin tulkintoihin. §Iv-hiukkasten joustava moninainen käyttäytyminen on enimmäkseen tieteen havaintomenetelmille näkymätön, vain tietyt karkeistuneet voimavaikutukset tulevat esiin fyysisessä ulottuvuudessa; nämä ovat ne neljä tunnettua voimatyyppiä.§ Myötälaajentumisen dualisuus poistaa tämän rajoituksen asettaen tila-muutos tapahtumat suoraan deskriptiiviseen kontaktiin. Geometriset välit menettävät tällöin niitä erottavat voimat eli niiden myötälaajentuvan kaksoisesityksen tila-syntaksi dynamiikka ajaa niiden yli. Laajennettu superpositio avaa oven merkitykselle ja suunnittelulle ja tekee kosmisuudesta jakautuneen, koherentin ja jatkuvan tapahtuman.

Tieteelliset yleistykset ovat kehäpäätelmiä, koska ne edellyttävät luonnon uniformiutta. Vain matemaattinen järkeily tuo varmuutta. Perimmäisesti totuus on matemaattinen käsite. Logiikassa totuus määritellään aina-tosilla lausekkeilla, joita kutsutaan tautologeiksi. Niillä on kolme ominaisuutta: deskriptiivisesti universaaleja, suljettuja jäljentäessään omaa koostumustaan ja ulkoisesti yhdenmukaisia viitatessaan syntaktisille ja semanttisille tasoille. Kun teoria muodostetaan todellisuudelle käyttämällä vain tautologisen rakenteen omaavia sääntöjä, saadaan supertautologia. Nyt luonnon uniformiutta ei tarvitse olettaa, vaan yleistykset voidaan dedukoida matemaattisesti, esim nomologinen kovarianssi, c-invarianssi on globaalin itse-prosessauksen vauhti ja sisäisesti ilmeinen systeemin kiihtyvä laajeneminen. Teorian käsitteellisten komponenttien redusointi vielä perustavamman laatuisiin komponentteihin (§kokonaisuuden hahmotus§) ja jatkaminen tuomalla uusia komponenttien välisiä suhteita, ovat hyödyllisiä työkaluja. Jokainen teoria, joka ei ole itse-selittävä, on redusoitava sellaiseen, joka on. Fysiikka ei perustu selittävään teoriaan, siksi kaikki materialistiset tulkinnat ovat absurdeja. Orgaanisten ilmiöiden selittäminen luonnonvalinnalla vaatii selityksen luonnonvalinnalle siihen liittyvine fysiikan lakeineen ja kaikkeudelle kokonaisuudessaan. Teorian informatiivinen redusointi päättyy, kun ymmärrettävyys hämärtyy. Tämän pisteen yli päästään infotajunnan (infocognition) avulla, joka tuottaa informaatio- ja tajunnan potentiaalia eli telesis. §Tämä on mielestäni tajunnan suuntaamista kohti henkiseen, Totuuspyramidin pystyakselia ylöspäin.§ Erojen redusointiprosessia niitä tukevaan homogeeniseen syntaktiseen mediaan, kutsutaan erillissamaistus (syndiffeonic) regressioksi. Prosessi on unisektio, jossa rakenne- ja dynamiikkasäännöt redusoituvat syntaktiseksi liitoksi syntaktisen median infokognitiivisessa verkostossa.

Informaatiolla täytyy olla rakenne ollakseen informatiivinen ja se on itse-prosessaava, attributiivinen. Rakenteen mikä osanen tahansa omaa attributiivit, jotka asettavat ne tai muuten määrittävät ne suhteessa muihin osasiin. Informaatio on olemassa vain attributiivisen loogisen syntaksin yhteydessä. Koska tajunta ja geneerinen informaation muodostus ovat identtisiä isomorfismiin asti, tajunta on vain erityismuoto informaation prosessauksesta, joka tapahtuu mielessä. Informaatioprosessaus on siten yleinen tajunta ja informaation liittymistä prosessoriin voidaan viitata infotajuntana (infocognition). Todellisuus sisältää siten vain yhden 'aineen', infotajunnan, jolla on kaksi puolta vastaten muuntamista ja olemista muunnettavana (tranduction and being transduced). Tästä seuraa 'kahden aspektin monismi'. Infotajunnan monismi muodostaa kolmikerroksisen itse-tajunnan suhteessa laajuuteen, tehoon ja koherenssiin: globaali, agenttinen ja alainen (subordinate). Informaation muuntoprosessi eli yleinen tajunta voidaan johtaa kahden aspektin refleksiivisyyskvantilla, infotajunnalla, johon sisältyy älyllinen (telic) palaute. Toiseksi sen bittirakenne täytyy laajentaa 2-arvoisesta logiikasta ja todennäköisyysteoriasta kokonaislogiikkaan sisältäen predikaattilogiikan, malli- ja kieliteorian matemaattisine ja metakielineen sekä lisääntyvät kieliopit. Koska informaatio vain syy-yhdistää kielellisesti organisoidut predikaatit objekteihin mallien yhteydessä, sen merkitys sisältää predikaattien, kielten ja mallien matematiikan. Kolmanneksi se täytyy yleistää viimeisimpään perittyyn väliaineeseen, telesis, josta tajunnallinen syntaksi ja sen informatiivinen sisältö nousee esiin erityispalautteen avulla.... informaation jäljentävä kytkentä ja metainformaatio eli muuntava syntaksi. Tämä uusvarustaminen täydennetään assosioimalla informaatio refleksiivisten syntaktisten operaattoreiden (koherentin infotajunnan yksiköt) kanssa refleksiivisessä kielirakenteessa, Itse-Konfiguroiva, Itse-Prosessoiva Kieli (SCSPL). Sillä on oma mallinsa ja siten identtinen universinsa kanssa; se kehittyy myötälaajentumisella (material contraction qua spatial expansion), rakenteellisella kieliopillisella vaihtelulla kielellisen ulostulovaiheen (klassinen todellisuus) sisältäen syntaktisten operaattoreiden havaittavia tiloja tai ulkoisia suhteita ja 'tuotantovaiheella', joka muuntaa yhdestä tilasta toiseen. Näin sanottuna siinä on mieltä, että infotajunnallinen monismi hyvin sopii teesiin, että bitit ovat havaittavan todellisuuden yleisiä kuvaajia. Todellisuus ei kuitenkaan muodostu pelkästään havaittavasta todellisuudesta. §Havaittava todellisuus on karkeistunut ja siksi kvantittunut. Henkienergia voi olla yhtä hyvin kvantittunut, mutta jotenkin hienommassa muodossa. Iv-hiukkasten voima piilee niiden epäsymmetrian potentiaalissa ja jokaisella iv-hiukkastyypillä on oma yksikkövoimansa. Tunnemme näistä suurimmat, fotonin, gluonin ja bosonit. Gravitoni on jo paljon pienempi (tai laajempi) yksikkö, jota emme tunne. Ymmärtääkseni kvantittunut avaruus on ollut pohjana käsitykselle, ettei väliaine ole mahdollinen eikä energia voi esiintyä muuten kuin yhdenlaatuisina kvantteina. Tämä johtaa Langan'inkin muodostamaan bittiavaruuden, mutta se siis on vain kaikkeuden karkeistettu, meidän havaitsema pieni osa kokonaisuutta.§

Älyllinen jäljentäminen (TR) on perusprosessi, joka pyrkii maksimoimaan kosmisen itsevalintaparametrin, yleisen hyödyn. TR on jäljennyksen esi-informatiivinen muoto, joka sisältää kombinaation hologiasta, älyllisestä palautteesta ja jäljentävästä valinnasta toimien MU'n informaatiopotentiaaliin. Miten lait voidaan selittää ilman toisia lakeja, jotka pitää taas selittää loputtomiin? Ne pitää selittää suhteessa objekteihin ja attribuutteihin, jotka ovat niiden parametreja. Objektit ja attribuutit on puolestaan selitettävä suhteessa niiden rakenne-, organisaatio- ja muunnossäännöillä. Aktiivinen media on siten esi-informatiivinen ja -nomologinen eli älyllinen (päämäärähakuinen). Telesis, 'infotajunnan potentiaali', on alkuperäinen aktiivinen media, josta lait ja niiden argumentit sekä parametrit ilmaantuvat keskinäisen jalostumisen eli älyllisen jäljentämisen kautta (§sopii hyvin Absoluutin määritelmäksi ja kvantit ovat Sen soluja§). Telesis on jonkinlainen esiaika-avaruus, josta aika ja avaruus, tajunta ja informaatio, tilan vaihettumissyntaksi ja tila, eivät ole vielä erottautuneet. Telesis jatkaa jalostumista uusiin tiloihin ja syntaksin järjestelyihin vähentääkseen syntaksin ja tilan välistä jännitettä älyllisellä jäljentämisellä (telic recursion). Täysin se ei koskaan pysty poistamaan tuota jännitettä johtuen paikallissysteemien ilmeisestä jäljentämisen ennustamattomuudesta. §Tässä Langan on mielestäni väärässä. Kehitys kulkee vääjäämättä kaikkialla kohti täydellistymistä, mihin kuluu kyllä paljon aikaa, mutta sehän on vain virtuaalista.§

Älykäs jäljentyminen tapahtuu kahdessa vaiheessa, primääri ja sekundääri, globaali ja paikallinen. Sekundäärimuutokset juontuvat alkutilasta syntaksin säännöillä sisältäen fysiikan lait sekä älykkään jäljentymisen. Primääritila on yhteydessä globaali päämäärään (global telor), todellisuuteen kokonaisuutena; sekundäärivaihe on yhteydessä sisäisiin päämääriin (agenttitason havainnoitsija-osallistujiin). Paikallisten älyjen (local telor) voidaan sanoa jatkuvasti luovan kaikkeutta kanavoimalla ja aktualisoimalla siihen yleistä hyötyä. Älyllisen jäljentämisen ansiosta SCSPL-kaikkeus voidaan kuvata omana itsesimuloivana, itseaktualisoivana kvanttiprototietokoneenaan. Lait ovat muuttumattomia ja toimivat deterministisesti. CTMU'ssa vallitsee itse-luotu vapaus, joka hologisesti tuottaa todellisuuden itsesimuloivalla 'harjoituspaperilla', jolla verrataan hyöty-yhdistelmiä lukuisista itsekonfiguroiduista ja -optimatisoiduista tarkoituksista. Älykäs jäljentäminen on enemmän kuin Markovialainen, sillä se koordinoi itseaktualisoituja tapahtumia korkeamman tason suhteiden (telons) valossa. IED'n (operaattorikerros) ajaton homogeenisuus ja laajennettu superpositio sallivat hengen (telon) itseaktualisoida 'älykkäästi' (älyllinen jäljentäminen) koordinoimalla tapahtumia siten, että sen oma kasvu toteutuu.

Älyllinen prinsiippi (telic principle) vastaa erottumattoman ontologisen potentiaalin eli rajattoman telesiksen (UBT), nollainformaation muuntamisesta aktuaalisuudeksi siten, että universaali itsevalintaparametri eli yleinen hyöty maksimoituu älyllisen jäljentymisen (telic recursion) keinoin, jolloin infotajunnallinen (infocognitive) syntaksi ja sen informatiivinen sisältö ristiinjalostuvat älyllisen palautteen (telic (syntax-state) feedback) avulla yli kaikkien potentiaalisten syntaksi-tila suhteiden alueen sisältäen kaiken avaruusajan ja todellisuuden yleensä. Laajennettu superpositioprinsiippi, myötälaajentuvan avaruusajan ominaisuus, joka koherentisti liittää yhteen laajasti eriytyneet tapahtumat, antaa kaikkeuden uudistaa itseään merkittävällä ajan lävistävällä palautteella. Refleksiivinen, itseriittoinen todellisuuden kieli, joka on syntaktisesti itsejakautunut, itselukeva ja koherentisti itsekonfiguroiva ja itseprosessoiva, vastaa suhteellisesti perinteisiä teologisia ominaisuuksia: kaikkialla läsnäoleva, kaikkitietävä ja kaikkivoipa. Se ei edellytä eikä tue minkään todellisen ulkopuolella olevan yliluonnollisen olennon väliintuloa. Se tukee fyysisen yläpuolella olevan olennon olemassaoloa (SCSPL, globaali- operaattori-suunnittelija), joka kykenee tuomaan paikalliseen fyysiseen sisältöön enemmän kuin satunnainen silmä voi nähdä. Koska fyysinen osa todellisuutta on loogisesti riittämätön selittämään omaa alkuperäänsä, ylläpitoaan, kehitystä tai yhdenmukaisuutta, se ei yksinään sovellu sisältämään kyseistä olentoa.

Kielen syntaksi muodostuu kieliopista ja sen lausekkeiden rakenteista. Syntaksi on siten pino avaruudellisista ja ajallisista (kieliopillinen, muuntuvainen) säännöistä. Säännöt ovat muuttumattomia, yleisiä ja jakaantuvia suhteessa koko lausekejoukkoon. Fysiikka ja matematiikka ovat teoreettisia, mutta nekin on ilmaistava kielen termein. Teoria on yksinkertaisesti informatiivinen rakennelma, joka pelaa suoraa määrittelevää, kuvaavaa tai selittävää roolia suhteessa sellaiseen, joka sitä kaipaa. Havainto ja tajunta ovat kieliä sikäli että ne sisältävät aistillisia ja käsitteellisiä lausekkeita ja mukautuvat loogisiin ja epäloogisiin syntakseihin, jotka muodostuvat rakenteen ja toiminnan yleisistä säännöistä mukaanlukien aivojemme ja hermostomme fyysiset rakenteet ja dynamiikan. Tuottajien (transducer) luokan muodostamiseksi tarvitsee vain liittää logiikan syntaksiin epäloogiset kuvaajat niiden tuottaviin ja rakenteisiin ja prosesseihin. Tieteen primäärituottajat ovat tiedemiehet ja heidän tuottava syntaksi sisältää yleisiä tieteellisiä havaintoja ja teoretisointia eli havainnon ja tajunnan. Voimme esimerkiksi kehittää neljä luokkaa vastaten peruskolmea tila, aika ja objekti (STOS), Logiikan ja matematiikan sääntöluokka (LMS), Havainnon laatuluokka termein, joilla määritämme kokemuksen, merkityksen ja hyödyn (QPS) ja Hämärien tunteiden luokka (ETS). Yhdessä ne muodostavat Ihmisen Havainnollis-Tajunnallisen syntaksin (HCS). Kielen prosessaus ei saa jäädä vain tuottamiseen ja tunnistamiseen, on myös kommunikointi. Kielet ovat abstrakteja rakenteita, joiden läpi kommunikointi tapahtuu sisältäen kielen käyttäjien input- ja output-vaihdon. Kommunikoijat eivät vain hyväksy ja tuota kieltä, vaan käyttävät sitä edustamaan itse kunkin näkemyksiä maailmasta. §Teoriankin pitäisi olla kommunikatiivinen eli mahdollistaa monipuolisen mielipiteiden vaihdon. Tämän ovat kirkolliset opit unohtaneet kokonaan.§

Kielen prosessaus itsessään voidaan katsoa kommunikoinnin yhdeksi muodoksi. Esim universaali (Turing) kone on itsekommunikoiva järjestelmä (lukee, kirjoittaa ja siirtää. Klassinen fysiikka lepuuttaa kaiken avaruudessa soveltaen vektoreita ja tensoreita objektien ulkopuolisille kentille. Loogista muunnosta soveltaen kaikki saadaan tapahtumaan objektien sisällä. Silloin vektorit ja tensorit kuvaavat objektien sisäisiä ominaisuuksia ja tiloja. Kaikkeudesta tulee itse-simulaatio, joka käy sen oman sisällön sisällä. §Objektit on muodostettu avaruuden energioista ulkoa sisälle.§ Tätä näkemystä, joka on tavallisen geometrian komplementti, kutsutaan tuottavaksi algebraksi. Niiden kaksoissuhdetta kutsutaan myötälaajentuvaksi dualisuudeksi. Yhdessä muiden prinsiippien kanssa, mm hologian ja SCSPL'n - infotajunnallinen-päämäärähakuinen (telic) reduktiivisuus, se saa aikaan tuoreen näkemyksen todellisuuden ja fyysisen maailman luonteesta. §Muistutan tässä, että yleensä käytetyt termit sisältävät suurimmat energialataukset ja niiden totuudessa on laaja hajonta, mutta ytimessä on sen parhain totuus. Langan käyttää omia uusia termejä, joten niiden lataukset ovat pieniä ja yhteyksien löytäminen käytetympiin termeihin on välttämätöntä.§

Todellisuusprinsiipin (Reality Principle) mukaan kaikkeus on itseriittoinen ja infotajunnallisen ykseyden mukaan se taantuu nollarajoitteiden alueeksi (UBT), josta sen täytyy jalostua. Älyllisprinsiipin (Telic Principle) mukaan, joka edellyttää kaikkeuden varustautumaan keinoilla tehdä tuo jalostustyö, sen täytyy tehdä oman olemassaolonsa valinta, mikä on identtinen valitun eli kaikkeuden itsensä kanssa ja on siten refleksiivinen. Sen täytyy omaksua tietty yleinen alkumuoto, MU, joka sisältää kaiken tarpeellisen todellisuuden sisällön luomiseksi. Hologian johdosta tämä muoto on itsejakautuva. §Ykseydestä moneuteen, symmetriasta epäsymmetriaan, energian homogeenisuudesta tiivistymiin ja täydellisyydestä epätäydelliseen. Tässä on vaikeutena erottaa nykyinen kaikkeus, joka on syntynyt alkuräjähdyksestä, jolloin Absoluutilla on jo ollut täydellisyyden potentiaali. Onko sitä edeltänyt energiattomuudesta, todellisesta tyhjyydestä syntynyt ja täydelliseksi kehittynyt kaikkeus vai onko tuo potentiaali ollut aina olemassa, on mahdoton vastata. Mutta niin Langan kuin meidän tieteemmekin tuntuu lähtevän siitä oletuksesta, että tämä meidän maailmankaikkeus on ensimmäinen tyhjyydestä syntynyt. Tästä useimmat vaikeudet selittää kaikkeuden syntyä ja rakennetta juontavat juurensa. HUT olettaa, että tämä on vähintään toisen kertaluokan kaikkeus, joka on täydellisestä erotettu osanen ja sen on määrä luoda oma lisänsä monipuolisten olemassaolon tasojen tuottamilla 'erikoisenergioilla'.§ Langan perustelee asiaa näin: Voisi kuvitella, ettei itsevalintaa tarvita, kaikkeus vain yksinkertaisesti on olemassa. Mutta se ei ole pätevä tapaus, koska siihen sisältyy hienoinen vetoomus johonkin kaikkeuden ulkopuoliseen, edeltäneeseen informatiiviseen olemassaolon väliaineeseen eli syntaksiin. Mutta sen tulisi silloin sisältyä analyyttisesti todellisuuteen. Toiseksi olemassaolo ei ole vain olotila vaan prosessi, kaikkeuden on sisäisesti erotettava se mikä on siitä mikä ei ole, passiivisuus on poissuljettu vaihtoehto, muuten taas tarvitaan ulkoista alkuperää oleva aktiivinen prinsiippi. §Tieteelle on jotenkin 'noloa' turvautua ulkopuolisen tekijän olemassaoloon ja sitä pyritään välttämään viimeiseen asti. Toki, jos halutaan selvittää juuri sen ensimmäisen täydellistymiskierroksen tapahtumat, näin onkin syytä menetellä. Mutta edelleen arvoitukseksi jää, miksi sen alkutila olisi asettunut juuri siten, että kehitys lähti käyntiin ja alkoi tuottaa eri tasojen henkiolentoja, teloreja tai syntaktisia operaattoreita täysin hajallaan olevista perusobjekteista. Mitä nekin sitten olisivat voineet olla! Meidän on tyydyttävä tulkitsemaan nykyista kaikkeutta tai oikeammin aika-avaruutta ja hyväksyä siihen sisältyvä ulkopuolinen jatkuva ohjaus sekä jättää kaiken alun arvoitus Jumalan salaisuudeksi, joka ehkä paljastuu aikanaan. Langan on siinä varmasti oikeassa, että alkuperäisen kaikkeuden energioiden vaikutusten on oltava mukana nykyisessä kaikkeudessa, sillä symmetrinen energia jakautuu osiinsa sen mukaan, miten se on alunperin muodostunutkin. Se ei kuitenkaan toista itseään kuin tiettyyn tasoon asti ja energiat alkavat sekoittua uudella tavalla, kun tarpeeksi alhaalle laskettu vapaa tahto saa niihin vaikuttaa. Ilmeneekö tässä juuri vapaan tahdon tärkeys ja me ihmiset sen käyttäjinä eli energioiden uudelleen muokkaajina?§

Kielellisen supistuvuuden prinsiippi (Principle of Linguistic Reducibility tekee todellisuudesta kielen. Itsekonfiguroivan ja -prosessoivan kielen, SCSPL, yleinen tila-aika rakenne kopioidaan hologisesti kaikkialle siihen itsetuottavana syntaksina. Todellisuuden luovuus fyysinen avaruus mukaanlukien, redukoituu SCSPL'n luovaksi kieliopiksi ja MU-muoto on sen alkuperusta. Infokognitiivisen Ykseyden Prinsiippi ja MU'n hologia saa SCSPL'n muodostumaan MU-konfiguroiusta infotajunnasta ja kielioppi kuvaa tämän kaikkeuden osasen luontia ja muuntumista. SCSPL on enemmän kuin refleksiivinen ohjelmointikieli, joka kykenee itsesuorittamiseen; se on esitiedonkäsittelykokonaisuus, joka kykenee älylliseen itsehakuun (telic recursion), luoden siten oman informatiivisen ja syntaktisen rakenteen ja dynamiikan. Havaittavan todellisuuden suhteen selitys on reduktiivinen/induktiivinen prosessi, joka takautuvasti purkaa rajoitteita paljastaakseen korkeimman prioriteetin ja yleisyyden omaavat. Tämä merkitsee muutosta informaatiosta ja syntaksista konvergoivaan ja reduktiiviseen luomukseen, telesikseen. Kuten fyysisesti ilmaistu informatiivisen kielen rakenne esim tulostettuna, vaatii fyysisten partikkelien sijoittamista tietyille paikoille toistensa suhteen. Tämä on yleinen vaatimus ulottuen fyysisestä ja konkreettisesta matemaattiseen ja abstraktiin. Kielen täytyy siten sisältää prosessorinsa lausekkeissaan tai se täytyy ilmaista vielä alkeellisemman kielen termein, jolla täyttää tämän vaatimuksen. SCSPL muodostuu kaikkialla informaation ja hyväksyvän-tuottavan syntaksin leikkauksesta, josta syntyy infotajunta, itsetuottava informaatio syntaktisten operaattoreiden muodossa, jotka ristiin absorpoiden kommunikoivat vaihtamalla toistensa informatiiviset tilat kognitiivissyntaktisena sisältönä. Missä telesis merkitsee tätä informaation ja syntaksin yhteistä komponenttia, SCSPL kielioppi jalostaa infotajuntaa sitoen tai rajoittaen telesistä infotajuntana. Tämä kielioppi on rekursiivinen (itsekutsuva) ja vielä päämäärähakuisesti (telic-recursive). Infokognitiivinen potentiaali, kaikki mahdolliset syntaksin ja tilan suhteet, realisoituu sitomalla telesistä infokognitiivisesti (§globaalisti syntaktiset operaattorit§), mikä paikallisesti tapahtuu vapaasti ja riippumattomasti keskenään erivaiheessa olevien älyllisten (telic) operaattoreiden taholta. SCSPL'n kehitys työskentelee minimoidakseen syntaksin ja tilan kokonaispoikkeamaa täydellisestä vastavuoroisuudesta. Tämä primääri, globaali (syntaktinen) muuttumaton, Telic Principle, saa valintafunktion muodon, jonka kvantitatiivinen parametri, yleinen hyöty, on suhteessa poikkeamaan. Esim matematiikan lait ovat kaikkialla fysiikan kielen vaadittu syntaktinen komponentti. §Tämä on selvästi Absoluutin palauttava voima takaisin täydelliseksi. Siihen sisältyy myös Jumalan kutsuva Rakkauden voima. Tiivistymät ovat alinna, vaikutukset välissä ja Rakkauden voima ylinnä; fyysinen, henkinen ja täydellinen maailma.§

Syntaksi ja tila, löyhästi analogiset muodon ja sisällön kanssa (tai valmistuksen ja tuotteiden), ovat keskinäisesti jalostettu telesiksestä infokognitiivisillä operaattoreilla päämäärähakuisen itsekutsumisen (telic recursion) kautta. Valmistussäännöt sisältävät Telisen Prinsiipin, syntaksin jakautuneet elementit, jotka ovat muodostuneet telisen rekursion primäärivaiheessa ja monimuotoiset telonit (henkikoosteet), joita ovat muodostaneet agenttitason telorit (henget). Vastaavat valmistusmoodit ovat globaali telinen rekursio, jakautuneen syntaksin suorittama informaation rekursio ja paikallinen telinen rekursio. 'Sanat' ovat rinnakkaisprosessorien, jotka osaavat lukea ja kirjoittaa toistensa tiloja, avaruudellisia suhteita. Niiden tilat ovat karkeasti analogisia tavallisen kielen symboleihin. Kieliopin prosessorit toimivat siten sekä havaittavien ja arvojen tuottajina että paikanpitäjinä, samalla kun niiden ulkoiset tilat vastaavat tuotteita ja tilamuutokset toteuttavat kieliopin valmistuksia. Siten SCSPL on dynaaminen itsemallintava kieli tai interaktiivinen itsesimulaatio. Kaikki SCSPL'ssä on jossain määrin kaiken muun telis- rekursiivinen tuote. §Kaikki vaikuttaa kaikkeen.§ Kuitenkin missä primääri selitysmedia (explanandum) on fyysinen (tieteellisesti havaittava) todellisuus, voimme tarkastella SCSPL'n alakieltä, fysiikan lakeja ja sen tuotteita esimerkinomaisesti. Tässä tekijöiden määrittelyä, joka auttaa paremmin ymmärtämään käsitteiden sisältöä:

1. Kielioppi sisältää aktiivisia refleksiivisiä objekteja, prosessoreita (tuottajia- supistajia). Kaikki ne pystyvät vastuulliseen informaation (deterministiseen) itsekutsumiseen. Siihen kuuluu myös joukko syntaktisia operaattoreita, koherentteja pystyen vastuulliseen päämäärähakuiseen itsekutsumiseen. Itse kielioppi, globaali prosessori, kuuluu samaan joukkoon. Samoin joukko supistuvia ja supistumattomia vakaita kappaleita, jotka vastaavat päämäärähakuisesta itsekutsumisesta suhteessa vapauteensa ja yhtenäisyyteensa. Ja joukko älyllisiä (telic) agentteja, aktiivisia päämäärähakuisesti itseään kutsuvia operaattoreita eli teloreita (§henkiä§), jotka pystyvät paikallisella tasolla ilmaisemaan teleologiaa. Niitä tarvitaan sisäisinä yleisen itsevalintaparametrin vastuullisina 'sensori-kontrolloijina.

Telonit eli globaalin ja agenttitason syntaktisten operaattoreiden itsekutsuilla tuottamat 'esituotteet'. On avaruudellisia, ajallisia ja molempia sisältäviä tilojen ja prosessien suhteita. Tilamuutosten aktualisoiminen edellyttää telistä avustusta.

Kieliopin tuotteet sisältävät tila-ajallisesti jakautuneet, markoviset ja konservatiiviset kuvaajat - fysiikan lait, jotka muodostuvat päämäärähakuisen itsekutsumisen primäärivaiheessa. Samankaltaiset elementit syntyvät sekundäärivaiheessa erityisten telonien yhteydessä.

Alkutila, MU-muoto, on identtinen sen päämäärähakuisen itsekutsumistapahtuman kanssa, joka sen luo. Se on 'siemen', joka määrittää avaruusajan sisäisen tila- ja aikaominaisuudet. MU voidaan nähdä sisäisenä häiriönä tai epäsymmetriana UBT'ssä (§alkuräjähdys§). MU-muoto on jakautunut yli koko SCSPL'n.

Tämä kielioppi ei tarvitse ulkoisia prosessoreita, sen prosessorit ja tuotteet ovat identtisiä. Itse asiassa sen prosessorit, tuotteet (tilat) ja tuottamistapahtumat muodostavat kolmiyhteyden. Ihmishenkien (human telor) ollessa kyseessä itsevalintaparametrin optimointi edellyttää HCS'n QPS- ja ETS-komponentit. Niitä voidaan pitää kieliopin luojina. Alkeelliset fyysiset objektit ovat telonien vapaita ja kilpailun kautta hankkimia ja asettuvat siten ontologisesti toisarvoiseen asemaan.

Kielioppi on myötälaajentuva (conspansive). Ei-globaalit prosessorit vaihtelevat mahdollisten tuotteiden luonnin ja valinnan aktualisoimisen välillä ja siten sisäisen ja uudelleen kvantifioivan myötälaajentumisen vaiheen välillä. Tuotteita muodostuu hologisten häiriöiden kautta. Laajennetun tila-aika superposition yhteydessä myötälaajentuminen saa aikaan keinot paikalliselle itsekutsumiselle. Myötälaajentuminen on globaaliprosessi ja sen muuttumaton maksimaalinen tuotantotahti on tyhjiössä valonnopeus. Myötälaajentumisen koherentti sisäisen laajentumisen ja epäkoherentin uudelleen kvantifioimisen vaiheet voidaan nähdä subjektiivisena ja objektiivisena todellisuutena, simulaationa ja tuloksena, 'aaltona ja hiukkasena', myötälaajentuvan duaalisuuden funktioina. §Siis ensimmäistä voisi kutsua HUT'in mukaan henkiseksi, toista fyysiseksi todellisuudeksi.§ Missä tila merkitsee operaattorien välisiä ulkoisia suhteita ja aika sisäisiä itsesuhteita, voidaan katsoa subjektiivisen vastaavan likimäärin aikaa ja objektiivisen tilaa. Vastaavuuden likiarvo johtuu ajan ja tilan keskinäisestä riippuvuudesta. Missä tila ja aika vastaavat informaatiota ja yleisen tietoisuuden sekä päämäärähakuisen itsekutsun kombinaatiota, voidaan päätellä tila-ajan myötälaajentumisen kehitys on henkistajunnallisen (teleo-cognitive) ja informaatiovaiheiden vaihtelua, jota jalostaa päämäärähakuinen itsekutsu sisältäen laajennettuja trans- markoviinisesti telonisia suhteita. Fyysinen osa voi pitää sisällään myös sellaisia dynaamisia muuttujia, joita ei voi suoraan havaita. Esim säieteorian ym kannattajat usein otaksuvat, että aika-avaruus kelluu jonkinlaisessa ulkoisessa avaruudessa, joka vaikuttaa myös sen sisäiseen tilaan. Silloin se on jo mukana SCSPL'n syntaktisten operaattoreiden ominaisuuksissa. Tämä on Todellisuusprinsiipin suora seuraus.

Agenttitason syntaktisten operaattoreiden toiminnan, joka on olennainen osallistuvan kaikkeuden itsekonfiguroitumiselle, päämäärähakuinen itsekutsuvuus linkittää kvanttitason syntaktisten operaattoreiden yleisiin tajunnallis-havaitsemis vuorovaikutuksiin, minimitapahtumiin, jotka muodostavat tila-ajan rakenteen. §Selvästi kyse on iv-hiukkasista.§ Nämä ristiinjalostavat UBT'stä, nollainformaatiodomainista, jolla on ontologinen potentiaali, uutta tilaa ja syntaksia korkeamman tason lain ohjauksessa; sitä kutsutaan henkiseksi prinsiipiksi (Telic Principle). Kyseessä on monimuotoinen 'laki ilman lakia', jonka avulla järjestystä luodaan epäjärjestyksestä yleisen hyödyn periaatteella. §Tästä näen nyt selvästi kaikkeuden laajenevan siten hallitusti, että alkuperäinen kvantifioitunut Absoluutti työntää täydellisen energian potentiaalia tasaisesti kvalifioimattomaan ympäristöön näin sopivasti purkaen sen tuottamaa liike-energiaa, mikä mahdollistaa uuden venyneen avaruudenosan kehityksen jatkumisen. Näin tämä voisikin olla jatkuva prosessi ilman uusia alkuräjähdyksiä ja rinnakkaiskaikkeuksia. Voisihan niitäkin silti olla!§ Aika on SCSPL-kieliopin funktio. Aika-avaruus on supertautologisesti suljettu, missä sisäiset erillisyydet saadaan globaalin yhtenäisyyden kustannuksella ja informatiivisyys menetetyn koherenssin hinnalla. §Energiaerot ja epäsymmetria kuuluvat oleellisina osina epätäydelliseen aika-avaruuteen, mutta taustalla on täydellisen energian potentiaali, jännite, joka ohjaa kehitystä itsensä kaltaiseksi.§

CTMU voidaan nähdä uuden matemaattisen objektin, SCSPL, matemaattisen rakenteen teoriana. Kohtuudella voidaan sanoa, että on tieteen tekopyhyyttä, ettei se ole pystynyt sopimaan todellisuuden globaalista mallista. Tieteen koko tarkoitus on selittää ja älykäs suunnittelu (intelligent design, ID) sopii siihen ja on täysin yhdenmukainen tieteen kanssa. Mutta koska tieteellä ei ole perusteoriaa todellisuudelle, se puuttuu myös ID'stä. Tällaisen teorian on kuitenkin oltava olemassa, muuten itse havaitsemiselta puuttuu vakaa perusta. Havaitseminen sentään voidaan kuvata objektiivisen todellisuuden mallintamisena tajunnassa ja tajunnan mallintaminen objektiivisessa todellisuudessa. Itsestään selvä havaitsemistodellisuuden vakaus, joka on tieteen tekemisen ehdoton perusta, takaa vankkumattoman todisteen, että todellisen kaikkeuden perusmalli on olemassa. Supertautologiseksi kehitetystä CTMU'sta seuraa, että informaatio yhtyy informaation muutannon (transduction) kanssa ja todellisuus on tautologisesti itsetulkitseva prosessi kehittyen SCPSL' kieliopin kautta. §HUT'inkin voima on sen seurausten itsestäänselvyydessä ja sopivuudessa havaintomaailmaan ja myös kuvattuun henkimaailmaan. Kuinka paljon tämä virtuaalitodellisuus sitten voi 'joustaa' luonnonlakien soveltamisessa? Onko se samaa kuin SCSPL'n kieliopin evoluutio?§ CTMU'lla on meta- darwinistinen viesti: kaikkeus kehittyy hologisella itse-replikoinnilla ja itsevalinnalla, mikä on samalla luonnollinen valinta. Se on myös ID'n mukaista, sillä kaikkeus on älykäs, koska vain siten se voi suorittaa päätehtävänsä, itsevalinnan. §'Hologrammit' lisääntyvät ja omaavat vapaan tahdon omissa paikallisissa asioissaan. Kaikkeuden älykkyys on HUT'issa selvyys, koska sen Kokonaishenki on saanut viisauden Isältään.§ Älykkyys ei olisi voinut ilmaantua ihmisiin ja eläimiin ellei se olisi jo latentti väliaineen ominaisuus. §Absoluutin ohjautuvuus kohti täydellisyyttä luo älyä kaikille tasoille, samoin Isän Rakkaus säteilee sitä kunkin tason vastaanottokyvyn mukaisesti.§ Objekti kuitenkin peittää väliaineen ja vain toimii taustalla olevien syntaktisten ominaisuuksien ilmaisuna. Tämä on johtanut ideologiseen ristiriitaan, jotkut suosivat luonnollinen sanaa, toiset älykäs ja suhtautuvat suorastaan vihamielisesti toiseen sanaan. Tämä on rajoittanut terminologiaa.

Radikaalit darwinistit vaativat satunnaisuutta suunnitelmallisuuden sijaan uusien mutaatioiden synnyn selittämiseksi. Mutta sattuma on tieteellisessä mielessä samaa kuin epädeterminen tai epäkausaalinen ja sehän tarkoittaa taikuutta. He ilmeisesti tarkoittavat epäkausaalisen sijaan pelkästään kausaalisuuden huomiotta jättämistä. Tämä johtaa kolmeen mahdolliseen regression muotoon: 1. loputon ja avoin, 2. se päättyy Ensimmäiseen Liikuttajaan, jolla ei ole kausaalista selitystä tai 3. se muodostaa jonkinlaisen suljetun luupin kytkeytyen Ensimmäiseen Liikuttajaan ja siihen, jota liikutetaan. Ensimmäinen Liikuttaja lienee suljettu pois oletuksena ja ääretön avoin regressio ei muodosta tarvittavia vakaita rajapintoja informaatiolle. Koska luonnonlait määräävät objektien tilat, ne vaativat jonkin muun selityksen kuin havaitut tilat. Tämä sulkee pois kolmannenkin vaihtoehdon ja päädytään jälleen taikuuteen.Todellisuuden itsevalinta kytkeytyy vääjäämättä itsesuunnitteluun ja se ilmenee luonnossa kaksivaiheisena prosessina. Biologinen evoluutio on yksinkertaisesti itse todellisuuden kehittymisen reflektio. Tämä prosessi, johon vaikuttavat monet häiriötekijät, pyrkii kuitenkin maksimoimaan kaikkeuden ja sen asukkaiden hyödyn. Todellisuus on myös itse itsensä suunnittelija, siis älykäs suunnittelija on olemassa. Tämä voi olla teologinen peruste ja ainakin se sulkee pois antiteologiset tulkinnat. CTMU perustuu siis itsedetermisuuteen ja on siten omansalainen teoria, jolla on hyvinkin paikkansa todellisuuden kuvaajana. Se luo malli-teoreettisen symmetrian nivomalla katkeamattomasti yhteen teorian ja kaikkeuden, missä biologinen maailma voidaan itsessään mallintaa fyysisellä kerrostumalla.

Kysymys-vastaus-osastolla Langan (LC) toteaa teoriansa olevan yhteys tieteellisen ja teologisen välillä, silta tieteestä humanismiin. Meidän henkemme (mind) on pienen pieni osanen Jumalan Hengestä. Meidän nk sielumme tai henkemme (soul or spirit) on siten yhteydessä suurimpaan olemassaolevaan tiedon ja voiman lähteeseen, joka on kuin osien yhteys kokonaisuuteen. §SCSPL on siten Jumalan oma kieli ja siten koko maailmankaikkeuden pääkieli.§ LC katsoo Kaikkeuden eli Todellisuuden perustaksi kielellisen rakenteen, jonka itseriittoinen ja itse itsensä konfiguroiva syntaksi muodostaa sen väliaineen. Hän puhuu myös ulkopuolisesta alueesta, joka on kehittymätön ja kaikkea vailla, kuten avaruus ennen Todellisuuden syntyä. Hänen mukaansa on turha kysyä, mitä oli olemassa ennen alkuräjähdystä. Siten jää avoimeksi, mikä sai sen alkuun. Hän jakaa Todellisuuden havaittavaan ja teleologiseen osaan, mutta näiden välinen yhteys jää hämäräksi. Hänen teoriastaan jää kaipaamaan selviä tuloksia nykytieteen suurille ongelmille: Pimeä energia, pimeä aine, gravitaatiovoima, antimateria, mustat aukot jne. Hänen teoriansa sopii paremmin kaikkeuden siihen vaiheeseen ennen alkuräjähdystä, jolloin kaikki alkoi järjestyä kuin tyhjästä itsestään. §Silloin energia olisi ollut jakaantunut ilman minkäänlaisen säännön vaikutusta. Vähitellen samantyyppiset energiat olisivat muodostaneet symmetrisiä pareja ja koosteita, jotka tarpeeksi mutkistuttuaan olisivat saavuttaneet tietoisuuden kokonaisuudesta. Aina vain suurempi ja symmetrisemmin energiaa sisältävä kokonaisuus olisi syntynyt, lopulta täydellinen Jumala. Hän käynnisti laajentumisen hajoittamalla symmetrian ja vapauttamalla sen potentiaalin uudella tavalla luoden ohjaavat henget nyt ylhäältä alaspäin, suuresta kokonaisuudesta pienempään. Ilman laukaisevaa tekijää tuntuu mahdottomalta, että tyhjästä olisi voinut alkaa jakautuminen energiapareihin, vastakkaisuuksiin.§

Langan katsoo avaruuden ja ajan yhdistyvän suhteellisuusteorian mukaisesti abstraktissa moninaisuudessa, jota kutsutaan termillä tila-aika (spacetime), jonka pisteet ovat fyysisiä tapahtumia, jotka voidaan johtaa materiaaliobjektien keskinäisten käytöstuotosten termein. Prosessi on perusteeltaan samanlainen kuin ajattelu. Kvanttimekaniikka luonnehtii ainetta termeillä abstrakteista immateriaalisista aaltofunktioista, jotka fyysisesti aktivoituvat yhtä immateriaalisen luonteisista vuorovaikutuksista. §Sopii kuvaukseksi iv-hiukkasista.§ Näin Langan selittää kvanttitason epäjatkuvuuden mentaalisena. Gravitonien hän sanoo olevan osittain saman järkeilyn alaisia, mutta silti toinen juttu. Tätä hän ei ole tarkentanut, enkä ole saanut häneen keskusteluyhteyttä. Sielun Langan sanoo olevan ihmisen minitietoisuuden ja globaalin laajan tietoisuuden välissä. Jälkimmäinen on siten laaja tietoisuus, johon ihmisten minisielut (§henkitietoisuus§) kuuluvat kerrostuneena. Todellisuus on omavarainen ja itseensä viittaava kieli, kuten tietoisuutemme yleistäen. Tietoisuusagentit ovat alakieliä, joilla on oma syntaksi. Meidän vajavainen syntaksimme on osa kokonaista globaalia syntaksia. Meidän syntaksi on siten läpinäkyvä globaalille, mutta meidän kyky päästä globaalitasolle on vajavainen syntaktisista rajoituksista johtuen. Kun Jumala näkee yhden kokonaisluomistapahtuman rinnakkaisesti täydellisesti superpositiossa, me olemme tila- ajassa tietyssä pisteessä ja näemme todellisuuden vain paikallisesti luotuina peräkkäisinä hetkinä. Kun ihminen kuolee, hänen koko historiansa jää kerrostuneena jumalaiseen ajattomaan tietoisuuteen. Langan myös toteaa, että ihminen voidaan hajauttaa uudelleen tila-ajassa niin, että joku ihminen voi samanaikaisesti muistaa usean menneen elämän, joita yhdistää tietty samanlainen tila-aika paikannus. Ihmisen alakieli voi ohjautua toiseen domainiin (§ulottuvuuteen) perustuen hänen sielunsa kykyyn olla vuorovaikutuksessa globaalin tietoisuuden kanssa. Tämä voi olla perusta uskomuksille taivaasta ym henkisistä valtakunnista.

Kun rakenteelliset rajoitukset eliminoidaan, aika ja tila katoavat, joten ei ole mieltä kysyä, mitä oli ennenkuin kaikkeus syntyi tai loi itse itsensä. Oli vain rajaton potentiaali ilman mitään rajoja Todellinen kaikkeus kohoaa esiin ajattomasti taustalla sijaitsevasta loogisesti kvantifioimattomasta potentiaalista. Sille kaikki on mahdollista, mutta vain itseään eheyttävät ja potentiaalisesti itsensä sisäisillä evoluutioprosesseilla konfiguroivat mahdollisuudet jäävät olemaan, muut sammuvat alkuunsa. Näillä itseriittoisilla mahdollisuuksilla on yhteinen rakenne SCSPL ja teleology vastaa kysymykseen 'miksi' ja johtuu Jumalan Tahdosta. Meidän itse-tietoisuutemme on osa todellisuutta ja samalla tavalla vain itseriittoiset yhteistä etua ajavat yksilöt voivat säilyttää teleologisen olemassaolonsa. Koska meillä on vapaa tahto, voimme valita teleologisesti yhtenäisen käyttäytymisen (§harmonisen ja hyvän§) tai sitten ei. Koska olemme oma mikrokosmoksemme olemme myös oma tuomarimme, mutta emme tietenkään voi antaa anteeksi omia syntejämme ilman ympäristön hyväksyntää. Tekemällä 'oikein' pahassa tilanteessa tarkoittaa, että teemme parhaamme ja emme tarpeettomasti siirrä omia kärsimyksiämme ja epäonneamme toisten niskoille. Siten voimme saada armon Jumalan silmissä ja säilyttää potentiaalimme kuolemattomuuteen. §Kaikki tämä sopii HUT'in kuvaukseen, mutta tästä tulee sellainen tunne, että on oltava heti täydellinen ilman henkistä kehitystä tai eliminoituu pois. Henkien hierarkia, riippuvuus toisistaan ja eri tasoista, sielunvaellus ja mahdollinen armo useamman yrityksen muodossa, tuntuu puuttuvan. Kirkollinen vain armosta pelastuminen on tässä mahdoton haave. Tätä on lievennettävä siten, että kovia kokeneelle ihmiskunnalle on annettu armosta useampia mahdollisuuksia. Mutta ei loputtomasti ja vain kaikki tietyssä ajassa täydellistyvät olennot säilyvät ikuisesti. Kuinka suuri osa ihmiskunnasta pitää täydellistyä ja tulevatko loput seuraavassa 'aallossa'? Me emme tiedä kauanko aika-avaruus tai Maapallomme kestää ajan hammasta. Varmaa on, että jos emme pysty muuntumaan olosuhteiden muutosten mukana, tuhoudumme. Tietoisuutemme katoaa ja vain tekojemme muistot jäävät niiden läheisten mieliin, joiden elämä jatkuu. HUT'issa iv-hiukkaset säilövät kaikki tapahtumat, ajatukset ja tunteet, mutta tarvitaan täydellinen osanen ylläpitämään ja kehittämään niitä edelleen. Siinäkin tapauksessa, että yksilön oma tietoisuus, mikrokosmos, sammuu kokonaan, globaaliin tietoisuuteen jää kuitenkin aina jotakin. Miksi kaikkeus on kehittänyt näin alkeellisen elämänmuodon, jos sen tavoitteena on vain säilyttää elinkelpoisin olemassaolon muoto. Jotain ulkoista älyllistä ohjausta tähän on pakko liittyä.§

Jako fyysiseen ja mentaaliseen on selvä. Niin myös säieteorian suprafyysinen, jota ei voida tieteellisin menetelmin havainnoida. §Pääsemme sinne matemaattisin menetelmin, kuten HUT'in värähdysten suhteen, mutta emme pysty tuloksia todistamaan muuta kuin karkealla tasolla.§ Energia on siis syntynyt kaikkeuteen sen sitä tarvitessa. Se konfiguroi itsensä siten, että se loi ainetta, jonka toinen materia saattoi tunnistaa. §Tämä puhuu virtuaalitodellisuuden puolesta.§ Kognitiivisen syntaksimme looginen komponentti pakottaa meidät määrittelemään ja liittämään yhteen kaikki konseptit sellaisin termein, miten ymmärrämme todellisuuden, näin myös valon, loogisesti yhtenäisellä tavalla. §Teleologia määrittää (Jumalan Rakkaus) sen säteilyn, jonka alle meidän tulisi oma vapaa tahtomme asettaa, jotta 'kauan eläisimme'. Tässä on yhteys holografiaan.§ Koska ihmismieli voi järkeillä sekä induktiivisesti (erityisestä yleiseen) ja deduktiivisesti (yleisestä erityiseen), se laajentaa sekä fyysistä että mentaalista tasoa. Jos henki (mind) on kuvitteellinen, silloin on kaikki filosofiakin, ja jos vaiutukset ovat kuvitteellisia, silloin ovat loogisten päätelmien syy-seurausmuodotkin Langan jättää kvanttimekaanisen mahdollisuuden sattumalle avoimeksi - piilovaikutuksia saattaa aktivoitua. Kognitiivis-havaitsemis syntaksi muodostuu 1. perus-, osittain tai kokonaan järjestyneistä attribuuttijoukoista (telonit), 2. telonien ulkoisten suhteiden havaitsemissäännöistä, 3. kognitiivisten (sisäisten, ei-havaittavien) tilamuutosten kognitiivisista säännöistä ja 4. riippuvuus- ja taivutuslaeista. CTMU on osittain yhtenevä David Bohm'in käsitteen 'seurausjärjestys' (implicate order) kanssa, jonka mukaan analogisesti hologrammin kanssa samankaltaiset lajit ovat seurausta 'kaiken kietoutumisesta kaikkeen'. Seurausjärjestys on poissulkemisjärjestystä täydentävä tuloksen avautuessa prosessilla, jota kutsutaan 'hololiikkeeksi' (holomovement). Se muistuttaa tilan myötälaajentuvaa avautumista SCSPL'n syntaksista, joka on sen oma versio loogisesta hyperliitettävyydestä ja hologian samanlaisuudesta holografian kanssa.


Edellä olevasta voidaan ensinnäkin todeta, kuinka älyä runsaasti omaava ihminen luo oman käsitteistönsä, joka on mahdollisimman riippumaton universaaleista ajatusenergiakoosteista. Hän ei omaa eikä halua tunnistaa olemassaolevia suhteellisia totuuksia, ei suostu opettelemaan vuorovaikutusta niiden kanssa, vaan mieluummin luo omat koosteensa, joiden kanssa on helpompi kommunikoida. Toisten on vaikea päästä niiden yhteyteen muuten kuin hakemalla vastaavuuksia yleisempiin ajatuksiin. Veikkaan, että tällaiset ihmiset ovat vaikeasti hypnotisoitavissa, koska noiden itsenäisten ajatusheijasteiden väliin on vaikea toisten tahdonvoimaa asettaa. Niille on myös ominaista hyvin pieniin pirstaleihin hajoitettu totuus eli laajentaa vaakasuunnassa Totuuspyramidin jalustaa, kuten tieteemmekin pyrkii. Tällöin metsää on vaikea nähdä puilta, kokonaisuus ja käytännönläheisyys hukkuvat lukuisiin pieniin yksityiskohtiin. Viisaus taas pyrkii etsimään eri ilmiöiden yhteisiä tekijöitä ja yhdistämään asioita laajemmiksi kokonaisuuksiksi. Sitä eivät kiinnosta puut, vaan metsä, jonka puut yhdessä saavat aikaan. Tällä tavoin viisas kommunikoi aina vaan suurempien ja merkittävämpien henkienergiakoosteiden kanssa ja ne johtavat hänet Totuuteen, joka on suurin kaikista energiakoosteista. Suurten energiakoosteiden ja viisaan väliin on hypnoosilla vaikea päästä, se edellyttää hypnotisoijalta valtaisaa tahdonvoimaa.

Aivomme pystyvät lähinnä vain astraalitason energioiden käsittelyyn, mutta korkeammat olennot voivat ilmeisesti muuntaa taajuuden oktaavitasoa siten, että samat 'sävelkuviot' toistetaan monta oktaavia alemmalla tasolla. Se on karkeampaa energiaa, mutta korkeamman taajuuden tarkka kopio vain hitaammassa muodossa. Tunteet, ajatukset ja tapahtumat ovat eritason värähtelyjä, jotka summautuvat karkeammiksi muodoikseen. Matemaatikko tietää hyvin, että mitä enemmän aaltoliike sisältää teräviä särmiä, sitä enemmän tarvitaan korkeampia taajuuksia niitä muodostamaan. Aivomme tai oikeammin niiden henkikehoon syntyvä jäljennös, oppivat viisauden myötä erottamaan näitä särmiä ja niiden sisältämää korkeampaa informaatiota.


Otan tähän tieteelliseen osaan erittäin mielenkiintoiseksi osoittautuneen pikku kirjasen, jota on aikanaan kohta 40 v sitten pidetty vain huu-haana. Kirjan nimi "Jupiterin kuun humanoidi, Elämää maailmankaikkeudessa, suomalainen kontakti 1970-72". Kirjoittaja ei ole edes antanut nimeään julkisuuteen, vaan käyttää vain nimimerkkiä Välittäjä (1973). Hän sanoo saaneensa kontaktit automaattisen kirjoituksen kautta alkaen marraskuussa 1970. Seurasi vuoden tauko ja sitten tammikuussa 1972 välittäjän oltua yhteydessä sen ajan 'ufoasiantuntijoihin' ja toisiin kontaktihenkilöihin, laadittiin kysymyksiä, joihin saatiin vielä vastauksia. Näitä välittäjä ei pidä enää kovin aitoina, koska niihin sekoittui hänen omat tietonsa ja ennakkokäsityksensä. Henkilö oli ensimmäisen kontaktin aikaan vasta 14-vuotias. Hän ei saanut missään vaiheessa mitään muuta todistetta lähteensä luonteesta, kuin noiden kirjoitusten sisältö. Hän ei ole ennen eikä sen jälkeen nähnyt ufoja tai humanoideja. Hän itsekin epäilee, onko kaikki peräisin hänen alitajunnastaan jo syntymän aikaan (§edellisen elämän aikana saatua tietoa§). "Ehkä vakuuttauduin väärin ja väritin kirjoitukset ufojen suuntaan. Lupauksista huolimatta en tavannut heitä ja yhteydenpito loppui äkisti, joten asiaan tuli jokin esto". Lainaukset ovat 'humanoidin' opetuksia koko ihmiskuntaa varten:

"Silloin kun ihminen saavuttaa täydellisyyden, hän tuhoutuu, sillä se on ainoa mitä ihminen ei ole saavuttanut (§siis ihminen menettää yksilöllisyyden, kuten pisara häviää mereen tai näin ainakin luullaan§). Oleminen on kuin tyhjyys, jota tapahtumat värittävät. Olevaisen tehtävänä on olla, oppia, tietää, taitaa, nähdä avonaisin silmin mitä tapahtuu tulevaisuudessa, sillä ei ole menneisyyttä ilman tulevaisuutta. Mitä tapahtui menneisyydessä, tapahtuu jälleen, sillä vaikka tieto kehittyy, se ei estä uusia maailmoja tekemästä erehdyksiä. Menneisyyskin on meille uutta ja tulevaisuus voi olla toiselle historiaa, sillä se mikä tapahtui, tapahtuu tulevaisuudessa. Ihmiset tulevat saamaan tietoa vähitellen, sillä suuri määrä voisi murtaa heidät. Tieto ei ole salattua, vaan tarkoitettu kaikille. Mitä tiedät älä hukkaa, sillä toistamiseen et tietoja saa. Ole peloton ja vakaa ja yritä kehittää itseäsi. Se joka tietää, on erilainen kuin muut, mutta se ei ole paha. Ovatko tiedot pahasta vai hyvästä, pysy tässä vakaana, sillä sitä mikä tapahtuu ei voi estää. Auttaja on lähellä, vaikka monet eivät sitä tiedä. Ei ole liian pahaa, sillä estämme sen. Eikö ihminen ymmärrä mitä tulee tapahtumaan, eikö näe, eikö kuule, onko hän tiedoton, sillä kaikki menee huonoon suuntaan. Kauhun päivä tulee koittamaan vain ihmisen ymmärtämättömyyden (vaikka tiede on melko kehittynyt) takia. Senjälkeen ihmisen silmät aukenevat, mutta monia ei enää ole."

"Me emme ole pelottavia, vain ennennäkemättömiä. Älä ole harkitsematon kertoessasi meistä, sillä silloin voit saada pahaa aikaan. Raamatun periaate on oikea: On oltava hyvä ja huolehtivainen, ei saa vihata, eikä aiheuttaa toiselle tahallista tuskaa eikä muutakaan kärsimystä. Joogaa kannattaa harrastaa, mutta ei ottaa liian vakavasti. Kysymykseen olemmeko humanoideja, jotka lentävät ufoilla, emme sano mitään varmaa, tosin aluksiamme on nähty. Laitteillamme voimme estää tuon lopullisen tuhon. Tunnemme kyvyn vastustaa painovoimaa ja tiedämme, miten estää ajan dilataatio (venyminen) tai lisätä sitä. Tiedämme miten ihmisen kaikki taudit voidaan estää. Tiedämme miten saamme kulkuneuvomme suorittamaan tavattoman nopeita matkoja. Tiedämme että sielu tai henki säilyy ikuisesti. Tiedämme miten kaikkien ihmisten tahtoa, tunteita ja mielentiloja voi säädellä. Tiedämme mitä menneisyydessä tapahtui ja osittain, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Tiedämme miten oppia puhumaan ihmisen kieltä parissa minuutissa ja miten ihmiseen voi siirtää suuren joukon tietoja yhtä aikaa. Tiedämme miten maailmankaikkeus sai alkunsa ja millainen on Hän, joka on yläpuolellamme. Tekin tulette joskus tietämään nämä, tosin ette tässä elämässänne. Olemme vahingossa saaneet paljon pahaa aikaan, sillä jotkut ihmiset eivät ole kestäneet sitä tietolastia, jonka olemme heille antaneet. Nyt olemme varovaisempia, sillä tunnemme paremmin ihmisen."

"Maailman absoluuttisen ajanlaskun mukaan nykyinen vuosi, 1970, on 2734, kun sen yksi vuosi on 528 maan vuotta. Absoluuttinen vuosi lasketaan eräiden matemaattisten vakioiden mukaan, jotka kaikkialla ovat samoja. Uusi vuosi alkaa 28.3.1979. Jokaisena vuotena uusia sivilisaatioita on 223. Ihminen tuotettiin keinotekoisesti n 1 443 552 maan v sitten. Edellinen vaihtuminen tapahtui v 1451 (§sopii melko hyvin SR'n ajanjakson vaihtumiseen, n 1430§). Kaikki kyllin kehittyneet olennot tuntevat absoluuttisen vuoden, mutta ajanlasku aloitetaan jokaisessa maailmassa silloin, kun se luodaan, ja noudattavat samoja lakeja, joista eräs määrää, että voimme auttaa teitä vasta silloin, kun tämä abs v on kulunut loppuun. Luultavasti juuri v 1979 tapahtuu suuri mullistus koko maailmassa ja syttyvät maan viimeiset sodat. Ennen v 2000 ihminen oppii ajatusten siirtoa ja tietämään mitä tapahtui menneisyydessä, sillä samahan tapahtuu tulevaisuudessa. Ihminen oppii paremmin hillitsemään tunteitaan ja haluaan väkivaltaan. Hän ei ole enää niin riippuvainen aineesta, sillä hänen henkensä kehittyy. Hän tulee tuntemaan ns 6. aistin eli selvänäköisyyden. Ihminen myös tietää, miten tehdään matkoja sillä nopeudella, joka on kaiken raja. Hän tietää myös, miten syntyvät ns parapsykologiset ilmiöt, jos hän osaa oikealla tavalla kehittää itseään."

Muutamasta lyhyestä vastauksesta saamme paljon vinkkejä, joita voi työstää edelleen. Annan vastauksen siinä muodossa, että oleellinen kysymyksestäkin ilmenee: "Einstein oli osittain oikeassa. Aluksemme ovat metallista, pyöreähköjä, keskellä akseli. Voimanlähde on teille tuntematon. Uudemmat mallit ovat munan, pallon, kurkun tai levyn muotoisia. Jeesus oli ihminen, johon olimme ottaneet yhteyttä ja antaneet voiman (§kovin lyhyt ja yksinkertainen toteamus, jos Jeesus oli aurinkokunnan korkein olento ja vaikka vain maapallon Herra!?). Ihminen ei ole kehittynyt apinasta, vaan on täysin keinotekoinen tuote, sillä me tiedämme miten synnyttää uutta elämää (§hologrammi?§). Ihminenkin oppii tämän vielä tällä maailmankaudella eli kun hän on vielä 'ihminen'. Me olemme tuon ensimmäisen asteen lopuillaan. Toisen asteen olennot kykenevät vielä paljon enempään ja sitten on vielä kolmas aste, jonka olennot eivät ole enää riippuvaisia aineesta tai ajasta. Näiden yläpuolella on Hän, joka loi ensimmäisen elävän olennon. Yhä syntyy hitaasti korkeampia asteita ihmisen kehittyessä. Elämän perättäinen ketju jatkuu vielä kauan ennenkuin ymmärrätte yhtä paljon kuin me. Annamme teille tietoja, jotta etenkin jälkeenjäänyt henkinen kehitys nopeutuisi. Teknisten keksintöjen antaminen on maailmanjärjestyksen lakien vastaista, sillä jokaisen kansakunnan on itse käsitettävä tekojensa seuraukset. Kaikki tapahtuu, mutta ei liian nopeasti, sillä maailmanjärjestys kärsisi siitä. Ja ihmisen aivoissa on vain määrätty tila tiedoille."

"Ihminen syntyy aina uudestaan, kun hänen henkensä irtoaa ruumiista ja siirtyy jonkun vastasyntyneen ruumiiseen." §Aivankuin se tapahtuisi välittömästi, mikä on tietysti mahdollista, koska henkisellä puolella ollaan ainakin lähes ajattomassa tilassa. SR'n kertoma oleskelu tuonpuoleisessa voi vastata meidän n 1000 v, mutta paluu voi silti tapahtua paljon nopeammassa tahdissa.§ "Jokaisella syntymisellään ihminen saavuttaa aina korkeamman henkisen tason, kunnes hän tulee riippumattomaksi ajasta, paikasta ja aineesta. Ihmisen henki on varastoituneena aivoihin paikassa, jota edes lääkäritkään eivät tunne. Ihminen ei tajua hengen läsnäoloa, sillä hän luulee, että henki ja aivot on sama asia."

"Paholaismaisia olentoja on olemassa, mutta tavattoman harvassa, sillä maailmanjärjestys käskee tuhoamaan tällaiset mutaatiot. Joitakin on käynyt maapallolla aiheuttaen melkoisesti kauhua. On aivan pieni mahdollisuus, että sinä kohtaisit sellaisen. Ja me pidämme sinua silmällä. Puhdistamme maapallon ilmaa ja autamme teitä kehittämään uusia puhdistusmenetelmiä. Toinen auttamisen kohde on liikakansoitus, jossa emme ole vielä saavuttaneet kovin suuria tuloksia. Eräs auttamisen kohde on eläinten suojelu, tosin se on vaikeaa johtuen eläinten pelokkuudesta."

"Mikään maailman uskonnoista ei ole läheskään täydellinen, sillä niihin liittyy aina kummallisia uskomuksia ja rituaaleja. Jumalasta tehdään liiaksi ihmisen kaltainen. Lähimpänä oikeaa uskontoa on luterilaisuus, joskin siinä on vikana liika raamatun palvonta. Toinen melko hyvä uskonto on hindulaisuus, johon taas liittyy liikaa tarpeettomia uskomuksia ja rituaaleja. Oikeaa uskontoa voi harjoittaa kukin ihminen sisimmässään ilman mahtavia menoja. Tähän voisi kyllä kuulua keskustelutilaisuuksia, joissa henkilöt selventävät omia näkökantojaan. Minkäänlaista sidonnaisuutta kirkkoon ei myöskään saa esiintyä, eikä pakkoa. Jumalaa voi rukoilla kuka tahansa ja miten vain, kunhan ihminen osoittaa nöyrtymystään korkeimman edessä ja luottaa Hänen antavan turvallisuuden tunteen. Raamatunkin sääntö ainaisesta hyvyydestä ja alistuvaisuudesta kannattaa pitää järjen rajoissa, sillä maailmanjärjestys ei vaadi ehdotonta noudattamista missään, koska on niin erilaisia tapauksia. Se säätää uusien sivilisaatioiden määrän, ettei niitä tulisi liikaa. Se vaatii, että jokaisen abs vuoden alussa käydään katsomassa, kulkeeko kehitys normaalia vauhtia vai onko siihen puututtava. Täydelliseen tuhoon ei saa päästää yhtään sivilisaatiota. Ihmisten joukossa täytyy olla aina tarkkailijoita, jotka ilmoittavat avuntarpeesta ja valvovat ihmisten toimia."

"Joka haluaa täydelliseksi ihmiseksi, täytyy ensinnäkin haluta sitä. On oltava tahdonvoimaa ja osattava sitä käyttää oikein. Ei saa olla riippuvainen mistään aineellisesta eikä rahasta. Ei ole kielletty nauttimasta, mutta on katsottava ettei synny riippuvuutta. Älä tee itsestäsi tavan orjaa, äläkä vältä vaihtelua. Älä sido itseäsi mihinkään tiettyyn järjestykseen. Älä ole joutilas, mutta jos olet väsynyt, lepää kunnolla. Harrasta ns itsehypnoosia ja joogaa kohtuullisesti. Ole ymmärtäväinen ja huolehtivainen, äläkä iloitse toisten erehdyksistä ja kärsimyksistä. Älä ole liian itserakas, sillä on olemassa sinua paljon korkeampia olentoja. Ei kannata yrittää olla liian viisas, sillä ei ole syytä puhua asioista, joita ei tunne. Tunnusta rehellisesti tietämättömyytesi. Maailmanjärjestys on ollut ja on aina oleva sama, niin myös olotila eri kehitysasteissa. Ihmisen mielen kehitys on melko poikkeava, joskus se on edellä, joskus jäljessä aikataulusta. Silloin tällöin on ihmistä pitänyt auttaa, kuten nytkin. Valitse huolellisesti henkilöt, joille kerrot periaatteitasi ja pitää olla itse esimerkillinen. Yleensä nuoret uskovat paremmin, vanhemmilla on paljon uskomuksia ja epäluuloja. Ei pidä kaupitella uutena uskontona, vaan ainoastaan pyrkiä avartamaan ihmisten käsityksiä."

"Ihmisessä on olemassa 'paikka', jossa ovat tiedot edellisistä elämistä ja johon voi harjoituksen tai hypnoosin avulla päästä käsiksi. Pystymme estämään vanhenemisen häiritsemällä mekanismia, joka ilmoittaa ruumiille tämän vanhenevan. Välivaihe kuoleman ja elämän välillä on lyhyt ja ihminen on tänä aikana siirtyneenä toiselle planeetalle, jolla kieli ja ajatusmuodot ovat erilaisia, eikä ihminen kykene niitä ymmärtämään taas palattuaan. Ihmisen ei ole pakko elää köyhyydessä, mutta ei myöskään liian ylellistä elämää. Yritä kerätä tietoja ja ymmärrystä, sillä näitä asioita et voi menettää ja ne säilyvät. On hyvä, että hankit rahoillasi aineistoa, joka edistää henkesi kehittymistä. Harjoita ruumistasi, ettei henkesi kärsisi sen puutteista. Ole kriittinen kaikkiin asioihin nähden, ettei sinua johdettaisi harhaan. Olemme tulleet Jupiterin eräästä kuusta ja autamme ihmistä löytämään oikean tien läpi historian (siis tulevan ja menneen). Työmme on monesti vaikeaa, kun ihminen ei tahdo kuulla opetuksiamme."

"Sielu on jotain, jonka saa aikaan värähtely, mutta se itse ei ole värähtelyä. Se on tavallaan sähkömagneettisen värähtelyn negatiivi, jotain joka on riippuvainen värähtelystä olematta kuitenkaan itse värähtelyä (§aika hyvä kuvaus iv-hiukkasten muodostamalle henkikoosteelle§). Kolmannen asteen olennot voivat oleskella tyhjyydessä, sillä tämä olento on hyvin harvaa 'ainetta', eräänlaista energiaa. Tämä energia on näkymätöntä ja riippumatonta ajasta, paikasta ja aineesta (§täydellisen energian määritelmä§). Värähtely on kaikkien kykyjen perusta ja siitä saavat alkunsa miltei kaikki voimat. Painovoiman kumoaminen perustuu kehittyneeseen värähtelyherkkyyteen: Ilmaan ja maahan sidottua energiaa hyödynnetään siten, että jokaiseen atomiin kohdistuu tietyn suuruinen voima, joka saa atomin tasapainon hieman järkkymään. Se luovuttaa energiaa, joka muuttuu voimaksi kumoten gravitaatiovoiman. Tässä ilmiössä energia siis muuttaa muotoaan, mikä saa aikaan erilaisia muotoja. Ajatusten siirto ja muut ns okkulttiset kyvyt ja koko henkinen kasvu perustuvat värähtelyihin. Erilaiset sieluntilat ja kyvyt liittyvät tietynlaisen värähtelyn esiintymiseen aivoissamme ja ne kehittyvät sitä mukaa kuin värähtelyjen vastaanottokyky paranee. Kun hallitsee erilaisia säteilyjä (jotka johtuvat värähtelystä) kykenee mielin määrin kehittämään itseään." §Sielua voimme verrata henkimaailman atomiksi, siinä on uinuvia voimia, jotka saadaan esiin sopivasti sitä 'järkyttämällä'.§

"Elämä on värähtelyä, sillä kaikkein pienimmät osaset ovat vain värähteleviä säteilykenttiä. Joka hallitsee säteilyn, hallitsee elämän. Säteily on välttämätöntä elämälle ja elämä on välttämätöntä säteilylle. Kaikki asiat ovat itse asiassa vain värähtelyä. Jumalakin on erästä värähtelyn lajia, jota voisi nimittää rakkauden värähtelyksi. Ihmistenkin välinen aito rakkaus perustuu tähän värähtelylajiin. Se on luotu säilyttämään elämää. Se on vastakkainen värähtely monille muille, jotka saavat aikaan sotia, vihaa ym." §Tässä on uskomattomalla tavalla esitetty lähes samat asiat kuin on HUT'issa. Olen ilmeisesti lukenut tämän kirjan silloin 1973, vaikka itse en sitä muistakaan. Alitajuntani on voinut tuoda ne nyt esiin HUT'ia kehitellessäni, joten joku voisi sanoa, että kyseessä on kehätodistus - HUT perustuu tähän kirjaseen jo alunperin. Minulle se on kuitenkin merkittävä tuki tässä vaiheessa. Tuo painovoiman kumoaminen voisi hyvinkin olla mahdollista edellä kuvatulla tavalla. Atomin painovoima on pieni verrattuna atomin muihin voimiin. Sieltä voi hyvinkin sopivasti niitä järkyttämällä saada tälle staattiselle liike-energialle vastavoima - täyttää sitä Absoluutin harventunutta aluetta tihentyneen materiaalin ympärillä. Käsitteet värähtely ja säteily menevät sekaisin, mikä on luonnollista, sillä astraalinen, 'lihaan' sidottu värähtely etenee pallomaisesti kohteesta poispäin, mutta sitä korkeammat värähtelyt muuntuvat laaja-alaisiksi rintamiksi.§

"Luonnossa on aina jonkinlainen järjestys, koska värähtelyt, jotka määräävät ihmisen ja muiden eläinten toimintoja pysyvät vakioina. Muuttumista niissäkin tapahtuu joka hetki, sillä on voimia, jotka voivat järkyttää luonnon tasapainoa. Ihmiskunta tuntee niistä jo yhden. Ns vapaa tietoinen harjoittelu on paras tapa oppia hallitsemaan ja alistamaan eri lähteistä hänen ruumiistaan tulevat värähtelyt. Näin ihminen oppii mielen ja ruumiin täydellisen hallinnan. Jooga on mainio järjestelmä, siinä on oivallettu sellaista, josta tiede vasta uneksii. Se pitäisi tieteellistää, sillä se käy yhteen miltei kaikilta osiltaan värähdystieteen sekä muidenkin tieteiden kanssa. Joogan 7 keskusta (§tsakraa§) on todellakin olemassa ja paikallistettavissa. Ihmisen eetteriruumis on juuri ns sielu, se värähtelyn negatiivi, joka siirtyy ruumiista toiseen aikojen kuluessa." §Tässä kohden taisi mennä välittäjältä käsitteet sekaisin. Tuskin tietolähde on tehnyt noin karkeata virhettä, sillä se olisi ensimmäinen kerta, kun sielu asetetaan eetteriruumiiseen.§

"Teosofian oppi sielun kehityksestä on pääasiassa oikea. Siis sielu siirtyy ruumiista toiseen samalla kehittyen kolmessa asteessa. Sielun täytyy omata kyky siihen, mutta sen kehittymättömyys voidaan korvata energialla, joka tulee suuresta keskuksesta. Tämä keskus on kaikkialla ja siitä on aina saatavilla energiaa (§Absoluutti§). Kehittymättömän ihmisen tai eläimen saadessa lisää energiaa, se alkaa sisäisen järjestyksen määräämänä kehittää kykyjään. Aivoissa on keskus tätä varten ja sekin kehittyy, jolloin henkilö voi tulla yhtäkkiä tietoiseksi entisistä inkarnaatioistaan. Tai keskus ei useinkaan kehity, vaan muut keskukset aivoissa tulevat tietoisiksi tästä. Siirtyminen uuteen ruumiiseen tapahtuu aina n 9. raskauskuukauden alussa. Keskosilla tämä voi tapahtua paljonkin aikaisemmin. Näin jatkuu, kunnes olento on saavuttanut 3. asteen huipun. Nämä olennot alkavat huolehtia kaiken yläpuolella, ettei maailmanjärjestys pääse sekaantumaan. Ns ympyrän laki sanoo, että kaikki tapahtuu kehässä, eikä mikään voi loppua. Ympyrän sulkeutuessa tapahtuu kaikkien olentojen yhteensulautuminen eli 3. asteen olennot tulevat osaksi kaikkea elämää, heidän tietoinen ruumiinsa lakkaa olemasta ja he yhdistyvät yksinkertaisesti kaikkeen. He eivät ole enää tietoisia omasta minästään, vaan he ovat yhdistyneinä - värähtelynä - voimaan, joka on kaikkialla, Jumalaan. Suuri osa tästä on rakkauden värähtelyä, mutta siinä on myös äly yhdistyneenä kaikkien aikojen viisauteen. Häntä voi rukoilla, mutta Hän noudattaa maailmanjärjestystä teoissaan."

"Aina on olemassa sellaista, jonka aiheuttaja ei itse ole läsnä. Tähän perustuu myös sielun osittainen riippumattomuus värähtelystä. Sielun on vapautuakseen materiasta eli värähtelystä, (§kyse astraalitasosta§) myös muutettava olomuotoaan. Tällöin se ottaa ympäriltään energiaa, joka muuttuu sitä ylläpitäväksi voimaksi. Sielu on energiaruumiissa olevan värähtelyn ansiosta olemassa. Värähtely on aineen perusosanen olematta silti itse ainetta. Materialla ei ole tajua, koska ns sielulliset ominaisuudet ovat värähtelyä. Ajatus ei voi edetä tilassa, jossa ei ole minkäänlaista ainetta tai energiaa. Värähtely heijastuu ilmakehän eri kerroksissa, siten se kiertyy maapallon toiselle puolelle. Jopa auringon säteilyn kaltainen energia on tarpeeksi tiheätä kantaakseen ajatusta. Ajatuksen värähtelyn läpäisykyky on hyvin suuri. Ajatus osuu aina maaliinsa ja se informaationsa avulla pystyy vastustamaan vieraan yritystä siepata sitä. Ihmisen 'telepatiakeskus' sijaitsee aivojen takaosassa, samoin välineet ajatusten siirtoa varten. Aivot voivat itse tuottaa tarvittavaa energiaa värähtelyn kuljettamiseen, mutta tämä on tavattoman rasittavaa."

"Eläimillä on sielu, joka on kehittynyt aivan eri suuntaan kuin ihmisellä. Kun ihminen luodaan keinotekoisesti ja perintötekijöitä muuntamalla hän tulee aivan erilaiseksi kuin eläimet ja näinollen hänen sileunsakin vaihtuu. Eläinten sielu on samalla tavalla värähtelyn negatiivi, mutta se ei ole mukana ihmissielujen kiertokulussa. Eläimen sielu voi harvoin sattumalta saavuttaa saman kehityksen kuin keinotekoisesti tuotetut. Voisi syntyä vääristynyt ihmislaji, joka alkaisi kunnioittaa muuta värähtelylajia kuin rakkautta (§isot matelijat lienee ollut melko vääristynyt eläinryhmä§)."

"Toisen asteen ihmisten tehtävänä on maailmanjärjestyksen valvominen sekä uusien sivilisaatioiden luominen (§SR'lläkin 3 pääryhmää ihmistä korkeampia olentoja§). Kehityksen tulee kaikkialla tapahtua yhtä nopeasti. Pienikin poikkeus voi tulla tavaksi. Kolme ohjetta: 1. On palveltava rakkauden värähtelyjä, 2. On oltava aina valmis lähtemään johonkin maailmankolkkaan auttamaan siellä hädässä olevia ja 3. On tutkittava maailmanjärjestystä ja viisautta, jotta saataisiin täydellinen käsitys maailmankaikkeudesta. Seuraavat velvollisuudet astuvat voimaan, kun ihmiskunta tietää kaiken maailmanjärjestyksestä - siis luultavasti vielä tällä vuosisadalla (§ei tainnut osua nappiin§): 1. On lopetettava kaikki väkivallan käyttö tai muut elämää uhkaavat menettelytavat, 2. Rakkauden värähtelyn on hallittava maailmaa. Tämä ehkä tapahtuu nykyisen abs vuoden vaihtuessa, kun voimme puuttua asioihin. 3. Velvollisuus on alkaa tutkia maailmanjärjestystä ja ryhtyä kehittämään tarpeellista tekniikkaa, jotta saataisiin maailman ongelmat ratkaistuksi. Ihmisen henkinen kehitys on saatettava samalle kehitysasteelle kuin tekninen. Tämän tulee tapahtua ihmisen itsensä toimesta, sillä siihen maailmanjärjestys kieltää meitä suoranaisesti puuttumasta. Voimme vain informoida ihmistä hänen tekojensa seurauksista sekä tulevaisuudestaan. Ette vielä pystyisi todelliseen maailmojen väliseen lähetystoimintaan. Ihmisen tehtävä on myös turvata tulevan polven elämä maapallolla. Lähestymme parhaillaan teitä yrittäen olla saamatta aikaan pakokauhua tms."

"Joidenkin tietojen ristiriitaisuus ja epätäydellisyys johtuu tietenkin siitä, että emme voi maailmanjärjestyksen mukaan antaa sellaisia tietoja, jotka olisivat henkisen tason ulottumattomissa. Jokainen, johon otamme yhteyttä, saa tietoja siltä alalta, johon hän on perehtynyt ja jonka hänen aikaisempi tietomääränsä riittää käsittämään. Ihmisiä voidaan auttaa saamaan esille aivoistaan niitä salaisuuksia, joita sinne kätkeytyy (§ehkä siis Urantia-kirjan sanoma on meidän kehitykselle sopivaa ilmoitusta§). Suomessa on n 500 ihmistä, joihin olemme ottaneet yhteyttä (§lienee Riikonen yksi näistä§) ja otamme uuden kontaktin keskimäärin joka kolmas päivä (§nyt niitä olisi jo 40 000?§). Harva niistä tulee julki, koska kyseinen kontaktihenkilö luulee olevansa ainoa ja pitää sen visusti salassa. Mutta tästä aiheutuu harmia hänelle itselleen, sillä tiedon saamiseen liitty usein hieman epämiellyttäviä piirteitä (§?§). Ensi vuonna kaksinkertaistamme kontaktitapaukset. Kun eri alojen asiantuntijat kokoavat tietonsa, voidaan saada todella täydellinen maailmankuva sekä saavuttaa ikuinen rauha ihmisen tajutessa, mikä hän on ja käsittäessä oman kehittymättömyytensä ja typeryytensä. Sinun tapaamisesi jouduttiin peruuttamaan, sillä olimme yliarvioineet sinun tietosi. Jotkut saavat nähdä meidät ilman sen enempiä opetuksia, heidän henkinen tasonsa on siinä vaiheessa, että he tarvitsevat jonkinlaisen voimakkaan virikkeen. Näyttäydymme heille, koska muuten he eivät tekisi sitä, mitä haluamme. Yritämme saada selville, voidaanko ihminen saada uskomaan ja tajuamaan meitä ilman visuaalista kontaktia."

"Ihminen ei ollut ensimmäinen, joka asutti maapallon. Aikaisemmat asukkaat saavuttivat sellaisen kehitystason, ettei heidän enää ollut pakko olla sidottuja maapalloon. Maailmanjärjestyksen mukaisesti he hävittivät suurimman osan jäljistään. Yhä on kuitenkin olemassa selviä todisteita heistä, mutta ihminen ei ole niitä löytänyt. Niitä on joka puolella ja ihmiset näkevät niitä joka päivä." §Onko tämä viittaus Atlantiksen ajan ihmisiin vai Kuuhun siirtyneisiin tai myös Aurinkoon? Mitä ovat nuo todisteet, jatkuvasti näkyvillä, mutta ihmisen henkinen taso ei riitä niitä huomaamaan?§

"Sinulla on jo alkanut ilmetä jonkinlaista kapinamielialaa maailmanjärjestystä kohtaan. Koet sen liian rajoittavaksi ja suppeaksi. Voimme vakuuttaa, että maailmanjärjestys ei ole mikään pakottavan ahdas paita, vaan suurenmoinen järjestelmä, joka turvaa ihmiskunnan ja kaikkien sivilisaatioiden aseman ja puolustaa niitä. Se kunnioittaa juuri rakkauden värähtelyä. Se on joustava sallien jopa erilaiset tieteelliset kokeilut mahdollisten parempien elämänmuotojen löytämiseksi. Maailmanjärjestys ei määrää sivilisaatioiden muotoja ja ajatuksia, vaan asiat, jotka edesauttavat ihmiskuntia elämään sovussa keskenään. Ne ovat kuin yhteiskunnallisia sääntöjä. Se ei kahlitse vaan vapauttaa. Vapaudut jokaisena hetkenä, jona ymmärryksesi syvenee. Koska sinä kirjoitat mielentilasi mukaan ja panet sekaan jopa omiasi, on viesteissä perätöntä. Mm silloin kun yritit pakottaa meitä näyttäytymään. Emme ankarasti niitä kumonneet, sillä toisinaan on hyvä elää väärässä tiedossa (§jälleen kuin viittaus Urantiaan§). Abs vuosi on vain keskimäärin ilmoittamamme maan vuosien lukumäärä. Aika ei ole tarkkaa, koska sitä ei ole olemassa. Se ei voi sitoa meitä eikä sen pitäisi sitoa teitäkään mihinkään tarkasti määrättyyn kaavaan." Tähän loppui ensimmäinen ja paras osa, jatko on kysymyksiä, joita ufotutkijat ovat yhteistyössä laatineet.

"Olemme siirtyneet miltei kokonaan automaattisesta kirjoituksesta sellaiseen järjestelmään, että saamasi tiedot ja selvitykset kehittyvät ja syntyvät omissa aivoissasi niiden tietojen perusteella, jotka sinulla on ennestään kyseisestä asiasta. Suomessakin on alkanut esiintyä väitteitä, että olisimme 'uhka avaruudesta'. Me haluamme auttaa teitä, mutta maapallolla on kuitenkin tällä hetkellä myös olentoja, joiden tarkoitusperät ovat erilaiset ja he yrittävät estää ufotutkimusta. He tietävät rajoituksensa ja sen että me puutumme asiaan, jos se ylittää määrätyn pisteen. Jos ufot tunnustettaisiin virallisesti vakuuttuisi myös suuri osa ihmisistä ufoista. Tämän estää vallassa olevien henkilöiden itsekkyys ja pelko. Kun vallanpitäjät saadaan huomaamaan erehdyksensä, tulee se melko varmasti liian myöhään. 'Mustapukuiset miehet' on melkein kokonaan eliminoitu."

"Laskeutumispaikoillemme jää jätteitä, jos ne katsotaan ihmisille vaarattomiksi. Niitä on vaikea pitää niin korkeajaksolukuisina, ettei ihmisen aistit niitä tavoittaisi. Aluksissamme käytetään suurta määrää erilaisia alkuaineita. Todisteita järjestämme vain omien suunnitelmiemme mukaan. Ryhmätyöskentely on hyvin tärkeää. Se voi edistää ihmisten henkistä kehitystä, mutta on varottava kaikenlaista eristäytymistä. Ryhmän jäsenten täytyy pysyä riippumattomina ryhmästä. Ryhmän jäsenet muodostavat pakostakin subjektiivisen kokonaisuuden, vaikka yksilöiden näkökannat avartuvatkin. Max 10 jäsentä on sopiva lukumäärä eri alojen asiantuntijoita. Henkisesti riittävän kehittyneitä ja rakenteeltaan samanlaisia ('isomorfisia', kuten matematiikassa), jotta ryhmässä säilyy sopusointu. Ympäristöolosuhteet pitäisi olla kunnossa ilman suurempia ponnisteluja. Jos joku ryhmässä on vegetaristi, on parasta, että kaikki muutkin syövät pelkkää kasvisravintoa. Ryhmän ohjelmaan tulee kuulua mm seuraavaa: 1. Hartauden harjoitus, joka on itse asiassa herkistämistä vastaanottamaan määrättyjä värähtelyjä. 2. Viisauden opiskeleminen lukemalla kirjoituksia, vastaanottamalla opetuksiamme tai keskustelemalla mieltä kiinnostavista asioista. Viisauteen kuuluvat kaikki inhimillisen tiedon lajit, erityisesti filosofia ja sen eri haarat, myös uskonnot, jolloin kiinnitetään huomio vain perusajatukseen, joka kaikissa uskonnoissa on sama ja muuttumaton. 3. Keskusteleminen on hyvin tärkeää, sillä se parhaiten kohottaa ymmärrystä ja tiedon tasoa."

"Jokaisella tämän aurinkokunnan planeetalla on elämää jossakin muodossa. Älyllistä elämää on Venuksella, Maalla, Marsilla ja Jupiterilla alun perin, Saturnuksessa, Uranuksessa ja Neptunuksessa on siirtokuntia, joita ovat perustaneet eri planeettojen asukkaat. Myös Kuussa on siirtokuntia. Kaikki muut älylliset olennot ovat vähintään yhtä kehittyneitä kuin Maan asukkaat. Usein olentoja aluksissaan tulee myös toisista aurinkokunnista ja vieläpä toisista linnunradoista. Monissa paikoissa asutus on maan alla ja kehittyneemmät olennot pystyvät olemaan näkymättöminä. Kaikki aurinkokunnassamme älyllisesti ja 'luonnollisesti' kehittyneet ihmiset ovat jokseenkin samannäköisiä. Kaikki älylliset olennot on luotu keinotekoisesti, mutta eri aikoina jo miljardien vuosien ajan. Venuslaiset ovat melko suurikokoisia ja muistuttavat enemmän ihmistä kuin jupiterilaiset eli me. Pääasioista olemme samaa mieltä. Ne tuntuvat tutkimustenne valossa uskomattomilta, mutta ovat kuitenkin totta. On olemassa vielä aivan oma ryhmänsä olentoja, jotka ovat jollain tavalla kehityksessä vääristyneitä. Heitä on myös maapallolla, mutta olemme eliminoineet heidät huolellisesti. Näiden 'mustapukuisten miesten' edunvastaista on juuri ufotutkimus (ei pelkkä tilastointi). Maapalloa ei tulla valloittamaan millään tavalla, se olisi jyrkästi maailmanjärjestyksen vastaista. Tosin on olemassa olentoja, jotka ehkä olisivat valmiita siihen, mutta heitä ei ole meidän aurinkokunnassamme. Olemme siis aloittaneet ihmiskunnan totaalisen muuttamisen ja saamme sen loppuun varmasti vasta tämän vuosisadan loppuun mennessä. Muutos tulee olemaan hyvin radikaali ja äkillinen, sillä ihmiskunnan tila edellyttää sitä. Humanoidien määrä maapallolla nousee n 15 000. Aurinkokunnassa on n 900 miljardia älyllistä olentoa ja se on pysynyt vakiona hyvin kauan."

"Meidän kielemme ei ole puhetta, vaan aivojemme ns puhekeskus muuttaa haluamamme viestin eritaajuisiksi värähtelyiksi. Ne ovat sähkömagneettista säteilyä sen eräässä muodossa, jota ei pystyttäisi vastaanottamaan millään tähän mennessä kehitetyllä radioteleskoopilla. Viestintämme on siis ajatuksen siirtoa sen eräässä muodossa. Tekin pystytte tiedostamatta lähettämään tällaisia värähtelyjä, mutta ette yleensä pysty ottamaan niitä vastaan. Mutta meidän ajatuselementtimme (§käsitteet§) ovat jo alkuaan erilaiset virikeympäristöjen erilaisuuden vuoksi. On olemassa universaalinen järjestelmä, yleiskieli, joka on kehitetty eri maailmojen ajatuksenvaihtoa varten." §On se säälittävää, kun ihminen yrittää lähettää avaruuteen viestejä olemassaolostaan. Toki jokin samantasoinen olentokunta saattaisi jossain innostua, mutta ennenkuin kommunikointi ehtisi kunnolla alkuun kymmenien valovuosien päähän, jompikumpi sivilisaatio henkistyisi korkeammalle tasolle ja aloittaisi aivan toisenlaisen viestinnän koko maailmankaikkeuden älyllisten olentojen kanssa.§

"Ei ole mitään varsinaista kiinteää ainetta, vaan kaikki on eri jaksoluvuilla värähtelevää energiaa eri tiiviysasteissa. Jos jaksolukua muutetaan, aineen ominaisuudet muuttuvat. Jos haluamme aluksemme näkymättömäksi, nostamme pintakerroksen jaksolukua. Koko aluksen jaksoluvun muuttaminen on jonkin verran vaarallista, koska se voi aiheuttaa arvaamattomia muutoksia rakenteissa. Aluksen pinnalle voidaan projisoida erilaisia kuvia, jotka tekevät sen erottamisen vaikeaksi ympäristöstä. Aluksen ympärillä on aina tiettyjä voimakenttiä, jotka suojaavat säänvaihteluilta ja sabotaasiyrityksiltä. Samoin keinoin voimme tehdä itsemme näkymättömiksi tutkalle. Voimme myös eliminoida tutkasta lähtevät aallot. Kamera saattaa onnistua reagoimaan käyttämäämme aallonpituuteen, jota silmä ei näe. On myös mahdollista muuttaa aineen ominaisuuksia niin, ettei valonnopeuskaan rajoita sitä. Jo aineen massa- ominaisuuden poistaminen takaa sille hyvin suuren nopeuden. On myös mahdollista matkata toisessa ulottuvuudessa. Avaruuden ulottuvuuksien lukumäärää ei ole millään tavalla rajoitettu. Neljännessä ulottuvuudessa osa aineen ominaisuuksista muuttuu, eikä sitä sido enää tietyt lait. Ihmisessä piilee kyky käsittää ja käyttää hyväksi kaikkia muitakin ulottuvuuksia. Ihmisen kehittyessä nämä kyvyt tekevät hänet vapaammaksi nyt kahlitsevista luonnonlaeista. Sekä ulottuvuudet että jaksoluvut ovat jossain määrin riippuvaisia toisistaan, jaksoluvun muuttaminen voi jossain määrätyissä tapauksissa saada aikaan myös laajentumisen useampiin ulottuvuuksiin." §Minun täytyy todeta, etten ymmärrä sitä, jos dimensioita on enemmän kuin kolme + aika. Kyse voisi silloin olla kokonaan rinnakkaisesta maailmasta. Se että materiakappale voisi 'tiivistyä' vielä useampaan dimensioon, ei mahdu toistaiseksi minun käsityskykyyni. Mutta virtuaali- eli imaginaatio- eli mielikuvitusmaailmassa, jota henget ylläpitävät, kaikki on mahdollista. Tietenkään meidän tuntemamme 3-dimensionaaliset materiaalikappaleet, ihmisen fyysinen keho mukaanlukien, eivät voi niihin siirtyä sen paremmin kuin taajuusalueessakaan ylemmälle tasolle. Aivankuin ei aikakaan voi perättäisinä tapahtumina siirtyä sellaisenaan tästä meidän tietyllä tavalla Kaikkeuden pohjatasosta, suurimmasta kaaoksesta.§

"Aikaa ei ole sellaisenaan olemassa, se on vain eräs aineen ominaisuus tietyssä värähtelytasossa. Toisessa värähtelytasossa voidaan siirtyä silmänräpäyksessä mihin aikakauteen hyvänsä. Avaruus on tavallaan ajallisesti sulkeutuva eli minkään tapahtuman ei tarvitse olla ennen toista tai sen jälkeen, koska kaikki mitä tapahtuu 'nyt', on tapahtunut 'ennenkin'. Koskaan ei voida absoluuttisesti määrittää minkään tapahtumien aikasuhdetta, tosin teidän tasollanne olevassa aineessa pätee ainakin osittainen kausaalipostulaatti eli seuraus on aina aiheuttajansa jälkeen. Asian ei tarvitse olla näin, kun on kysymys absoluuttisesta todistettavuudesta. Aikaa voidaan ajatella siten, että Kaikkeus on meri, jossa on ääretön määrä pisaroita. Ne ovat yhtä erottamatonta vettä, mutta jos sieltä otetaan osa vedestä ja valutetaan pisaroittain suoraan (§saa se vähän mutkitellakin§) jonoon, ne ovat peräkkäin, kuten tapahtumat aikajanassa." §Toinen vertaus selventää vielä asiaa: Otetaan pallo, jonka pinnasta vedetään kapeita suikaleita ja asetaan ne suoraan jonoon. Joka kierroksella lähes sama kohta toistuu, mutta hieman muuntuneena. Näin saadaan taas aikajana, joka tietyin syklein toistaa itseään lähes samanlaisena. Aikaisempi mielikuvani keston omaavien tiettyjen tapahtumasarjojen halkaisusta ja toisen puolen asettamisesta menneisyyteen, toisen tulevaisuuteen, täytyy nyt modifioida niin, että halkaisun sijasta pirstaloidaan tapahtumasarjat lukemattomiin osiin ja niiden osaset sitten hajoitetaan pitkin aikajanaa. Saman tapahtumasarjan osaset tapahtuvat nyt eri aikoina, mutta tietyin välein. Ne ovat näennäisesti irrallisia omia tapahtumiaan ja niiden yhteyttä ei ehkä ole enää edes helppo havaita, eikä ne esiinny saman ihmiselämän aikana. Ne tapahtuvat kuitenkin vääjäämättä siten, että pirstaleet muodostuvat yhtenäisiksi jälleen. Ne ovat ennalta määrättyjä, mutta niiden ajankohdat voivat vaihtaa paikkaa, jos ratkaiseva olento suorittaa 'erilaisen' valinnan. Siis voidaan sanoa, että kun alkuräjähdys tapahtui, se aivankuin avasi padon ja ajan virta syntyi. Se on leveä kuin niiden samanaikaisten tapahtumien määrä, joita aika- avaruus pitää sisällään. Nyt se on jo virrannut 13,7 miljardia maan vuotta ja kauanko vielä saanee jatkua. Näin lienee aika-avaruuden tilavuudenkin suhteen, se supistuu nopeasti korkeammille värähtelytasoille siirryttäessä ihan kuin HUT-teoria edellyttää.§

"Näin on myös aineen suhteen. Kaikki ovat yhtä, siis koostuneita samanlaisista yksiköistä (§siis täydellisestä energiasta, joka on pirstaloitu eli Pistis Sofian termiä käyttäen revitty samanlaisiin perusyksiköihin, jotka ylläpitävät energiaeroja eli ainetta§), jotka ovat luonnostaan kaikesta aikaan liittyvästä riippumattomia. Näin ollen siitä voidaan erottaa erikoisia yksiköitä vain tietyn taajuisen värähtelyn avulla. On siis ajasta riippumatonta ainetta ja sitä on enemmän kuin ajasta riippuvaa. Kun värähtelyjaksoluku nousee, tulee aine yhä riippumattomammaksi ajasta. Jaksoluku, joka on teidän käsityksenne mukaan riippuvainen ajasta, on vain eräs tuon alkuperäisen aineen (§Absoluutin§) tai aineyksikköjen ominaisuuksista, jolla ei ole mitään tekemistä ajan kanssa. Ei voi olla värähdystä, joka absoluuttisesti seuraisi toisen jälkeen ja niinpä nämä värähtelyt eivät ole liikettä. Se mitä te kutsutte liikkeeksi on vain näiden alkuperäisten aineyksikköjen eräs ominaisuus. Absoluuttisesti ei siis ole aikaa eikä liikettä, joten koko aika-avaruus on suuri väärinkäsitys. Suhteellisuusteorian luoma maailmankuva pätee vain silloin, kun aineen tietyt ominaisuudet ovat voimassa. Ne riippuvat jaksoluvusta ja ulottuvuuksista sekä joistakin muista seikoista, joille ei teidän kielessänne ole vastinetta. Se mitä te pidätte aineena, koostuu liikkeestä, värähtelystä. Se mikä jää jäljelle, kun värähtely lakkaa, on todellinen aine (§kyse on siis vain energiaeroista, alkuaineen ominaisuuksien vaihtelusta§). Eri kehitysasteilla olevat olennot näkevät ja aistivat aineen hyvin eri tavoin. On olemassa ainetta, joka on täysin teidän aistienne ja laitteidenne tavoittamattomissa. Sen olemus on hyvin paljon erilainen kuin sen, mitä te kutsutte aineeksi. Teidän aivonne ovat niin sidottuja liikkeeseen, ettette voi käsittää mitään mihin ei liittyisi jonkinlaista liikettä. Esim jonkin pistejoukon tiheän värähtelyn yhtäkkiä lakatessa, ne katoavat näkyvistä kaikissa ulottuvuuksissa (§tämä on se sisäinen symmetria, mitään ei näy eli vaikuta ulospäin§). Aine on syntynyt niin, että alkuaine on alkanut kiivaasti värähdellä (§alkuun ääretön taajuus§). Alkamishetkeä ei luonnollisesti voida määrittää, koska ei ole aikaakaan. Ei siis tarvitse olla mitään alkusyytäkään." §Ei aiheuttajaakaan, jos näin ajatellaan. Mutta jokin voima tuon värähtelyn alkamisen joka tapauksessa on aiheuttanut. Ja aika alkoi kulkea tälle aika-avaruudelle siitä hetkestä, kuten olemme arvioineet alkuräjähdyksen ajankohdan. Kaiken tämän jälkeen kait Urantia- kirjankin esittämä maailmankaikkeuden rakennekuva on mahdollinen. Se on vain muunnettu meidän ymmärtämille käsitteille niin hyvin kuin mahdollista.§

"Myös matemaattiset lait voivat muunnella ulottuvuuksien mukana. Poikkeavia paikkoja ei ole pystytty havaitsemaan, eikä sellainen voi luonnollisestikaan sijaita siinä, mitä te nimitätte avaruudeksi. Ensimmäisen asteen olennot käyttävät miltei aina lentäviä lautasia tai muita kulkuvälineitä. Aivan loppuvaiheessa pystytään jo melko helposti irtautumaan fyysisestä ruumiista ja liikkumaan ilman mekaanisia apuvälineitä, mutta rajoitetusti. Toisen asteen olennot käyttävät yhä vähemmän mekaanisia aluksia, kunnes kolmannen asteen alussa eivät enää välttämättä tarvitse niitä lainkaan."

"Ilmansuojelun tärkein ongelma on ilmakehän lämmönläpäisykyvyn suureneminen, mikä aiheutuu varomattomasti suoritetuista ydinkokeista. Muutoksia ei ole vielä voitu havaita tavallisin tieteen menetelmin, mutta kokonaisuutena ne ovat jo hyvin vaarallisia. Me estämme ilmiön tulemasta liian vaaralliseksi. Ilmaa saastuttavien tekijöiden eliminointi on tärkeää ja tulee asettaa suurta tuottavuutta tärkeämmäksi. Sähköauton kehittämiseen on uhrattava suuria summia ja yksityisautoilua on rajoitettava. Vesien saastumisen ehkäisy on yhtä tärkeää, sillä suurimman osan ilmakehän hapesta valmistavat merien levät. Ympäristön ja avaruuden saastumisen ehkäisy tulee koko ajan tärkeämmäksi. Jälkimmäinen koskee koko aurinkokunnan elämää. Ikävä kyllä monet ihmiset ovat yksinkertaisesti henkisesti niin alhaisella tasolla, etteivät kykene solidaariseen ja universaaliseen ajatteluun. Ratkaisua ei löydetä, jos ihmiset eivät ala ajatella asioita koko ihmiskunnan näkökulmasta. Tämä on joillekin helppoa, toisille vaikeaa ja joillekin mahdotonta. Universaalisesti ajatteleva ihminen pitää itseään vapaampana, jos hän asettaa itselleen joitakin rajoituksia. Yksinkertaisesti ja nationalistisesti ajatteleva henkilö pitää taas vapautena, että saa tehdä mitä haluaa kenenkään puuttumatta. Todellisen vapauden perusehtona on universaalinen ajattelu. Jotta tämä onnistuisi, on poistettava ihmisen mielestä ihmiskunnalle vaaralliset arvostukset: Oman hyvän tavoittelu, Aineen palvonta, Kasvuajattelu jne. Te voitte vaikuttaa asiaan positiivisesti juuri levittämällä oikeita käsityksiä ja todistamalla olevanne oikeassa. Me teemme toistaiseksi työtämme ihmiskunnan henkisen tason nostamiseksi salassa, mutta jos tilanne vaatii, tulemme puuttumaan peliin konkreettisesti. Näennäinen vapaus, joka on saavutettu Kiinassa osittain väkivallalla ja jyrkän nationalismin vaikutuksella, ei perustu henkiseen kohoamiseen ja on siten vain väliaikainen ratkaisu."

"Liikakansoitus on yksi perussyy, joka pitäisi pystyä ratkaisemaan syntyvyyden säännöstelyllä. Säännöllisin väliajoin osa kohdun vahvistuneesta seinämästä poistuu verenä, johon voidaan vaikuttaa niin, että se ehkäisee hedelmöittymistä. On valmistettava pitkäaikaisen vaikutuksen omaava ruiske, jonka aineosat vaikuttavat halutulla tavalla. Ihmiset ovat tutkimuksissaan lähteneet aivan vääristä perusteista. Tämä menetelmä perustuu luonnolliseen tapahtumaan, eikä aiheuta mitään haittavaikutuksia. Sen kehittäminen veisi jonkin aikaa, mutta olisi toistaiseksi hyödyllisin. Sterilointi on vaikea toteuttaa ihmisen joidenkin psykologisten tarpeiden vuoksi. Tähänkin paras ratkaisu on ihmisen henkisen tason kohottaminen, mutta se on pitkäaikainen operaatio. Suurin osa maapallon asukkaista ei kykene käsittämään ongelmaa, siksi ratkaisu ei saa riippua henkilön alyllisestä tasosta. On tosiasiaa, että monet tulevat kuolemaan, mutta siitä ei kannata hätääntyä, sillä se on nykyisen kehityksen ollessa käynnissä välttämätöntä ja luonnollista."

"Syöpä ei johdu viruksista, vaan se aiheutuu aina eräänlaisesta säteilystä, eräästä ns maansäteilyn lajista, jota esiintyy miltei kaikkialla. Ihmisen vastustuskyky on avain syövän ehkäisyyn ja se riippuu yksinomaan ravinnon laadusta. Sehän on ratkaisevaa monissa muissakin sairauksissa. Yleisiä ohjeita: Ruoan tulee olla tuoretta, se ei saa olla voimakkaasti maustettu eikä myöskään paistettua eikä käristettyä. Varsinkin vihannekset ja hedelmät pitäisi ehdottomasti syödä sellaisenaan. Lihan paistaminen ei ole kovin vaarallista, mutta sitäkin on syytä välttää. Keittäminen ei ole vaarallista vaan usein jopa suositeltavaakin. Suomessa tuo maansäteily on erittäin voimakas ja kun em tekijät toimivat yhdessä, voivat seuraukset olla tuhoisat. Syöpäpotilaita tulisi hoitaa ennenkaikkea hyvällä ja terveellisellä ruokavaliolla. Syöpäsolujen kasvu voidaan pysäyttää säteilyllä, mikä on tärkein hoitomuoto sairauden alkuvaiheessa. Esim hypnoosilla voidaan vaikuttaa taudin kulkuun, mutta rajoitetusti."

"Spiritismillä ei ole mitään tekemistä paholaisen kanssa, sen enempää kuin hypnoosillakaan. Meedio vaivuttaa itsensä transsiin, joka on täysin rinnastettavissa hypnoottiseen tilaan. Hypnoosi voimistaa ihmisen ns yliluonnollisia kykyjä. Spiritualismissa ei saada yhteyttä vainajien henkiin, vaan siihen suureen tietovarastoon, johon siirtyy aina ihmisen kuollessa hänen kokemuksensa ja muistinsa 'kaksoiskappale'. Kun meedio saa yhteyden siihen, saa hän ehkä tietää hyvinkin hämmästyttäviä asioita. 'Keskustelu' henkien kanssa on selitettävissä ihmisen uskonnollisen vakaumuksen värittäessä hänen 'tuolta puolen' saamiaan tietoja. Esim Rosemary Brown'in saamat sävellykset ovat jo olleet olemassa kyseisten säveltäjien mielessä heidän kuollessaan. Koputukset ovat joko petkutusta tai meediolla on ollut kyky vaikuttaa esineisiin pelkällä ajatusvoimalla. Jos 'henki' on puhunut, on meedio välittänyt saamiaan tietoja suoraan itsensä ja toisten aivoihin kuvitellun puheen muodossa. Meedio voi joskus erittää itsestään ns ektoplasmaa (jonkinlainen kaasusekoitus) ja ajatuksellaan muodostaa kyseisen 'hengen' kuvan."

"Astrologia ei ole mitään humpuukia alkuperäisessä muodossaan. Sen avulla voitiin muinaisuudessa tehdä paikkansa pitäviä ennustuksia, mutta tähtien asennot eivät suinkaan ole tärkein asia. Ennustuksen tekevä ihminen vaikuttaa asiaan hyvin paljon. Ns selvänäköiset ihmiset pystyvät usein tiedostamattomasti olemaan yhteydessä joka puolella maailmankaikkeudessa olevaan tietoon. Tämä tieto on kaikkialla eikä sen paikkaa voi tarkemmin määrittää (§iv-hiukkasten leviäminen kaikkialle tekee tästä kuin pisaroiden yhtymisen mereen, me ymmärrämme tämän siten, että virtuaalinen avaruus on kuin yksi suuri hologrammi§). Maailmankaikkeuden yhtenäisyys ja yksiolevaisuus aiheuttaa, että mikään joskus hankittu tieto ei ole saavuttamattomissa, vaan se voidaan aina käyttää tarvittaessa. Täytyy osata ottaa vastaan määrätyn taajuisia värähtelyjä. Tuo tieto ei ole itse totuus, vaan vain ihmisolentojen eri vaiheissa kehityksensä aikana keräämä tieto. Osa siitä on parhaillaan elävien olentojen aivoissa ja osa taas kuolleista olennoista lähteneiden energiavirtojen mukana. Olennon vaihtaessa ruumista kaikki hänen keräämänsä tieto tulee mukaan uuteen ruumiiseen, mutta aivan kuin itsensä kaksoiskappaleena se siirtyy myös aikojen alussa määrätyllä tavalla kaikkeuteen, jossa se ei häviä tähän tarkoitukseen sovitetun aallonpituutensa vuoksi (§kuinka tärkeää onkaan, että ihminen uudistaa tietoaan jokaisessa elämässä, eikä palaa aina vanhaan, jo saavutettuun, joka ei vie kehitystä eteenpäin§). Siis suurin osa astrologiasta on selvänäköisyyttä, mutta loppuosa on todellakin lähtöisin tähtien asennoista. Kun ihmissuku aikanaan luotiin, annettiin sille, kuten kaikille muillekin tämän vaiheen sivilisaatioille, kokeeksi menetelmä, jonka avulla he jotenkuten pystyisivät katsomaan tulevaisuuteen. Tämä järjestelmä luotiin alkujaan tietokoneilla synteettisesti siten, että se oli sopusoinnussa ihmissuvun geneettisen koodin kanssa. Yksityisten henkilöiden tulevia ja menneitä tapahtumia säätelee juuri koko ihmiskunnan geneettiset kehityslait ja ne ovat yhteydessä tähtien ja planeettojen asentoihin." §Siis kaikki tapahtumat ovat jo ennalta olemassa maailmankaikkeuden muistissa, joka vallitsee kaikkialla vaikuttaen värähtelyillään asioiden toteutumiseen. Jokin yksittäinen tapahtuma toteutuu ennemmin tai myöhemmin. On siis useampia tilaisuuksia, jos ensimmäinen ei tuota tiettyä tapahtumaa, jokin seuraavista tekee sen. Tilalle tulee jokin saman alkuperäisen tapahtumasarjan toinen yksittäinen osanen. Tilaisuuksilla voi olla väliä jopa tuhansia vuosia.§

"Mielisairaudet ovat häiriöitä ihmisen kehityksessä. Häiriö voi olla puhtaasti fysiologinen, ympäristöstä johtuva tai perinnöllinen. Yleisimpiä ovat nykyään juuri ympäristöstä johtuvat sairaudet. Elinympäristö on käymässä hyvin epäterveelliseksi. Ainoa keino asiantilan parantamiseksi on sanoutua irti ainakin osasta nykyisen elinympäristön aineksia, mikä on luonnollisesti hyvin vaikeaa. Toisen ryhmän muodostavat perinnölliset sairaudet, ts edellisestä elämästään tai vanhemmiltaan periytyvät. Ihmisen luonnollinen kehitys on hyvin herkkä mekanismi ja siihen voivat vaikuttaa aivan pienetkin 'epäterveet' vaikutukset, kuten pettävien ja väärien arvojen ja auktoriteettien kunnioittaminen; erilaiset kärjistetyt ja epänormaalit käyttäytymismuodot, joita voimistetaan ja tuetaan. Pahimmillaan jonkin sivilisaation kaikki jäsenet ovat tavallaan mielisairaita. Tätä me nimitämme kehityksen vääristymiseksi. Jos se on voimakas, voi koko sivilisaatio olla tuhoon tuomittu. Yleensä pitäisi tehdä kaikkensa, jotta järjestettäisiin näille häiriytyneille henkilöille sellaiset olosuhteet, joissa he voisivat vähitellen saavuttaa tasapainon. Silti he eivät aina ole valmiita palaamaan yhteiskuntaan. Jo lapsena tai edellisessä elämässään häiriytynyt yksilö voi olla kehityksellisesti normaali, mutta kuitenkin yhteiskuntaan sopeutumaton. Hänen tulee ensin saavuttaa määrätty henkinen taso voidakseen osallistua normaaliin elämään. Joskus voi käydä niin, että parantuneella yksilöllä on vaikeuksia liian korkean henkisen tasonsa vuoksi. Tällöin häntä saatetaan pitää edelleen häiriytyneenä, vaikka asian laita onkin aivan päinvastoin."

"Ihmisellä on useampia ruumiita fyysisen lisäksi, joka muodostaa vain pienen osan. Se on kaikkein tiivein ja sen tehtävä onkin vain tuottaa muille ruumiille energiaa aineesta, jota se pystyy käyttämään tehokkaasti hyväkseen. Ihmisen jokapäiväiset toimet tulevat suoritetuiksi hyvinkin monien eri ruumiiden toimesta. Ihminen ei voi pysytellä kauan fyysisen ruumiin ulkopuolella, koska häneltä puuttuu kyky ottaa energiaa suoraan avaruuden kaikkialla olevista varastoista. Ihmisellä on omat ruumiit jokaista kehitysvaihetta kohden hänen kehityksessään kohti täydellisyyttä. Juuri nyt pitäisi erään toisen ruumiin olla pääsemässä voitolle fyysisestä kaikkeuden lakien mukaan. Tämä kehitys on maapallolla jäljessä normeista, joten autamme sen esille pääsemistä tehostamalla niitä värähtelylajeja, jotka ovat vallitsevina tässä seuraavassa ruumiissa. Ruumis on se olemus, jossa jotkin määrätyt värähtelyt ovat vallalla - ei siis itse värähtely. Esim rakkauden värähtely hallitsee erästä ihmisen piilevistä ruumiista. Mitä kehittyneempi ruumis, sitä riippumattomampi se on energiasta, ajasta ja paikasta. Ruumiiden lukumäärää ei ole mitenkään rajoitettu ja on hyvin vaikea tehdä eroa eri ruumiiden tai oikeammin niiden kehitysasteiden välille. Meilläkin on tekijöitä, jotka estävät korkeampia ruumiitamme pääsemästä vallalle. Yritämme juuri poistaa eräitä tekijöitä, jotta ihmisen seuraavaksi kehittynyt ruumis pääsisi vallalle ja ihminen muuttuisi perin pohjin."

"On seitsemän sädettä tai yhtä hyvin voisimme puhua 7 värähtelylajista tai 7 ominaisuudesta, jotka ovat riippuvaisia määrätyn taajuisesta värähtelystä. Jos ihmisen yleistä värähtelytaajuutta muutetaan niin muuttuu ihminenkin huomattavasti. Ihmisen laadullisia ominaisuuksia voidaan kiihdyttää tai heikentää. Jos joku määrätty taajuus on hallitseva, niin ihmisessä on myös jokin tietty ominaisuus hallitsevassa asemassa. Jos joku on erityisen herkkä rakkauden värähtelylle, kuvastuu juuri tuo ominaisuus erittäin selvästi. Kun ihmisen värähtelytasoa nostetaan, tapahtuu se itse asiassa vain lisäämällä hänen herkkyyttään. Kaikki on jo määrätty luotaessa ihmisen geneettinen koodi. Nuo värähtelyherkkyysjaksot pitävät yhtä 'astrologian' eli geneettisen koodin kanssa. Tähän perustuu kyky nähdä tulevia, jotka ovat itse asiassa jo määrätty ihmisen luomisessa."


Totta tai tarua, ainakin näihin asioihin perehtyminen avartaa mieltä ja paljon on eri lähteillä yhteisiä samansuuntaisia ajatuksia. Kun kellään ei ole lopullista Totuutta, vaihtelukin on luonnollista ja hyväksyttävää. Saan joka tapauksessa omaan pyramidiini laajemman perustan, jolloin ylöspäin kohti suurta yhteistä kokonaisuutta kipuaminen on loivempaa ja perspektiivi alatasoille ulottuu kauemmas. Voisiko parempaa todistusta kuin edellinen humanoidin opetus värähdystieteestä olla myös HUT'in perusteille. Humanoidin vähäinen Jeesus/Kristus-puhe verrattuna SR'n voimakkaaseen Kristuksen merkityksen korostukseen, joka tulee vielä seuraavan luvun aikana paremmin esille, on jossain määrin yllättävää. Joidenkin ennustettujen asioiden toteutumattomuus ja yhteyden katkaisu tuntuvat oudolta. Onko nykyisin todella tuhansia yhteyshenkilöitä, missä ne ovat ja mitä tekevät? Epäilys herää, etteivät nämä ole juuri niitä 'mustapukuisia miehiä', joista varoittelee. Hämäräksi jää koko UFO-asia ja miksi joku olentoryhmä maassa vastustaisi niiden tutkimista. No minä toivon, että ainakin värähdystiede on totta ja siihenhän minä olen koko ajan uskonutkin. UFOt ovat minulle edelleenkin materialisoituja hologrammeja ja humanoidit tiettyä tehtävää varten lähetettyjä samoin tietylle tasolle aineellistuneita ajatusenergiakoosteita. Ulottuvuudet ovat minulle edelleen taajuusalueita ja muut sitten rinnakkaisia maailmoja, joita vaihtamaan pääsevät vain korkeimmat henkiolennot.

Todellisuus, virtuaalimaailma tahi Kaikkeus, jota CTMU kuvaa, voidaan nähdä kaikenkattavana Totuuspyramidina ajatuksineen, tunteineen ja tapahtumineen. Kaikkeuden Luojajumala, alkuperäinen Ykseys ja kaiken Lähde, voidaan nyt määritellä Kolminaisuuden sinä osana, joka on tämän Kaikkeuden, meidän ihmisten Todellisuuden ja Absoluutin (siis kvantifioidun osan - Urantia-kirjan määrettä käyttäen) eli joustavan väliaineen ulkopuolella. Mutta Hän toimii luomansa Pojan kautta. Kolminaisuuden Pojalla on lukuisia alempia Luojapoikia, joista Kristus on yksi meidän osa-alueemme, Aurinkokunnan Poikajumala, jonka kautta vain voimme päästä yhteyteen Jumalan kanssa - Kristus-prinsiippi.


Pierre Teilhard de Chardin (PTC) (1881–1955) oli ranskalainen jesuiittapappi, jolla oli filosofin ja paleontologin koulutus. Tässä asiaa internet-linkistä: http://world.std.com/ ~snet/mind.htm. Hän määritteli negativismin synniksi ja esitti ensimmäisenä ajatukset sekä noosfääristä (noosphere, noo tarkoittaa kreikaksi mind), ihmiskunnan yhteisestä tietoisuudesta, että omegapisteestä (gravitaation romahduksen loppu, kosmologian suuri rysäys). Hän esitti, että globaali ekosysteemi on superorganismi, joka on suurempi kuin osiensa summa. Kaikki kivistä ihmisiin kuuluvat tärkeään kokonaisuuteen. On sanottu, että PTC'n työ pyrki luomaan tietoisuuden, joka olisi hyvää seuraa itse Jumalalle. Hän uskoi, että nopeasti ajatteleva Maapallon 'kelmu', voisi muodostaa elävän yhtenäisen verkon, joka kattaisi kaikki ihmiskunnan kokemukset ja ajatukset. Koko evoluutio on tähdännyt tämän Hengen kollektiivisen organismin luomiseen. Tämän on katsottu ennustavan Internet'iä.

§Uskon hänen ajatelleen kuitenkin Maapallon kokonaishenkeä, jollainen Steinerinkin mukaan on olemassa ja sen kehitys seuraa ihmiskunnan kehitystä. Kun ihmiset saavuttavat telepaattisen kommunikointikyvyn, avautuu mahdollisuus kommunikoida maailman laajuisesti ja se epäilemättä tuntuu siltä kuin Maapallolla olisi yhteiset aivot ja tietoisuus. Näinhän kokonaishengellä täytyykin olla. Astraalitaso avautunee ensimmäisenä kommunikoinnille ja tuottaa sekavuudellaan vääjäämättä pettymyksen ihmiskunnalle. Internet on silloin vielä parempi tapa kommunikoida ja ylläpitää tietoa. Kun päästään mentaaliin asti, se on kuin taivas aukenisi. Sitten Internet jää tarpeettomaksi tai se muuttuu langattomaksi eikä vaadi servereiden ylläpitoa ja maksullisia yhteyksiä. Kuka tahansa mentaalin ajattelun omaksunut ihminen voi koska tahansa 'kytkeytyä' sen muisteihin tai hakeutua minne tahansa Maapallolla läsnäolemaan sen tapahtumissa. Vielä lisäkehitystä kausaalin tasolle ja Maapallo kytkeytyy koko maailmankaikkeuteen, sen Akasha-arkistoon. Sinnehän valaistuneet yksilöt ovat kautta aikain päässeet. Ehkä vähän vielä korkeammalla tasolla on 'arkisto', joka sisältää myös tulevaisuuden. Jos pystymme kehittymään henkisesti, uskomattomista asioista tulee tosia.§

PTC kehitti filosofian, joka naitti materiaalimaailman tieteen yhteen Katolisen kirkon pyhien voimien kanssa. Ei tieteen akatemia eikä Katolinen kirkkokaan ilahtunut tästä. Kivien jumalallista voimaa pidettiin tiedepiireissä hulluutena ja Kirkko piti sitä selvänä harhaoppina. PTC piti evoluutiota kaiken perustana, valona, joka valaisee kaikkia tosiasioita. Evoluutiota ohjaa älykäs 'mahdollisuus' ja tarve. Siihen asti Darwinismiin kuului pakottava tarve, johon oli varovasti lisätty sattuma eli mahdollisuus. Kysyttiin kuka sitä ohjasi ja mihin suuntaan! Ja uskonnolliset piirit kiirehtivät julistamaan sen hänen toiseksi harhaopikseen. Tarkoittiko PTC, että Jumala kehittyy?

PTC määritteli kahdentyyppistä energiaa, radiaalia ja tangentiaalista. Radiaali oli sitä, minkä tunnemme Newtonin mekaniikasta, syyn ja seurauksen laki, joka voidaan laskea tarkasti. Se on ulkopuolista, kun taas tangentiaalinen on sisäistä, jumalallinen 'kipinä'. Elottomissa kappaleissa hän kutsui sitä esielämäksi. Ei-itsetietoisissa elämäksi ja ihmisissä tajunnaksi. Siksi kiviin pätee radiaalienergian lait, kun taas eläimissä ne ovat vain osittain voimassa. Elämän ja tietoisuuden voimat johtivat mahdollisuuden ja luonnollisen valinnan lakeihin. Hän huomasi, että kun tangentiaalienergian tasapaino parani jollain yksilöllä, se lisäsi tietoisuutta ja organismin monimutkaisuutta. Elävä maailma muodostuu tajunnasta, joka on lihan ja luiden vaatettama ja se on suoraan seurausta hermoston laajuudesta ja yhteyksien lukumäärästä.

§Nuo radiaali- ja tangentiaalienergiat voidaan suoraan nähdä fyysisinä ja henkisinä. Värähtelyteoriasta löydämme toisenlaisen määrittelyn: Astraalienergia on fyysisten kappaleiden ja organismien solujen aina molekyyleihin asti säteilemää aaltoenergiaa, joka muodostaa iv-hiukkasia. Se etenee pistemäisestä lähteestään poispäin pallonmuotoisena rintamana, joka vaimenee suhteellisen nopeasti niin, että se jää kokonaisuudessaan yhden planeettakunnan sisäiseksi säteilyksi. Mentaalitaajuinen värähtely muodostaa atomia pienempiä iv-hiukkasia, jotka lähtevät jostain tapahtumasta, ei esineestä tai astraalitason olennosta, siten paljon epämääräisemmin. Ne etenevät koko aika-avaruuteen ja vaikka niissäkin alkuun voi esiintyä kaarevuutta, ne muuttuvat pian tangentiaalisiksi, tasomaisiksi rintamiksi. Siten ne soveltuvat ulottuvuuksien ja suurienkin etäisyyksien välisiksi ohjausenergioiksi. Kausaaliset ja ylemmät energiat soveltuvat luonnollisesti vieläkin paremmin, mutta niiden täytyy kuitenkin muuntua fyysiselle tasolle mentaalin ja sitten astraalin kautta.§

PTC väitti, että Maapallon evoluutioprosessissa on ollut kolme päävaihetta: 1. Elämän synty biosfäärin kehittyessä, 2. alkoi Tertiäärikauden lopulla, kun ihmiset ilmestyivät itsetietoisella ajattelulla ja 3. Ihmisten alkaessa kommunikoida ympäri maailman. Se on biosfäärin 'ajatteleva kerros' eli noosfääri. Tämä kehittyy vähitellen niin, että koko Maapallo alkaa 'hehkua' kuin tulessa (§astraalivaloa§). Lopulta maa löytää sielunsa. Hän varoittelee kyseenalaistamasta niitä voimia, jotka yhdistävät hermosolujamme. Mieluummin meidän tulisi laajentaa käsityskykyämme ja omaksua uusi kompleksisuutemme. Internet on tällä polulla välttämätön askel. Maa tarvitsee nyt humaanisuutta rakentaakseen noosfäärin.

§Maapallon kokonaishenki, josta Steinerkin on puhunut, kehittyy ihmiskunnan mukana ja omaa samat kehotasot kuin ihminenkin. Kristuksesta tuli Maapallon Herra, mutta Hän on enemmän kuin Maapallon kokonaishenki. Kaikesta päätellen Hän on koko aurinkokunnan Päähenki. Hän kehittyy täydelliseksi kaikkien aurinkokuntamme henkikuntien mukana, mutta Jumalan Poikana Hänellä on jo kaikkien tasojen kehot aina täydellisyyttä myöten. Kun Hän saattoi asettautua Jeesuksen hyvin valmisteltuun mentaali-, astraali-, eteeris-fyysiseen kehoon, Hänelle kehittyi myös nämä kehot, mutta fyysis-eteerisestä Hän joutui luopumaan kuolemassa. Sillä on vähän merkitystä, nousiko Jeesuksen fyysisen kehon taajuus niin, että se 'höyrystyi' astraaliin vai putosiko se maanrakoon paikallisen maanjäristyksen seurauksena, kuten Steiner tapahtuman kuvaa. Käärinliina vain sopivasti keriytyi ja jäi jäljelle, kun aukko jälleen sulkeutui.§

PTC kuvaa Omegapistettä, maailman loppua siten, että spiraalimaisesti yhteen kasaantuva kompleksisuus kohoaa äärimmilleen ja samalla tietoisuus maksimiinsa. Pienten yksilöiden (kvanttimekaaninen) kakofoniaa siihen asti soittanut orkesteri, muodostaa kaiken yhteyden ja ykseyden alkaen soittaa sinfoniaa. Kaikkeuden ykseys on Kristus, jonka Jumala valmiina vetää takaisin itseensä. Huippuunsa lisääntynyt materian kompleksisuus on myös maksimoinut persoonallisuuden, joka on todellinen älykäs yksilö, ei abstrakti idea eikä ihmisten kollektiivi. Ihmisolennot ovat PTC'n mukaan korkein aikaansaatu persoonallisuuden muoto tunnetussa kaikkeudessa. he ovat täysin yksilöllistyneet, vapaat toimintakeskukset. Siten he ovat Jumalan kuvia, joka on korkein persoona. Kun kaikkeus tulee Yhdeksi, ihmisistä tulee superpersoonia, koska yhdistyminen lisää loputtomasti kompleksisuutta ja siten tietoisuutta. Itse asiassa Omegapiste on koko ajan kehityksen sivussa ja vain vetää kehitystä puoleensa. Se on vapaa ajasta ja paikasta sekä palautumaton prosessi.

PTC olettaa, että kaikki energia on 'psyykkistä' luonteeltaan, mutta jakautuu kahteen komponenttiin, radiaaliin ja tangentiaaliseen. Jälkimmäinen yhdistää kaikkia saman tason eli saman kompleksisuuden ja keskisyyden omaavia elementtejä. Radiaali vetää elementtejä yhteen eli kohti suurempaa kompleksisuutta ja keskisyyttä. Rakkauden energian voimasta maailman osaset hakeutuvat yhdeksi olennoksi. Gravitaatio on pientä tähän voimaan verrattuna. Lopputuloksena kaikki on puhdasta Rakkautta, singulariteetti ilman erillisiä kappaleita. Transhumanistit, ihmisen fyysisen olomuodon kehittymiseen eli superihmiseen uskovat, asettavat teknisen singulariteetin kaiken huipuksi. Tekoälyn ja digitalismin mahdollisuudet ohittavat inhimillisen älyn ja voivat johtaa arvaamattomaan kehitykseen. Tällainen superäly, kyberavaruus, itse itseään kehittävä, voisi 'korvata' Jumalankin. PTC pitää tällaiseen uskomista pelkuruuden muotona. Hän ennustaa, että ennen Omegapistettä, ihmiskunta jakautuu kahteen osaan. Ne jotka pelkäävät tuon rajan ylitystä, pitävät kiinni tekniikan kaikkivoipaisuudesta. Mutta pienen pieni osa ihmiskuntaa pysyy uskollisena ajatukselle yliluonnollisesta ykseydestä Kristuksessa, joka läpitunkee näkyvän kaikkeuden dimensiot ja kehykset.

§PTC'n visiossa voidaan katsoa Jumalan kasvavan tai ainakin tulevan kompleksisemmaksi. Kompleksisuuden lisääntyminen voi olla samaa kuin taajuuden kohoaminen alemmilla tasoilla, mutta täydellinen on jo ääretön taajuudeltaan. Älykkyyden ja tekoälyn kasvusuunta on horisontaalinen, se johtaa kaiken pilkkomiseen yhä pienempiin osasiin ja kompleksisuus lisääntyy. Mutta mikä lisää tietoisuutta? Mitä pienempi osanen, sitä vähemmän totuutta se voi sisältää. Se ei ole yhdistymistä kohti kokonaistotuutta vaan sen hajottamista. Se ei nosta taajuutta, eikä tietoisuus siten voi nousta korkeammalle tasolle. Tekoäly on ja pysyy alhaisella fyysisen maailman tasolla. Ihmisen äly on sentään astraalista, siksi ihminen on ihminen, joka voi tuntea ja omata persoonallisuuden. Mutta sekään ei riitä, vaan ihmisen pitää ponnistella kohti Totuutta, joka on PTC'n kaksiulotteisen spiraalin muuttamista kolmiulotteiseksi. Se kohdistuu kartion tai pyramidin, jota termiä olen itse käyttänyt huippuun, pelkkä keskipiste ei johda muuhun kuin horisontaalisen tiedon 'kasaamiseen'. Kun ihminen viisastuu, hän kohoaa tietoisuudessaan mentaalitasolle. Kompleksisuuden sijaan tulee täydellistyminen, harmonia, joka kyllä säilyttää yksilöllisyyden ja mahdollistaa supertietoisuuden.§

§Tekniikan kehittyminen tulee hidastamaan ihmisen henkistymistä ja useat jäävät siihen kiinni, kuten Steiner ja PTC'kin toteavat, kun hän ennustaa ihmiskunnan jakautuvan kahteen osaan. Jos tekniikan kaikkivoipaisuuteen uskovat ovat vielä olemassa, eivät he pysty aikanaan estämään mustien aukkojen tuomaa tuhoa. Vain viisauden saavuttavat ihmiset nousevat henkimaailmaan ja kohti täydellisyyttä. Pelkuruutena olen pitänyt skeptikoiden tiedeuskoa, he eivät uskalla lähestyä mitään uskoa peläten sen tekevän heistä heikon tai jopa kahjon. Valitettavia esimerkkejä kun on aika paljon.§

§Tekoäly ei voi kommunikoida edes astraalienergioiden kanssa. Miten se voisi heijastella eli tunnistaa niitä? Vaikka pystyttäisiin luomaan ihmisen aivoista kopio, miten niihin voitaisiin saada samanlainen hengen ohjaus? Ihmisenkin täytyy oppia käyttämään astraali- ja mentaalikehojaan voidakseen todella itse omata ajatuksia, olla osa niistä, niiden sisällä. Vasta sitten voi myös pitää ja luoda ajatuksia sisällään. Kaikki materiaalikappaleet kyllä säteilevät astraalienergioita ja pystyvät pidättämään atomeissaan mentaalienergioita, mutta se on täysin passiivista. Niitä pitäisi pystyä aktiivisesti tulkitsemaan ja synnyttämään hallitusti. Tämä on se kvanttimekaniikan kompastuskivi, ns aaltofunktion 'romahdus'. Jos henkienergiatasolle yritetään päästä havainnoimaan karkeilla havaintovälineillä, havainnoitava värähdys ja sen synnyttämät iv-hiukkaset muuntuvat radikaalisti.§

§Se on sellainen kuilu, jota digitalismi ei voi ohittaa. Kvanttitietokone voi murskata lukuja ja tehdä synteesiä abstrakteilla käsitteillä erittäin tehokkaasti, mutta se ei ole samaa kuin päästä henkienergian tasolle, jota ei ylläpidä minkäänlainen atomeista koostuva kehys. Vain henki, joka koostuu itsekin puhtaasti henkienergiasta, voi saavuttaa sen tilan. Tiede ja tekniikka voi vielä tunkeutua nykyistä pidemmälle henkienergian puolelle, mutta aina tarvitaan jonkinlainen kehys, yksilöityjä hiukkasia, joiden liikkuminen on sidottu valonnopeuteen. Korkeampi henki eli puhdas informaatio, värähtelyenergia siirtyy paljon valoa nopeammin ja vasta se mahdollistaa ikuisen olemassaolon. Jumala on kyllä 'turvassa' kaiken yläpuolella. Ihmisenkin potentiaali edellyttää Yliminän olemassaoloa siellä täydellisyyden lähettyvillä ja sielunsuunnitelmien muodossa laskeutuvia voimakenttiä, kuin napanuora, joka ylläpitää ihmisen henkisyyttä täällä 'kuoleman laaksossa'. Myös se, että ihmiskunta on laskeutunut samat portaat alas, ihmiskunnalla on olemassa valmiit aihiot joka askelmalle. Ne vain odottavat meidän paluuta täydentämään ne omalla persoonallisella tavallamme.§

§Voimme kuvata ihmisen sielun kokonaisuutta kartiona tai pyramidina käyttäen itämaisen tieteen porrasjakoa. Jokainen porras sisältää 7 alaporrasta ja lopullinen luku voi olla vieläkin enemmän: Puhdas Täydellisyys Jumala Jakautuva Täydellisyys Jumalan Poika Absoluutti Kristus Pyhä Henki Mahaparanirvaaninen Yliminät Rakkaus Totuus Ihmiskuntien sielun suunnitelmat Paranirvaaninen Ihmiskunnan ryhmäsielujen suunnitelmat, korkeampi osa Nirvaaninen - "! - , alempi osa Buddhi Yksilön sielun suunnitelmat, korkeampi osa Kausaali - " - , alempi osa Mentaali Yksilön yhden elämän sielun suunnitelma, korkeampi minä eli henki Astraali - " - , alempi minä eli mieli Eteerinen Fyysinen Kaksi alinta kehoamme 'vain' ylläpitävät astraalitason tietoisuutta, joka ei osaa kommunikoida riittävän korkean tason energioiden kanssa. Kristuksella on myös alempia kehoja, alimpien 'paikantuessa' mm aurinkokuntaamme. Yliminät, Rakkaus ja Totuus ovat täydellisten henkien 'välineitä' kommunikoida alaspäin. Joka tasolla on lisäksi henkiolentokuntia. Lukumäärä, yksi tärkeä suure ajan ja tilavuuden ohella, kasvaa myös alempia tasoja kohden.

§Jokseenkin verrannollinen on tilanne siinä, että ihminen vielä uskoo tekniikan joskus mahdollistavan UFOt, joilla voidaan liikkua kaikkialla avaruudessa. Mutta valonnopeutta ei massan omaavat kappaleet voi ylittää eikä painovoiman kumoaminen sitä vielä muuksi muuta. Kvanttiteorian pienen todennäköisyyden omaavat ihmeet ja neljännen dimension olemassaolo sekä Mustien aukkojen mielikuvituksellinen tulkinta on luonut kuvitelman ns madonrei'istä, joista UFO voisi 'puikahtaa' toiselle puolelle kaikkeutta tai jopa rinnakkaismaailmaan. Värähdysteoria on 'tukkinut' tällaiset reiät. UFOt ovat mielestäni korkeammalta tasolta ajatusenergialla luotuja voimakenttiä, kuten 'hologrammit', jollainen ihmisenkin fyysinen muotti on. Mutta nämä eivät vaadi niin pitkää kasvatusaikaa, vaan saavat mineraalisen täydennyksen hyvinkin nopeasti, jos sitä tarvitsevat. Ns USOt, jotka nousevat merestä, voivat hyvinkin olla saaneet materiaalinsa meren pohjasta. Myös humanoidit ovat tällaisia nopeasti 'kyhättyjä' hologrammiolioita, joista suurin osa pysyykin näkymättömänä voimakenttänä ja materialisoituvat vain harvoin, jos tehtävä sitä vaatii.§

§Voiko ihminen saada aikaan itseään älykkäämmän, itse itseään kehittävän koneen? Numeronmurskaus ei ole älykkyyttä, eikä shakin pelaaminenkaan. Materialistisen ihmisen kone voi voittaa melkein missä asiassa tahansa. Mutta ihmisellä on potentiaali kehittyä kohti täydellistä. Vaikka kone voisi saavuttaa täydellisyyden tiedoissa, se ei takaa täydellisen hengen tietoisuutta. Joka tapauksessa Jumalan täydellisyys ja sen suuruus on ylittämätön kaikille ja kaikelle. Jos Jumala sallii ihmisen kasvaa omalle tasolleen täydellisyydessä, Jumalan täytyy kasvaa suuruudessa taatakseen maailmanjärjestyksen säilymisen. Mitä tarkoitetaan kompleksisuudella tässä yhteydessä? Jumalan tietoisuus on ja pysyy äärettömän hyvänä. Hänen täydellisyytensä saa ehkä Pojan kautta lisää sellaista täydellistä energiaa, jossa on epätäydellisyydestä peräisin olevia komponentteja. Ne ovat lisänneet ihmisen tietoisuutta, joka voi kohota täydelliseksi eli superpersoonallisuudeksi, mutta se ei voi mitenkään tavoittaa Jumalan suuruutta.§

§Vaikein kysymys on juuri siinä, että miten superihminen kokee täydellisyyden? Tuleeko hän täysin tietoiseksi myös muiden kokemuksista eli kaiken kanssa yhtä menettäen tietyssä mielessä oman yksilöllisyytensä vai pysyykö hän vain omassa kokemuspiirissään? Ja välissä on vielä Kristus, joka on osa Jumalan Poikaa jne. Mielestäni kyse on loputtomasta prosessista. Ihminen sisältää täydellisen osansa lisäksi edelleen muutaman alemman tason kehon, joissa hän on 'paikallinen' ja jossain määrin 'ajallinen' henki. Seuraava sykli laajentaa taas hänen 'reviiriään' kaikilta osin ja tekee suuremman itse täydellisyydessä. Häntä korkeamman tietoisuus sisältää myös hänen tietoisuutensa, mutta ei päinvastoin.§

§Ilman energian luonteen ymmärtämistä PTC'n väitteistä voi kiistellä loputtomiin. Mutta kun todetaan, että hänen mainitsema psyyken energia, joka on kaiken perustalla, on henkienergiaa, ja lopullinen kaiken kattava Rakkaus on täydellistä energiaa, niin asia selvenee huomattavasti. Omegapiste on herättänyt scifi-kirjailijoiden mielenkiinnon ja se on ehkä ollut heille kaikkein antoisin aihe, mutta sieltä ei kyllä Totuutta löydetä. Onko sitten esittämäni näkemys parempi kuin PTC'n? Olemme ehdottomasti samoilla linjoilla, ehkä omani on yksityiskohtaisempi ja selittää asian 'tieteellisemmin' ja pidemmälle. Kaikkea värähdysteorian perusteluja en ole tässä kuitenkaan voinut esittää. Enkä tiedä kuinka hyvin PTC on asian esittänyt kirjassaan 'The Phenomenon of Man'. Luonnollisesti tieteellemme nämä eivät kumpikaan kelpaa, mutta joku oikeasti viisautta eli suurinta Totuutta kohti Rakkauden voimalla pyrkivä, voi saada siitä sopivan pohjan omille ajatuksilleen.§


Samantyyppinen on George Ivanovitch Gurdjieff'in (1872-1949) maailmankuva. Keskussymboli hänen opetuksessaan on enneagramma, joka on luultavasti sufilaista alkuperää. Sufilaisuutta pidetään Islamin suuntauksena, mutta jotkut sanovat sen olevan liike tai suunta, jollainen on kaikissa uskonnoissa pinnan alla ja rituaalin takana. Gurdjieffin mukaan me elämme erittäin kehnossa paikassa maailmankaikkeudessa, kun tarkastellaan tilannetta ihmisen mahdollisen kehityksen kannalta. Maapallolla vaikuttavien mekaanisten lakien voiman ja painavuuden vuoksi sisäisimmän itsen löytäminen ja uuden kehitystason vakiinnuttaminen on tavattoman vaikeaa. Kuitenkin ihmisen kaavaan sisältyy kehittymisen mahdollisuus. Pyrkimys kehittymisen suuntaan tulee jossain vaiheessa vaatimaan taitavia ponnistuksia, toivoa, älyä ymmärrystä ja sitkeyttä.

Gurdjieff vertaa normaalin ihmisen tilaa vankiin sanoen: "ET tajua omaa tilannettasi. Olet vankilassa. Jos olet järkevä ihminen, niin kaikki mitä voit toivoa, on päästä vapaaksi. Mutta kuinka paeta? On välttämätöntä kaivaa tunneli vankilan muurein alitse. Yksi ihminen ei voi tehdä mitään. Mutta jos vaikka kymmenen tai kaksikymmentä ihmistä kaivaa pakoreittiä vuorollaan ja jos toinen vartioi toistaan, niin he voivat saada tunnelin valmiiksi ja voivat paeta. Kuitenkaan kukaan ei voi paeta vankilasta ilman niiden apua, jotka ovat paenneet aikaisemmin. Ainoastaan he osaavat sanoa, millä tavoin pako on mahdollinen ja he voivat lähettää työkaluja ja kaikkea mikä on välttämätöntä. Mutta yksi vanki ei voi yksinään löytää näitä ihmisiä tai päästä kosketuksiin heidän kanssaan. Organisaatio on välttämätön. Mitään ei voida saavuttaa ilman organisaatiota.” Vapauteen pääsy siis edellyttää ensiksikin totuuden tajuamista omasta tilasta. Toinen edellytys on samasta asiasta innoittunut ryhmä ja kolmas edellytys on saada yhteys niihin, jotka tietävät ja osaavat neuvoa. Gurdjieffin mukaan suurin syy siihen, miksi vapauteen pyrkivien tiellä on esteitä, on että Elämä maapallolla palvelee valtaisaa kosmista tarkoitusta.. Elämä maapallolla eli orgaaninen elämä toimii energian muuntamis- ja välitysasemana jatkuvasti muotoutuvassa maailmankaikkeudessa.

Kaiken alku on Absoluutti, josta vuotaa ulos lukematon määrä ns luomisen säteitä. Tämä on Absoluutti ja ensimmäinen kokonaisuus eikä sen alkuperää tunneta. Seuraava kokonaisuus, jonka jo voimme mielessämme käsittää muodostuu kaikista mahdollisista maailmoista eli lukemattomista Linnunratamme kaltaisista galaktisista kokonaisuuksista. Kaikki auringot eli Linnunrata-galaksin organisaatio on seuraava taso tässä luomisen säteessä, minkä tarkastelu on meille kiinnostavinta ja josta voimme jotain tietää. Seuraava kokonaisyksikkö on aurinkomme planeettoineen eli aurinkokuntamme. Ja edelleen seuraava taso muodostuu kaikista aurinkokuntamme planeetoista. Viimeistä edellinen vaihe tässä luomisen säteessä on maapallo ja viimeinen vaihe on maapalloa kiertävä kuu. Jotta kaikkien planeettojen vaikutukset voisivat kulkea eteenpäin, tarvitaan erityinen energioiden muuntolaite tätä toteuttamaan. Tämän laitteen tunnemme orgaanisena elämänä maapallolla. Siten siis kasvit, eläimet ja ihmiset palvelevat määrättyä kosmista tarkoitusta eli ovat planeettojen ja maapallon välinen energian muunto- ja välitysasema.

Kuu on Gurdjieffin mukaan valtava elävä olento, joka saa ravintonsa kaikesta siitä, mikä kasvaa ja elää maapallolla. Kuu ei tulisi toimeen ilman elollista elämää, eikä elämä maapallolla olisi mahdollinen ilman kuuta. Kunkin tason kokonaisuuden toimintoja säätelee eri määrä lakeja. Absoluutin tasolla vallitsee vain yksi ainoa laki, luomisen tahdon ykseys. Kaikkien mahdollisten maailmojen eli kaikkien galaksien tasolla toimii kolme lakia ja tämä taso on suoraan Absoluutin luoma. Absoluutin tahto ei kuitenkaan ulotu enää yksittäisen galaksin tasolle eli meidän kohdallamme Linnunradan tasolle, mikä toimii jo kuuden lain alaisena ja on jo mekaaninen. Aurinkokunnan tasolla toimii 12 lakia ja niin edelleen luomisen sädettä alaspäin, kunnes tullaan kuuhun, mikä on 96 lain alaisuudessa. Tämän kaavan mukaan maapallolla toimii 48 lakia ja tämä kertoo, että se on jo varsin kaukana Absoluutista. Jos ihminen pystyisi vapautumaan edes puolesta 48:aa lakia, hän olisi jo paljon lähempänä Absoluuttia.

Maailmankaikkeudessa on Gurdjieffin mukaan kaikki punnittavissa ja mitattavissa. Aineen tiheysaste ja värähtelynopeus vain muuttuvat. Edellä esitetyt seitsemän luomisen säteen tasoa edustavat kukin tiettyä aineen tiheysastetta ja värähtelynopeutta. Absoluutti on rakenteeltaan kaikkein ohuinta ainetta ja samoin sen värähtelynopeus on kaikkein suurin. Alaspäin kulkiessaan luomisen säde saa aikaan maailmoja, jotka ovat yhä "aineellisempia" ja joiden värähtelyt ovat edellistä tasoa raskaampia ja hitaampia. Hienompi aine läpäisee tiheämmän ja kaikessa, minkä ympärillämme näemme, on mukana kaikkien tasojen ainetta - myöskin Absoluutin tasolta. Ihmisen ja maailman tutkimisesta Gurdjieff sanoo: "Ei ole tarvetta tutkia aurinkoa löytääksemme aurinkomaailman aineen. Tämä aine on meissä itsessämme ja se on tulos atomeittemme jakautumisesta. Samoin meissä on kaikkien maailmojen ainetta. Ihminen on sanan täydessä merkityksessä pienoismaailmankaikkeus. Hänessä on kaikki ne aineet, joista maailmankaikkeus koostuu. Samat voimat, samat lait, jotka hallitsevat maailmankaikkeutta, toimivat hänessä. Siten tutkiessamme ihmistä, tutkimme maailmaa ja tutkiessamme maailmaa, voimme tutkia ihmistä."

Kaikkia tapahtumia, olivatpa ne pieniä tai suuria - kärpäsen lentoa tai uusien aurinkokuntien syntyä, hallitsee kaksi peruslakia, joita Gurdjieff kutsuu kolmen ja seitsemän laeiksi. Kolmen laki tarkoittaa, että kaikki ilmiöt edellyttävät tapahtuakseen kolmen voiman läsnäoloa. Voimme kutsua niitä Aktiiviseksi, Passiiviseksi ja Neutraloivaksi voimaksi. Vertaa Tahto, Tunne ja Ajattelu. Tämä kolminaisuus esiintyy myös kristinuskon kolminaisuutena - Isä, Poika ja Pyhä Henki, Intiassa Brahma, Shiva ja Vishnu. Kaikkien kolmen voiman on oltava läsnä, kahden läsnäolo ei riitä sillä aktiivinen ja passiivinen voima kieppuvat toistensa ympärillä ilman että mitään tapahtuu. Kun kolme voimaa ovat yhdessä oikeassa suhteessa ilmiö kehittyy ja alkaa tapahtumien ketju, jolloin yhdessä Kolmen lain kanssa alkaa toimia Seitsemän laki. Tämä laki hallitsee tapahtumien peräkkäisyyttä. Mikään tapahtumaketju ei jatku samanlaisena kuin se on alkuvaiheessaan. Kaikissa tapahtumissa on havaittavissa jaksottaisuutta, rytmisyyttä ja intensiteetin eri vaiheita.

Luomisen säde pystyy jatkamaan kulkuaan maapallon elollisen elämän suorittaman sysäyksen ansiosta. Ihmiskunta ja muut elävät olennot kehittävät tarvittavan energian, jotta Absoluutista lähtenyt tahto pääsisi tavoitteeseensa. Tässä mielessä ihmiskunnan tehtävänä on toimia energian muuntoasemana, eikä sen kehitys voi tapahtua nopeammin kuin mitä kokonaisuuden harmonian säilyminen sallii. Toisaalta kuitenkin ihmiskunta on luotu kehittyväksi kokonaisuudeksi ja Gurdjieffin mukaan ihmisellä on mahdollisuus kehittyä Auringon aineen tasolle eli maailmaan, jossa on 12 lakia ja vielä pidemmällekin. Jokaisessa ihmisessä on voimia, jotka pyrkivät saattamaan päätökseen nousevan oktaavin, mutta voimat joutuvat harhaan, kun tieto ja taito soveltaa Kolmen ja Seitsemän lakia puuttuvat.

Kaikki hänen tekonsa, toimintansa, sanansa, ajatuksensa, tunteensa, vakaumuksensa, mielipiteensä ja tapansa ovat ulkoisten vaikutusten tuloksia. Ihminen itse ei kykene tuottamaan yhtäkään ajatusta tai tekoa. Kaikki, mitä ihminen tekee, sanoo, ajattelee ja tuntee - kaikki tämä tapahtuu hänelle... Ihminen syntyy, elää, kuolee, rakentaa taloja, kirjoittaa kirjoja, ei niin että hän näin haluaa, vaan koska näin tapahtuu." Ihminen on Gurdjieffin mukaan hyvin monimutkainen koneisto, joka poikkeaa muista koneista siinä, että ihmisellä on mahdollisuus oppia tietämään olevansa kone. Toisin sanoen ihmiskone on kone, joka voi tutkia itseään. Kun koneistoa tarkastellaan mahdollisen kehityksen kannalta, saattaa itse kullekin meistä oman koneiston tunteminen antaa vihjeitä toiminnan parantamisesta sekä ehkä myös kokemuksia sellaisesta tietoisuuden tilasta, missä todellinen tahto on mahdollinen.

Ihmisen kolme aivoa, kuten kerrokset rakennuksessa, vastaavat kolmea erityistä toiminnan aluetta. Ihmisen toimintoja ohjaavat keskukset sijoittuvat kerroksiin siten, että yläkerrassa, päässä on ajatuskeskus eli ajatusaivot. Keskikerroksessa on tunnekeskus eli tunneaivot ja alimmassa kerroksessa itse asiassa on kolme keskusta eli aivoa: liikuntakeskus, vaistonvarainen keskus ja seksikeskus. Nämä viisi keskusta ovat toiminnassa jokaisessa ihmisessä. Näiden lisäksi on ihmisellä Gurdjieffin mukaan kaksi muuta keskusta: korkeampi älykeskus, mikä käyttää symbolikieltä ja korkeampi tunnekeskus, mikä puhuu myyttien kielellä. Nämä kaksi keskusta ja niiden vastaavat toiminnot ovat täysin kehittyneet ja aina toiminnassa, mutta ne eivät yleensä ole yhteydessä muihin keskuksiin. Tämä johtuu siitä, ett muiden viiden keskuksen toiminta on kehittymätöntä ja epäharmonista. Nuo viisi keskusta käyttävät kukin toimintoihinsa määrätynlaista energiaa mutta epäharmonian tilassa ne lainaavat tai varastavat toisiltaan kykenemättä käyttämään lainaenergiaa oikein.

Gurdjieff erottaa toisistaan tiedon ja ymmärtämisen. Ero on tärkeä, kun tarkastellaan inhimillistä valehtelua. Tiedot eli tosiasioiden hankkiminen on hyödyllistä ihmisen kehityksen kannalta vain siinä määrin, kuin hän kykenee sulattamaan sen olemukseensa eli ymmärtää tiedon. Kun ihminen tietää jotain mutta ei ymmärrä tietämäänsä hän valehtelee puhuessaan kyseisestä asiasta. Ajatuskeskuksen mekaaninen osa eli formatorinen keskus saa aikaan sen, mitä yleisesti voidaan kutsua joutavanpäiväiseksi lörpöttelyksi, fraasipuheiksi tai älylliseksi pintaliidoksi. Formatorinen keskus ei kykene tajuamaan muunlaista totuutta kuin kaksijakoista. Se näkee kaiken vastakohtien kautta: hyvä ja paha, totuus ja vääryys, valkoinen ja musta, syy ja seuraus. On selvää, ettei mekaaninen ajattelu ole lainkaan ajattelua vaan refleksejä...

Gurdjieffin sanoma Hän tuli länteen 70 vuotta sitten sanoen: "Ihminen on kone. Hän on unessa. Hän ei voi tehdä mitään. Hän ei voi kontrolloida mitään. Kaikki hallitsee häntä." Tätä sanomaa oli tuolloin kuten yhä tänäänkin vaikea hyväksyä kirjaimellisesti. Käyttäytymistieteiden tutkijat ovat kuitenkin joutuneet tekemään useita myönnytyksiä Gurdjieffin väittämien suuntaa. Pohjimmiltaan Gurdjieff ei kuitenkaan ollut ihmisen suhteen pessimisti vaan väitti, että ihmisellä, kuten muillakin äärettömän suuren maailmankaikkeuden kolmiaivoisilla olennoilla, on rajattoman kehittymisen mahdollisuus. Hänestä voi tulla vapaa, tietoinen yksilö, joka kykenee ymmärtämään Luomakunnan toimintoja ja olemaan avuksi laajenevan universumin Luomistapahtumassa. Hän sanoi edelleen, että nykyinen ihmiskunta kulkee väärää vietä. Ihminen kantaa eräiden korkeampien voimien virheiden seurauksia itsessään ja tämän seurauksena ihmisestä on tullut itsekeskeinen ja haluton kohtaamaan todellisuutta. Huolimatta siitä, että hän on kurjassa tilassa on hänen - tahtoipa tai ei - silti täytettävä osansa Kaiken Olemassaolon Vastavuoroisessa Ylläpidossa. Hän voi tehdä tämän joko omalla tietoisella työllään ja tarkoituksellisella kärsimyksellä tai hän voi täyttää osansa passiivisesti kuten kasvi- ja eläinkunta tekevät. Ensimmäisessä tapauksessa ihmisestä Gurdjieffin mukaan tulee kuolematon sielu ja aktiivinen osallistuja Kosmisen Tarkoituksen toteuttamisessa.


Kun skeptikko väittää, ettei Jumalaa voi olla, koska sitä ei voi todistaa (materiaalisen tieteen hyväksymin keinoin), hän haluaa unohtaa, ettei sen paremmin voi todistaa, ettei Jumalaa olisi. Vai hylätäänkö Jumalan olemassaolo siksi, ettei teoriaa Hänestä voi falsifioidakaan. Agnostikko on askeleen ymmärtäväisempi, kun toteaa, ettei Jumalasta voi tietää ihmisen keinoilla mitään. Mutta hänkin haluaa unohtaa, että voi olla ihmisiä, jotka todella näkevät ja ymmärtävät henkimaailmaa ja vetoaa mielellään siihen tosiasiaan, että kautta aikain on ollut alan huijareita. 'Viisas' ihminen ymmärtää, että asian vaikeudesta ja ihmisen vajavaisuudesta johtuen on monenlaista tasoa ja erilaista näkemistä, mutta katsoo viisaimmaksi varautua siihen mahdollisuuteen, että Jumala on olemassa ja ihmiselläkin on pysyvä osa tässä maailmankaikkeudessa. Kun ihminen on kerran olemassa, on mitä luonnollisinta päätellä, että se voima, joka ihmisen on tänne saattanut, eläimet ja kasvit kukin laji hyödyntämässä energian eri vaiheita, on täyttänyt muutkin, näkymättömät energian tasot koosteilla, jotka toimivat sen tason ehdoilla. Meidän on myös helppo päätellä, että tuo voima on alkanut näkymättömänä ja siten 'kansoittanut' taso tasolta alemmas kohti näkyvää, materiaalista olomuotoa, joka on ollut haastavin, mutta varmasti omalla tavallaan kiehtova. Sen toteutuminen on vaatinut mitä ilmeisimmin kaikkien 'ylempien' tasojen pitkäaikaista ponnistelua ja niiden kehittymistä myös älyllisesti paljon ihmistä pidemmälle. Miten tämä päivänselvä asia voi olla niin vaikea ymmärtää jopa älykkäimpien tiedemiestenkin. Vai onko se pelkästään ulospäin annettu kuva tieteen tekijästä, joka haluaa omalla älyllään ratkoa kaikki ongelmat ja mikä ei vielä ole avautunut, se on suljettu tietoisuuden ulkopuolelle ikäänkuin sitä ei olisikaan.


Lyhyt kertaus

1. Tieteen ja tekniikan tärkeimpinä kehityskohteina voitanee pitää fuusioenergian valjastamista ja nanoteknologiaa. Fuusion hallinta on pikemmin loitonnut kuin lähentynyt tutkimuksen lisäännyttyä, mutta toivottavasti siinä edistytään, sillä se ratkaisisi energiaongelmat ja siten myös vähentäisi ilmastokatastrofin vaaraa. Nanomateriaalien valmistus jo onnistunut, mutta ns nanorobottien aika voi olla vielä kaukana. Tietotekniikka kehittyy jo omalla painollaan jonkinlaiseen tekoälyyn asti ja geenien manipulointi tuo yhä suurempia mullistuksia ihmisenkin evolutioon.

2. CERN'in suurin hiukkastörmäytin on tarkoitettu paljastamaan Higgs'in bosoni, pienin mahdollinen hiukkanen, joka voi olla sama kuin gravitoni. Todennäköisesti siellä paljastuu uusia lyhytikäisiä hiukkasia, siis iv-hiukkasia, nykyisin vielä mystistä henkienergiaa ja ns pimeää ainetta. Painovoima-aallot ovat mitä ilmeisimmin paljon valoakin nopeammin eteneviä ja niin suuren aallonpituuden omaavia, että niiden mittaaminen lienee vielä pitkään ihmistieteelle liian suuri haaste.

3. Pimeä energia, joka laajentaa aika-avaruutta, on Absoluutin purkautuvaa liike-energiaa. Sen tavoittaminen muuten kuin välillisten mittausten kautta on yhtä vaikeaa kuin täydellisen energian erottaminen tyhjästä. Mutta se on juuri tuo lopullinen Higgs'in bosoni, Absoluutin perussolu.

4. Yleisen suhteellisuusteorian toteama avaruuden laajeneminen 'venymällä' joka kohdasta osoittaa, että Absoluutti luo itseään työntämällä vanhempaa osaa 'sivuun' enemmän kuin, että epätäydellinen energia työntyisi sen sisään. Laajeneminen on pysyvää ja supistuminen on näennäistä, vain materiaalisen ulottuvuuden 'haihtumista'. Ns rinnakkaismaailmat etääntyvät vastaavasti toisistaan. Tällaisia laajentuvia maailmankaikkeuksia voi olla lukemattomia. Mustat aukot ovat valtavia energian muuntolaitoksia, joissa materiaali murskautuu hienommaksi energiaksi ja siten korkeampaan ulottuvuuteen.

5. Ihmisen tehtävä on muuttaa aurinkokunta täydelliseksi ja samalla itse saada riittävän yksilöllisiä kokemuksia säilyttääkseen identiteettinsä. Kun tuo täydellisyys on aikanaan saavutettu ja olemme osa Absoluuttia, silloin meillä on potentiaali luoda oma maailmankaikkeutemme uuden alkuräjähdyksen kautta. Niitä voi sitten alkaa ja kehittyä samoihin aikoihin jopa miljoonia rinnakkaisia, kun entiset ihmiset haluavat tulla täydellisiksi oman kaikkeuden Jumalan Pojiksi. Rinnakkaismaailmojen asukkaat eivät voi mitenkään havaita toisiaan, ei edes niiden alkuräjähdystä, muuten kuin täydellisen energian kautta. Siellä missä aikaa ei ole olemassa, on tapahtumilla peräkkäisyyttä, oma 'tilansa' tapahtua. Meidän nykyisen maailmankaikkeuden on palattava täydelliseksi, ennenkuin sen sisältämä uusi täydellistynyt 'sukupolvi' voi synnyttää seuraavia alkuräjähdyksiä.

6. Teleportaatio on kohteen siirtämistä koodatun tiedon välityksellä erittäin nopeasti jopa valovuosien päähän tai eri aikaan. Se edellyttää kohteen purkamista riittävän hienojakoiseksi informaatioksi, käytännössä iv-hiukkasiksi ja kokoamista takaisin määränpäässä. Kokoaminen voi tapahtua nano- tai pikorobottien avulla, joiden pitää olla itse itsestään rakentuvia. Ihmiskunnan tieteellä on sellaisten hankkeiden toteuttamiseen vielä pitkä matka.

7. Ns kietoutuminen on kvanttiteorian todennettu ilmiö, jossa saman historian omaavat fotonit ovat yhteydessä toisiinsa niin, että jos yhden spin-suunta muutetaan, toistenkin spinit muuttuvat välittömästi vastaavanlaisiksi. Tämä selittyy sillä, että fotonit kuuluvat samaan aaltorintamaan tai säteilykenttään, joka välittää tiedon muutoksesta. Tiedon välittäjiä voidaan pitää kertaluokkaa pienempinä iv-hiukkasina. Niiden säteily luo vaikutuskentän, kuten esim magneettikenttä, mutta sen vaikutus vain ilmenee hienommalla energiatasolla. Tällaisia kenttiä erilaisine vaikutuksineen voi olla hyvinkin monia.

8. UFOt ja USOt voisivat periaatteessa olla teleportaation ja kietoutumisen sovellus. Siirron on kuitenkin tapahduttava näkymättömällä energialla. Kokoaminen meren sylissä voisi johtua sopivien mineraalien löytymisestä paikan päältä. Henget lähettävät ihmisen kaltaisia orgaanisia agentteja materiaalimaailmaan, koska eivät itse pysty muuten muuntumaan tälle tasolle. Vaikka ihminen oppisi hallitsemaan ajatus- ja tunne-energiaa, ei se riittäisi ihmisen hengen siirtämiseen. UFOt voisivat olla kuitenkin jonkinlaisten robottien lähettämistä toimimaan eri aurinkokunnissa tai eri ajassa paremmin kontrolloitavina. Tulevaisuuden kehittynyt ihminen voisi myös olla nykyisten UFOjen lähettäjä ja niiden matkaajat, humanoidit jonkinlaisia pelkistettyjä ihmisklooneja.

9. Hologrammi sopii parhaiten kuvaamaan koko aika-avaruutta, ihmistä, ihmisen aivoja ja kaikkea tässä harhojen ja illuusioiden maailmankaikkeudessa. Se on hienomman energian säteilyn aikaansaama nelidimensioinen (aika mukana) kokonaisuus, jossa jokainen pieninkin osanen kantaa tiedon kaikesta muustakin. Ihminen on kuin 'käännetty' kaikkeus, sen suuruuden vastakohta, piste i'n päällä ja sen alhaisimman tason jalostaja. Mutta myös sen valtaisan potentiaalin omaaja, kunhan löytää tien takaisin täydellisyyteen.

10. Ihmisen kehot ovat rakentuneet päällekkäisistä toinen toistaan hienommista energioista. Hienompi 'elävöittää' säteilyllään alempaansa, mentaalinen astraalista, joka eteeristä, joka fyysistä. Fyysinen voimahahmo, muotti, vetää puoleensa mineraalista ainesta, jolloin ne yhdessä muodostavat näkyvän fyysisen kehon. Kasvaminen vaatii eteeristä, liikkuminen astraalista energiaa ja korkeammat tunteet ja ajatukset mentaalista. Jotta ihminen ei olisi pelkkä jatkuvassa säteilyssä kylpevä kuvatus, luo mineraalinen keho väliaikaisvaraston, se on kuin akku henkienergialle. Sen kudokset pystyvät vastaanottamaan ja säteilemään hienompaa energiaa, jota ne täydentävät unen avulla.

11. Ihmisen aivot eivät itsessään pysty ajattelemaan tai muistamaan; ne vain heijastavat ja toistavat hienompien energioiden säteilyjä. Korkeampi minä, henki ajattelee meissä astraalikehon kautta. Heijastunut ajatus luo henkienergiakoosteen, jota hermosolumme ylläpitävät värähtelyillään. Nuo koosteet muodostavat sitten muistimme; jonkin asian muistelu vahvistaa siihen liittyvää koostetta. Aistimme tuottavat aivoihin myös heijasteita, jotka aiheuttavat tiettyjä opittuja ketjureaktioita vanhojen koosteiden suhteen ja jos niistä syntyy jotain uutta, syntyy myös uusi kooste. Korkeampi minämme pystyy myös näitä koosteita tarkastelemaan.

12. Ihmiselle syntyi vapaa tahto silloin, kun hän sai mineraalisen fyysisen kehon. Sen akkutoiminto vapautti meidät jatkuvan henkienergiasäteilyn tarpeesta. Nyt käymme yöllä unessa hakemassa tarvitsemamme henkienergian ja saamme käyttää sitä päivän ajan oman alhaisemman minämme ohjauksessa. Sen mukaan millaista kokemusta hankimme, meidän henkienergiset koosteemme muotoutuvat ja antavat meille päivätietoisuuden. Riittävän korkean tason energiakoosteet vähitellen kasvattavat meille henkisen tietoisuuden eli sielun.


Meidän on helpointa nähdä itsemme ja koko tämä maailmankaikkeus hologrammeina, jotka ovat henkienergian säteilemiä voimakenttiä. Tarpeeksi pitkään jatkuva samanlainen säteily saa energian tiivistymään materiaaliseen muotoonsa. Tiivistynyt aine alkaa heti rappeutua ja hajota, kun henkienerginen säteilytys lakkaa. Kuten ladatussa akussa materiaalissakin riittää 'virtaa' joksikin aikaa, mutta sen oma säteily alkaa hiipua aineen kovuudesta ja kestävyydestä riippuen. Ihminen on tässä suhteessa pisimmälle kehittynyt materiaalinen henkiolento, joka tarvitsee täydennystä keskimäärin kerran päivässä n kolmasosan ajasta. Korkeamman säteilyn lähde säilyy ja se vetäytyy väliajaksi 'sulattamaan' kohteensa tuomia kokemuksia, sen synnyttämiä energioita. Yhden elämän jälkeen se alkaa etsiä uutta sopivaa kohdetta seuraavien kokemusten hankkimiseksi. Muistimme on oivallinen pienoisesimerkki, miten hologramminen prosessi toimii. Aistiemme välittämät asiat, tunteet ja ajatuksemme synnyttävät värähtelyä, joka aktivoituu hermosolujen sähkökemiallisissa reaktioissa, siellä mihin tuo värähtelytyyppi parhaiten soveltuu. Nuo reaktiot toimivat lyhytaikaisena muistina. Kun säteilytys jatkuu riittävän kauan, alkaa syntyä uusia hermosolujen välisiä yhteyksiä. Niistä muodostuu 'sävelkuvio', joka parhaiten ylläpitää eli säteilee kyseistä värähtelyä. Näin se on saatettu pitkäaikaiseen muistiimme. Muutkin kudoksemme voivat toimia jonkinlaisena muistina, mutta vain aivojen hermosolut pystyvät muodostamaan niin nopeasti ja helposti koko ajan uusia yhteyksiä ja synapseja, tiettyjen kemiallisten aineiden pikku tehtaita ja samalla tiettyä säteilyä.

Jokainen maan matonen ja triljoonat mikrobitkin syntyvät vain tietynlaisen voimakentän, hienomman energian säteilyn tuloksena. Sanotaanko sitä voimaa Jumalan ohjaukseksi vai maahisten suorittamaksi maan muokkaukseksi, jotta kasvit voisivat paremmin imeä mineraaleja juurillaan, on makuasia. On väärin asettaa evoluutioteoriaa ja henkienergian olemassaoloa vastakkaisiksi toisensa pois sulkeviksi asioiksi. Kuten SR on selkeästi kuvannut, ihminen on kahden maailman asukas. Hänen ruumiinsa on evoluution kautta syntynyt mineraalinen valu, joka istuu henkienergian synnyttämässä muotissa. Aikakin on yksi luonnonvara, jota henkienergia meille armeliaasti suo tarpeen mukaan. Myös Vuorinen(1996, s 88) toteaa: "Jokainen ihminen on eräänlainen henkimaailman etäispääte. Henkilökohtaiset auttajat pyrkivät ohjaamaan ihmistä siihen suuntaan, että tämän itse hyväksymä sielunsuunnitelma voisi toteutua tämän elämän aikana mahdollisimman täydellisesti. Alhaiset henkiolennot eivät kunnioita ihmisen perimmäistä tahtoa, vaan pyrkivät kaikin mahdollisin keinoin ohjaamaan ihmistä täysin toiseen suuntaan. Tällaisessa ristiaallokossa ihmisen on päivittäin tehtävä ratkaisujaan." Vuorinen myös määrittelee ihmisen ja enkelin välisen eron, mikä sopii SR'nkin kehityskertomuksiin, seuraavasti (s 135): "Ihminen on kuolematon rakkauden hylännyt henkiolento, joka elää vuoroin maan päällä ja henkimaailmassa kehittyäkseen niin puhtaaksi ja korkealle värähtelytasolle, ettei hänen enää tarvitse palata maatasolle. Sen jälkeen kehitys jatkuu henkimaailmassa. Enkeli on henkiolento, joka koko ajan on pysynyt uskollisena Jumalalle."

Jotta sekä kreationistit että evoluutioteorian kannattajat voisivat olla tyytyväisiä, Maapallon voisi katsoa olevan luotu nopeutetulla aikataululla näyttämään siltä kuin se olisi 4,5 miljardia v vanha. Kaikki geologiset prosessit ja eläin- ja kasvikunnan kehitys olisi saatettu muutamassa tuhannessa vuodessa näyttämään siltä kuin ne olisivat tapahtuneet satojen miljoonien vuosien kuluessa. Jos ketään riittävän tietoisuuden ja muistin omaavaa olentoa ei ole ollut niitä näkemässä, ei ajalla ole merkitystä. Ne ovat muotoutuneet sellaisiksi ajattomien olentojen vaikutuksesta. Mutta 6000 v on silti ehdottomasti liian vähän, jos meillä on ollut sellainen korkeakulttuuri kuin Atlantis vähintään 10000 vuoden takana. Mutta nekin, jotka eivät usko tuonpuoleiseen, ovat tavallaan oikeassa; meidän näkyvällä mineraalisella ruumiilla kokonaisena ei voi olla jatkuvuutta yli yhden elämän. Eiväthän he muuta usko olevan olemassakaan. He eivät ajattele, että jossain täytyy olla sen valtavan työn hedelmät, joka sai ruumiimme aikaiseksi. Jos vaikka alkuun olisikin päästy sattuman kautta, on kehitys tuottanut hyvin organisoitunutta tietoa olemassaolon lainalaisuuksista. Tuo tieto on nyt jossain ja ylläpitää edelleen kehitystä yhä monimuotoisempaan ja älyllisempään suuntaan.

Kenelle riittää kolmiulotteisten kappaleiden tutkiminen kaksiulotteisesti? Se on kuin katselisi kameran linssin läpi tai TV-ruudulta tietystä kulmasta satunnaisessa valaistuksessa ennennäkemättömiä esineitä tai tapahtumia. Yksi still-kuva ei paljon kerro, pidempi video voi sisältää jo paljon enemmän. Tieteemme tyytyy kaikkien ilmiöiden osalta seurausten havainnointiin, mutta ei pääse koskaan niiden todellisiin syihin. Ei se toki helppoa olekaan, mutta jos ei edes yritetä, ei varmasti päästä asioiden ytimeen. Se johtaa käytännön sovelluksissa yksisilmäiseen toimintaan, joka voi olla kokonaisuuden kannalta hyvinkin vaarallista. SR (2005/1924) sanoo nykyistä luonnontieteellistä maailmankatsomusta kastemato- maailmankatsomukseksi. Sitähän se onkin peruspinnan perspektiivistä, henkisen dimension nollasta asioita tarkastelevaa. Kuvastaa ihmiskunnan tasoa, sillä ei voi kerskailla. Mutta se ei ole virhe, vaan virhe on siinä, että katsomme olevamme pitkällä ja haluamme pitää sitä kaikkena, mitä voi olla. Ihmiskunta ei ole vielä kypsä suurille asioille, sillä niinkauan kuin ihminen ei ymmärrä omaa henkistä puoltaan, hän on kovin kärkäs käyttämään kaikkea uutta tietoa ja tekniikkaa ensin oman etunsa ajamiseen, mikä merkitsee lähes poikkeuksetta ikävyyksiä koko ihmiskunnalle.

Nyt kun olemme päässeet Maa-keskeisyydestä ja todenneet maailmankaikkeudessa olevan triljoonia aurinkokuntia, voimme hyväksyä gnostilaisten 'tiedon', että todellinen Isä Jumala on liian suuri osallistuakseen suoraan Maapallomme tapahtumiin tai olisi edes luonut sitä. Pienempi, ehkä Auringonkin 'Jumalaa' pienempi Henki on luonut Maapallon ja kaiken materiaalisen täällä. Myös ihmisen mineraalisen kehon, mutta ei ihmisen korkeampia olemuspuolia. Kenen syy lievä epäonnistuminen sitten lieneekin, ihmiselämän tuska ja kärsimys on Maapallon ja ihmisen fyysisen puolen epätäydellisyydestä johtuvaa. Ehkä se on ollut tarpeen, jotta ihminen todella haluaisi kehittyä mahdollisimman nopeasti pois, tämän olemassaolon yläpuolelle. Näin päästään irti kirkkouskovaisuuden pikkusieluisuudesta ja tiedemieskin voi hyväksyä tämän paremmin kosmologian mittasuhteet huomioivan päätelmän.